Jump to content

HP Officejet v40 All-in-One Printer support

Wyszukiwanie odpowiedniego sterownika Windows za pomocą kreatora instalacji drukarki HP

 • PrintPrint
Dokument dotyczy wyłącznie drukarek HP podłączonych do komputera z systemem Windows 10, 8 lub 7.
Kreator instalacji drukarki HP Printer Install Wizard pomoże odszukać odpowiedni sterownik drukarki HP.

Krok 1: Pobierz program Kreator instalacji drukarki HP

Kreator instalacji drukarki HP automatycznie wyszukuje najlepszy dostępny sterownik druku dla posiadanej drukarki HP. Kreator jest dostępny tylko dla systemu Windows 10, 8 i 7. Pobierz i uruchom Kreator instalacji drukarki (), który jest bezpłatnym narzędziem firmy HP. Po kliknięciu tego łącza Kreator instalacji drukarki HP jest pobierany za pomocą przeglądarki internetowej.

Krok 2: Uruchom Kreator instalacji drukarki HP

Uruchom Kreator instalacji drukarki HP, aby znaleźć odpowiedni sterownik określonej drukarki.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Należy sprawdzić, czy drukarka USB jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB, sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
  NOTE: Aby podłączyć bezprzewodowo drukarkę, która nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej, należy tymczasowo podłączyć drukarkę za pomocą kabla USB w celu uruchomienia Kreatora instalacji drukarki.
 3. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Aby kreator działał poprawnie, musi mieć zapewniony dostęp do Internetu.
 4. Kliknij Dalej, aby uruchomić kreatora. Wyświetli on listę wykrytych urządzeń.
 5. Jeśli kreator wykryje kilka drukarek, wybierz swoją drukarkę HP z listy.
  Jeśli Twoja drukarka nie widnieje na liście, kliknij pozycję Moja drukarka nie widnieje na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Kreator automatycznie wyświetli najlepszy dostępny sterownik dla danej drukarki HP.
  • Jeśli dostępna jest pełna wersja sterownika
   Ten sterownik zapewnia pełną obsługę funkcji urządzenia. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki.
   , kreator ją wykryje. Kliknij Dalej, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności HP radzi zainstalować pełną wersję sterownika, jeśli jest dostępna.
  • Jeśli sterownik systemowy
   Sterownik systemowy to sterownik wbudowany w system operacyjny. Nie ma konieczności pobierania ani instalowania dodatkowego oprogramowania od HP.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika systemowego z daną drukarką.
  • Jeśli sterownik Windows Update
   Windows Update automatycznie wyszukuje i instaluje najnowszy sterownik drukarki po podłączeniu drukarki do komputera.
   jest dostępny, kreator wyświetli komunikat informujący o tym, że sterownik jest już zainstalowany. Poda on także łącze do dalszych informacji na temat używania sterownika Windows Update.
  • Jeśli jest dostępny alternatywny sterownik
   Dla drukarek, które nie posiadają sterownika, może być dostępny inny zgodny sterownik, którego można użyć.
   , kreator wyświetli łącze umożliwiające uzyskanie informacji na temat instalacji i konfiguracji alternatywnego sterownika dla danej drukarki.
   NOTE:Alternatywne sterowniki są obsługiwane tylko przez system Windows 7.
HP Officejet v40 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum