עבור לתוכן

סקירה של מצבי גרפיקה ניתנים להחלפה או יחידות GPU דואלי

 • הדפסהדפס
מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq.
במחשבים ניידים שכוללים את המאפיין מצבי גרפיקה ניתנים להחלפה קיימות שתי ערכות שבבים של מתאם גרפיקה - ערכת שבבים משולבת בהספק נמוך, וערכת שבבים בדידה בביצועים גבוהים. על אף שערכות השבבים הספציפיות הקיימות במחשב שלך משתנות בהתאם לדגם; ערכת השבבים בהספק נמוך היא בדרך כלל מתוצרת Intel או AMD, וערכת השבבים בביצועים גבוהים היא בדרך כלל מתוצרת ATI Mobility Radeon או AMD.
מחשבי HP שכוללים מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה מקנים את היתרונות הבאים למחשוב נייד:
 • בטיפול ביישומים פחות תובעניים, המחשב משמר אנרגיה כדי לספק חיי סוללה ארוכים יותר.
 • בשימוש ביישומים עתירי-גרפיקה, כגון משחקים, מעבד הגרפיקה הבדיד מאפשר להשיג ביצועים גבוהים יותר.

קבע אם המחשב כולל מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה

תוכל לקבוע אם המחשב כולל מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה על-ידי עיון בתפריט המאפיינים של שולחן העבודה או ב'מתאמי תצוגה' ב'מנהל ההתקנים'. השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי לקבוע אם במחשב שלך יש מצבי גרפיקה ניתנים להחלפה.
כדי לברר אם המחשב תומך במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה, לחץ לחיצה ימנית על הרקע של שולחן העבודה. אם אחת האפשרויות שלהלן זמינה, המחשב שלך תומך במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה.
הגדר מצבי גרפיקה ניתנים להחלפההגדר AMD PowerXpress (TM)‎
כדי לברר אם המחשב תומך במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה, השתמש ב'מנהל ההתקנים':
 1. לחץ על התחל, הקלד התקנים בשדה החיפוש, ולאחר מכן בחר באפשרות מנהל ההתקנים ברשימת תוצאות החיפוש.
 2. הרחב את הקטגוריה מתאמי תצוגה.
  איור 1: 'מתאמי תצוגה' ב'מנהל ההתקנים'
  מנהל ההתקנים כאשר מתאמי התצוגה מורחבים
אם מופיעים שני מתאמי תצוגה, קיימת תמיכה במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה. אם מופיע ברשימה רק מתאם תצוגה אחד, המחשב אינו תומך במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה.

סוגים של מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה

מחשבים עם מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה יפעלו באחד משני מצבים: מצב קבוע או מצב דינמי. הדגמים המוקדמים תומכים ב'מצב קבוע', ואילו הדגמים המאוחרים יותר תומכים ב'מצב דינמי'. לא ניתן להשתמש במנהלי התקן של מצב קבוע במחשב התומך במצב דינמי. לא ניתן להשתמש במנהלי התקן של מצב דינמי במחשב התומך במצבי גרפיקה הניתנים להחלפה של מצב קבוע.
הערה:המצבים הדינמיים של מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה נוספו מכיוון שהמצב הדינמי שומר על אורך חיי סוללה מרבי וניתן לתיצוּר על סמך ההעדפות שלך. מצב דינמי מאפשר למחשב להשתמש הן במעבדים גרפיים משולבים והן במעבדים גרפיים נפרדים ללא הפעלה מחדש או איפוס התצוגה. המצבים הקבועים של מצבי הגרפיקה דורשים מהלקוח לשנות את מצב המתח של המחשב כדי להפוך את מעבד המתח הגבוה או הנמוך לפעילים.
לביצועים מיטביים בכל התצורות, הקפד שמנהלי התקן הגרפיקה והתוכנות שלך יהיו מעודכנים. ראה השגת תוכנה ומנהלי התקן למידע נוסף.

מידע נוסף אודות תצורות ספציפיות

במחשבי HP, כתלות בדגם, קיימות שתי תצורות שונות של מצבי גרפיקה הניתנים להחלפה. לבירור פרטים בקשר לתצורה של המצב הדינמי והקבוע, OpenGL ו-DirectX, עיין באחד מהמסמכים הבאים:

קישורי תמיכה קרובים

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
  HP ב-YouTube