Przejście do zawartości

Przegląd przełączanej grafiki lub podwójnych układów graficznych

 • DrukujDrukuj
Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.
Komputery przenośne z przełączaną grafiką są wyposażone w dwie karty graficzne – zintegrowany mikroukład o niskiej mocy i osobny mikroukład o wysokiej mocy. Rodzaj karty graficznej zależy od modelu komputera. Zwykle mikroukłady o niższej mocy są produkowane przez firmę Intel lub AMD, natomiast w przypadku kart graficznych o wyższych parametrach w większości komputerów HP zainstalowano rozwiązania ATI Mobility Radeon lub AMD.
Komputery HP z przełączaną grafiką zapewniają następujące korzyści:
 • W przypadku mniej wymagających aplikacji komputer może oszczędzać energię, dzięki czemu czas pracy akumulatora ulega wydłużenia.
 • W przypadku aplikacji intensywnie wykorzystujących układ graficzny, np. gier, niezależny procesor graficzny umożliwia zwiększenie wydajności.

Sprawdzanie, czy komputer obsługuje przełączaną grafikę

To, czy komputer obsługuje przełączaną grafikę, można sprawdzić w menu właściwości pulpitu lub w pozycji Karty graficzne w Menedżerze urządzeń. Aby ustalić, czy w komputerze zainstalowano przełączaną grafikę, użyj jednej z poniższych metod.
Aby sprawdzić, czy komputer obsługuje przełączaną grafikę, kliknij prawym klawiszem myszy tło pulpitu. Jeśli jest dostępna jedna z poniższych opcji, komputer obsługuje przełączaną grafikę.
Konfiguracja przełączanej grafikiKonfiguracja mikroukładu AMD PowerXpress(TM)
Aby dowidzieć się, czy posiadany komputer obsługuje przełączaną grafikę, należy skorzystać z Menedżera urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz hasło Menedżer, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Rozwiń kategorię Karty graficzne.
  Figure 1: Karty graficzne w Menedżerze urządzeń
  Menedżer urządzeń z rozwiniętą kategorią Karty graficzne
Jeśli na liście wyświetlane są dwie karty graficzne, oznacza to, że komputer obsługuje przełączaną grafikę. Jeśli na liście wyświetlana jest tylko jedna karta graficzna, oznacza to, że komputer nie obsługuje przełączanej grafiki.

Typy przełączanej grafiki

Komputery z przełączaną grafiką działają w jednym z następujących trybów: Fixed Mode (tryb stały) lub Dynamic Mode (tryb dynamiczny). Wcześniejsze modele obsługiwały tryb stały, a późniejsze - tryb dynamiczny. Nie można użyć sterowników trybu stałego w komputerze, który obsługuje tryb dynamiczny. Nie można użyć sterowników trybu dynamicznego w komputerze, który obsługuje stały tryb pracy przełączanej grafiki.
NOTA:Dynamiczny tryb pracy przełączanej grafiki wprowadzono dlatego, że pozwala maksymalnie oszczędzać energię akumulatora, a ponadto można go skonfigurować według własnych preferencji. W trybie dynamicznym komputer może używać zarówno zintegrowanego, jak i niezależnego procesora graficznego bez konieczności ponownego uruchamiania komputera czy resetowania wyświetlacza. W przypadku układów graficznych pracujących w trybie stałym użytkownik musi zmienić stan zasilania komputera, aby włączyć procesor o większym lub mniejszym poborze mocy.
Aby zapewnić najwyższą wydajność we wszystkich konfiguracjach, należy pamiętać o aktualizacji sterowników graficznych i oprogramowania. Więcej informacji zawiera dokument Uzyskiwanie oprogramowania i sterowników .

Więcej informacji o poszczególnych konfiguracjach

Komputery HP są dostępne w dwóch konfiguracjach przełączanej grafiki (zależnie od modelu). Bardziej szczegółowe informacje o konfiguracji trybu dynamicznego i stałego oraz o interfejsach OpenGL i DirectX można znaleźć w poniższych dokumentach:

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
  HP w serwisie YouTube