Jump to content

HP LaserJet Pro P1102w Printer support

Konfiguracja drukarki serii HP LaserJet Pro P1102w w sieci bezprzewodowej

 • PrintPrint
Dokument ten dotyczy drukarki LaserJet Pro P1102w i systemów operacyjnych Windows i Mac.
Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników drukarki i innego oprogramowania dla drukarki, aby umożliwić korzystanie z niej w sieci bezprzewodowej. Jeżeli w sieci znajduje się więcej niż jeden komputer, oprogramowanie drukarki należy zainstalować na każdym komputerze, na którym ma być ona współużytkowana.
NOTE:Można także skorzystać z tych instrukcji po zainstalowaniu oprogramowania do połączenia przez złącze USB w celu zmiany na połączenie bezprzewodowe.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować drukarkę na komputerze z systemem Windows 8.
NOTE:Jeżeli nie używasz najnowszej wersji systemu Windows 8, informacje przedstawione w tym dokumencie mogą nie mieć zastosowania. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  •  Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
  •  Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, uzyskać aktualizacje drukarki oraz pobrać sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu i kliknij opcję Szukaj.
  2. W polu Szukaj wpisz HP, a następnie kliknij ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  3. Kliknij opcję Narzędzia, Konfiguracja drukarki i wybór oprogramowania, a następnie kliknij Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić automatyczne narzędzie do gromadzenia danych.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Pobierz narzędzie (6,3 MB)

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Jeśli używany router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi-Protected Setup (WPS), można zastosować ten sposób do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej. Użycie kabla USB do transferu ustawień ułatwia konfigurację połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wybierz opcję Połącz przez sieć bezprzewodową.
 3. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, podłącz kabel USB () do komputera.
  CAUTION:Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 4. Podłącz kabel USB () do drukarki.
  Figure 1: Podłączanie kabla USB do drukarki
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla USB do drukarki
 5. Po zakończeniu instalacji wydrukuj raport konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka ma nazwę SSID. Aby wydrukować raport konfiguracji, wykonaj poniższe czynności:
  1. Sprawdź, czy urządzenie jest w stanie bezczynności i nie wydaje żadnych dźwięków, a kontrolka gotowości () się świeci.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj () i zwolnij go dopiero, gdy kontrolka stanu gotowości () zacznie migać.
   Wydrukowany zostanie raport konfiguracji.
 6. Po wydrukowaniu raportu z konfiguracji odłącz kabel USB () od drukarki.
  Ważne: Instalacja oprogramowania została zakończona. Nie wykonuj żadnych innych czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie z witryny internetowej HP

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je w komputerze.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwól lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 2: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować drukarkę na komputerze z systemem Windows 7.

Film przedstawiający instalację drukarki w sieci bezprzewodowej

Następujący film przedstawia sposób instalacji sterownika druku w systemie Windows 8 przy użyciu płyty instalacyjnej CD i połączenia bezprzewodowego.
NOTE:Ten film przedstawia drukarkę HP LaserJet Pro P1102, jednak czynności w przypadku posiadanej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  •  Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
  •  Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, uzyskać aktualizacje drukarki oraz pobrać sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij przycisk Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone okno Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Pobierz narzędzie (6,3 MB)

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Jeśli używany router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi-Protected Setup (WPS), można zastosować ten sposób do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej. Użycie kabla USB do transferu ustawień ułatwia konfigurację połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wybierz opcję Połącz przez sieć bezprzewodową.
 3. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, podłącz kabel USB () do komputera.
  CAUTION:Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 4. Podłącz kabel USB () do drukarki.
  Figure 3: Podłączanie kabla USB do drukarki
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla USB do drukarki
 5. Po zakończeniu instalacji wydrukuj raport konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka ma nazwę SSID. Aby wydrukować raport konfiguracji, wykonaj poniższe czynności:
  1. Sprawdź, czy urządzenie jest w stanie bezczynności i nie wydaje żadnych dźwięków, a kontrolka gotowości () się świeci.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj () i zwolnij go dopiero, gdy kontrolka stanu gotowości () zacznie migać.
   Wydrukowany zostanie raport konfiguracji.
 6. Po wydrukowaniu raportu z konfiguracji odłącz kabel USB () od drukarki.
  Ważne: Instalacja oprogramowania została zakończona. Nie wykonuj żadnych innych czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który chcesz połączyć z drukarką w tej samej sieci.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwól lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie je zainstalować.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 4: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
 1. Naciśnij przycisk lub przełącznik zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), pozycję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
 4. W oknie Oprogramowanie do zainstalowania można wybrać instalację oprogramowania zalecanego lub oprogramowania minimalnego.
  • Zalecane: Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować oprogramowanie zalecane. Oprogramowanie zalecane pozwala wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia i zawiera przydatne programy, takie jak Przybornik i Centrum pomocy i nauki. Firma HP opracowała ten typ instalacji dla większości użytkowników.
  • Minimum: Kliknij opcję Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji instalacji, aby zainstalować oprogramowanie minimalne. Oprogramowanie minimalne obejmuje tylko sterownik drukowania. Oprogramowanie minimalne należy wybrać, gdy na twardym dysku komputera jest mało wolnego miejsca.
 5. Po wyświetleniu monitu o typ połączenia wybierz opcję Sieć bezprzewodowa, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie zostanie wyświetlony monit o podłączenie i odłączenie kabla USB).
 6. Kliknij przycisk Dalej.
   Ważne: Na tym etapie kreator instalacji rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze podłączone. Jest to normalne zachowanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
  NOTE:Jeżeli oprogramowanie zostało zainstalowane wcześniej w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz ma być ono użytkowane w sieci bezprzewodowej, kliknij opcję Dodaj urządzenie po wyświetleniu okna Odinstaluj oprogramowanie lub okna Dodaj urządzenie.
  Ważne: Może zostać wyświetlony monit o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych wyników instalacji firma HP zaleca kliknięcie przycisku „Tak”, aby program instalacyjny sprawdził dostępność aktualizacji i automatycznie je pobrał.
System Windows 7 zawiera podstawowy sterownik zintegrowany z systemem operacyjnym dla niektórych urządzeń. Jeśli w komputerze brakuje wolnego miejsca na dysku, można użyć sterownika systemu operacyjnego (in-OS driver).
W przypadku podstawowej wersji sterownika przyciski drukarki będą nieaktywne, a niektóre zaawansowane funkcje niedostępne. Pomimo to sterownik ten umożliwia skanowanie z programów przy zastosowaniu procedur zastępczych, przedstawionych w dalszej części dokumentu.
NOTE:Po podłączeniu kabla USB do drukarki oraz do komputera system Windows 7 wykryje urządzenie i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik. Po chwili uruchomi się program HP Smart Install. Poniżej opisane są czynności pominięcia tego procesu w celu kontynuowania instalacji podstawowego sterownika druku w systemie Windows 7.Podczas instalacji z użyciem sterownika w systemie operacyjnym Windows 7 nie jest konieczne pobieranie żadnego oprogramowania ani użycie płyty CD.
Aby zainstalować sterownik podstawowy, wchodzący w skład systemu Windows 7, wykonaj poniższe czynności.
 1. Naciśnij przycisk lub przełącznik zasilania (), żeby wyłączyć urządzenie.
 2. Odłącz kabel USB od urządzenia i od komputera (jeśli jest podłączony).
 3. Naciśnij przycisk zasilania, żeby włączyć urządzenie.
 4. Ponownie podłącz kabel USB do drukarki i komputera.
 5. System Windows 7 rozpocznie automatyczną instalację odpowiedniego sterownika. Zaczekaj chwilę na rozpoczęcie instalacji funkcji HP Smart Install. Po rozpakowaniu przez program HP Smart Install plików instalacyjnych kliknij przycisk Anuluj, aby zatrzymać program HP Smart Install.
 6. W przypadku instalacji w systemie Windows 7 może zostać otwarte okno Twoje urządzenia są gotowe do użycia. Jeśli to okno pojawi się i nie zamknie automatycznie, zamknij je.
  Podstawowy sterownik wchodzący w skład systemu Windows 7 został zainstalowany. Niektóre funkcje produktu mogą być niedostępne. Można natomiast zastosować następujące procedury obejściowe.
Procedury zastępcze
Używanie podstawowego sterownika systemu Windows 7 nie wyklucza skanowania za pomocą jednej z poniższych metod:
 1. Kliknij ikonę Windows ().
 2. Kliknij Wszystkie programy.
 3. Kliknij opcję Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
 4. Kliknij Nowy skan, a następnie polecenie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
Poniższy film przedstawia sposób skanowania za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows 7.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj , aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Windows (), Wszystkie programy, a następnie Akcesoria.
 2. Kliknij Paint ().
 3. Kliknij strzałkę rozwijanego menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Ze skanera lub aparatu fotograficznego.
 4. Sprawdź, czy wybrane zostało właściwe urządzenie, kliknij OK, a następnie Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie za pomocą programu Paint
Poniższy film przedstawia sposób skanowania w systemie Windows 7 za pomocą programu Paint.
Jeżeli wystąpił problem z odtworzeniem tego filmu lub chcesz wyświetlić go w innym formacie, zobacz film na YouTube .
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować drukarkę na komputerze z systemem Windows Vista.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  •  Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
  •  Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, uzyskać aktualizacje drukarki oraz pobrać sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij ikonę Windows (), polecenie Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij przycisk Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone okno Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Pobierz narzędzie (6,3 MB)

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Jeśli używany router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi-Protected Setup (WPS), można zastosować ten sposób do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej. Użycie kabla USB do transferu ustawień ułatwia konfigurację połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wybierz opcję Połącz przez sieć bezprzewodową.
 3. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, podłącz kabel USB () do komputera.
  CAUTION:Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 4. Podłącz kabel USB () do drukarki.
  Figure 5: Podłączanie kabla USB do drukarki
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla USB do drukarki
 5. Po zakończeniu instalacji wydrukuj raport konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka ma nazwę SSID. Aby wydrukować raport konfiguracji, wykonaj poniższe czynności:
  1. Sprawdź, czy urządzenie jest w stanie bezczynności i nie wydaje żadnych dźwięków, a kontrolka gotowości () się świeci.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj () i zwolnij go dopiero, gdy kontrolka stanu gotowości () zacznie migać.
   Wydrukowany zostanie raport konfiguracji.
 6. Po wydrukowaniu raportu z konfiguracji odłącz kabel USB () od drukarki.
  Ważne: Instalacja oprogramowania została zakończona. Nie wykonuj żadnych innych czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który chcesz połączyć z drukarką w tej samej sieci.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwól lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie je zainstalować.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 6: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki.
 1. Naciśnij przycisk lub przełącznik zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Włóż dysk CD z oprogramowaniem urządzenia do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż zostanie uruchomiony instalator oprogramowania.
  Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), pozycję Komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Zezwól, aby kontynuować.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
 4. W oknie Oprogramowanie do zainstalowania można wybrać instalację oprogramowania zalecanego lub oprogramowania minimalnego.
  • Zalecane: Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować oprogramowanie zalecane. Oprogramowanie zalecane pozwala wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia i zawiera przydatne programy, takie jak Przybornik i Centrum pomocy i nauki. Firma HP opracowała ten typ instalacji dla większości użytkowników.
  • Minimum: Kliknij opcję Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji instalacji, aby zainstalować oprogramowanie minimalne. Oprogramowanie minimalne obejmuje tylko sterownik drukowania. Oprogramowanie minimalne należy wybrać, gdy na twardym dysku komputera jest mało wolnego miejsca.
 5. Po wyświetleniu monitu o typ połączenia wybierz opcję Sieć bezprzewodowa, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie zostanie wyświetlony monit o podłączenie i odłączenie kabla USB).
 6. Kliknij przycisk Dalej.
   Ważne: Na tym etapie kreator instalacji rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia, ale go nie znajduje, ponieważ nie jest ono jeszcze podłączone. Jest to normalne zachowanie i nie oznacza problemu z konfiguracją. Ponownie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
  NOTE:Jeżeli oprogramowanie zostało zainstalowane wcześniej w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz ma być ono użytkowane w sieci bezprzewodowej, kliknij opcję Dodaj urządzenie po wyświetleniu okna Odinstaluj oprogramowanie lub okna Dodaj urządzenie.
  Ważne: Może zostać wyświetlony monit o sprawdzenie w Internecie dostępności najnowszych aktualizacji oprogramowania dla posiadanego urządzenia. W celu zapewnienia optymalnych wyników instalacji firma HP zaleca kliknięcie przycisku „Tak”, aby program instalacyjny sprawdził dostępność aktualizacji i automatycznie je pobrał.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę w systemie operacyjnym Windows XP.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, zbierz następujące dane:
Nie szkodzi, jeżeli nie posiadasz jeszcze wszystkich informacji! Narzędzie HP Print and Scan Doctor
Narzędzie HP Print and Scan Doctor to automatyczne narzędzie, mające ułatwić użytkownikowi zbieranie informacji sieciowych.
pomoże zebrać niektóre z nich.
 1. Przygotuj następujące materiały:
  •  Nazwa sieci: Nazwa sieci to identyfikator SSID.
  •  Klucz WEP lub hasło WPA
  • Komputer połączony z siecią bezprzewodową
  • Dostęp do Internetu: Firma HP zaleca korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez modem kablowy lub DSL.
   NOTE:Do podłączenia drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego nie jest wymagane połączenie z Internetem. Jednak dostęp do Internetu jest potrzebny, aby korzystać z usług sieci Web, uzyskać aktualizacje drukarki oraz pobrać sterowniki z witryny internetowej HP.
  • Drukarka obsługująca łączność bezprzewodową: Na czas instalacji umieść drukarkę w pobliżu komputera.
 2. Upewnij się, że drukarka, router oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę.
 3. Odłącz wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet), które są podłączone do drukarki.
 4. Opcjonalnie: Jeśli oprogramowanie zostało wcześniej zainstalowane w celu podłączenia urządzenia za pomocą kabla USB, a teraz urządzenie ma być użytkowane w sieci bezprzewodowej, przed wykonaniem kolejnych czynności postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby odinstalować oprogramowanie połączenia USB.
  1. Kliknij przycisk Start (), opcję Wszystkie programy, HP, folder drukarki, a następnie ikonę drukarki. Zostanie uruchomione oprogramowanie drukarki.
  2. Kliknij przycisk Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone okno Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej. Po skonfigurowaniu drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej nie trzeba już wykonywać czynności opisanych w tym dokumencie.
Ilustracja: Ikona narzędzia Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor: Szybko diagnozuje i rozwiązuje wiele błędów druku i skanowania, problemy z połączeniem sieciowym i sterownikami. Narzędzie jest dostępne dla systemów Windows, począwszy od Windows XP.
Pobierz narzędzie (6,3 MB)

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Jeśli używany router bezprzewodowy nie obsługuje funkcji Wi-Fi-Protected Setup (WPS), można zastosować ten sposób do konfiguracji drukarki w sieci bezprzewodowej. Użycie kabla USB do transferu ustawień ułatwia konfigurację połączenia z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu konfiguracji odłącz kabel USB.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem do napędu CD.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję Połącz przez sieć bezprzewodową.
 3. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, podłącz kabel USB () do komputera.
  CAUTION:Nie podłączaj kabla USB, dopóki nie zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
 4. Podłącz kabel USB () do drukarki.
  Figure 7: Podłączanie kabla USB do drukarki
  Ilustracja przedstawiająca podłączanie kabla USB do drukarki
 5. Po zakończeniu instalacji wydrukuj raport konfiguracji, aby upewnić się, że drukarka ma nazwę SSID. Aby wydrukować raport konfiguracji, wykonaj poniższe czynności:
  1. Sprawdź, czy urządzenie jest w stanie bezczynności i nie wydaje żadnych dźwięków, a kontrolka gotowości () się świeci.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj () i zwolnij go dopiero, gdy kontrolka stanu gotowości () zacznie migać.
   Wydrukowany zostanie raport konfiguracji.
 6. Po wydrukowaniu raportu z konfiguracji odłącz kabel USB () od drukarki.
  Ważne: Instalacja oprogramowania została zakończona. Nie wykonuj żadnych innych czynności opisanych w tym dokumencie.

Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Aby zainstalować drukarkę w sieci bezprzewodowej, wykonaj czynności zgodnie z wybranym sposobem instalacji. Wykonaj podane czynności instalacji oprogramowania na każdym komputerze, który chcesz połączyć z drukarką w tej samej sieci.
Ważne: Jeżeli podczas instalacji wyświetlony zostanie komunikat dotyczący zapory sieciowej, kliknij przycisk odblokuj, akceptuj, kontynuuj, tak, pozwól lub zezwalaj. W przeciwnym razie instalacja nie powiedzie się.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać oprogramowanie, a następnie je zainstalować.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 8: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z płyty CD dołączonej do drukarki.
 1. Włóż płytę CD urządzenia do stacji dysków CD komputera i odczekaj kilka sekund, aż uruchomi się instalator oprogramowania.
  Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie, uruchom go, wykonując następujące czynności:
  Kliknij Start (), kliknij polecenie Mój komputer, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD.
  NOTE:Jeśli zostanie wyświetlony ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwalaj, aby kontynuować.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Oprogramowanie do zainstalowania można wybrać instalację oprogramowania zalecanego lub oprogramowania minimalnego.
  • Zalecane: Kliknij Dalej, aby zainstalować oprogramowanie zalecane. Oprogramowanie zalecane pozwala wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia i zawiera przydatne programy, takie jak Przybornik FX HP i Centrum pomocy i nauki. Instalacja zalecana przeznaczona jest dla większości użytkowników.
  • Minimum: Kliknij opcję Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji instalacji, aby zainstalować oprogramowanie minimalne. Oprogramowanie minimalne zawiera tylko sterownik drukarki. Oprogramowanie minimalne należy wybrać, gdy na twardym dysku komputera znajduje się mało wolnego miejsca.
 4. Gdy pojawi się pytanie dotyczące typu połączenia, wybierz opcję Sieć bezprzewodowa, a nie USB. Kabel USB służy wyłącznie do instalacji urządzenia. (W odpowiednim momencie Instalator wyświetli monit o podłączenie i odłączenie kabla USB.)
 5. Kliknij Dalej.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację oprogramowania.
Jeżeli drukarka została skonfigurowana i działała w systemie Mac OS X v10.6 Snow Leopard lub OS X v10.7 Lion, będzie nadal obsługiwana po aktualizacji systemu operacyjnego komputera Mac do wersji OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks lub OS X v10.8 Mountain Lion. Sterownik drukarki HP i oprogramowanie, które zostały wcześniej zainstalowane, zostaną automatycznie zaktualizowane podczas procesu aktualizacji systemu operacyjnego.
Jeśli drukarka jest instalowana po raz pierwszy na komputerze Mac z systemem OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks lub OS X 10.8 Mountain Lion, usługa AirPrint jest domyślną metodą instalacji i tworzenia kolejki wydruku dla danej drukarki. Aktualizacja sterownika drukarki HP jest dostępna za pośrednictwem Apple Software Update (ASU), dzięki czemu można przełączać z funkcji AirPrint do sterownika drukarki HP. ASU automatycznie pobiera oprogramowanie. W przypadku funkcji AirPrint drukarka musi być już skonfigurowana w sieci bezprzewodowej.
Dodanie drukarki obsługującej funkcję AirPrint w systemie Mountain Lion lub Mavericks to szybki i prosty sposób korzystania z drukarki bez konieczności instalowania sterownika. Funkcja AirPrint umożliwia podstawową obsługę drukarek podłączonych do sieci bezprzewodowej lub przewodowej (Ethernet).
Funkcja AirPrint nie jest dostępna, jeżeli drukarka jest podłączona do komputera Mac, stacji AirPort Base Station lub Time Capsule za pomocą kabla USB.
Spróbuj najpierw połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową za pomocą metody WPS. Jeśli drukarka została już podłączona za pomocą metody przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej, wybierz inną metodę.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować drukarkę za pomocą routera z WPS.
NOTE:Jeżeli używany router bezprzewodowy nie obsługuje protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS), użyj metody konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.

Krok 1: Przygotuj się do instalacji

 1. Upewnij się, że sieć jest już skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Wyłącz ustawianie sieci bezprzewodowej. Jeśli kontrolka sieci bezprzewodowej się świeci, naciśnij przycisk Wireless (Sieć bezprzewodowa) () na panelu sterowania drukarki, aby włączyć sieć bezprzewodową.

Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową

Wybierz opcję, której chcesz użyć do połączenia drukarki do sieci bezprzewodowej, a następnie wykonaj instrukcje.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę za pomocą Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego w Airport Utility 5.6.
NOTE:Airport Utility 5.6 to najnowsza wersja obsługująca Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego. W przypadku nowszej wersji należy wybrać inną metodę połączenia drukarki z siecią bezprzewodową.
 1. W programie Dock kliknij Finder.
 2. Kliknij kolejno Aplikacje, Narzędzia, a następnie Airport Utility.
 3. Na panelu sterowania zweryfikuj, czy program Airport Utility jest w wersji 5.6 lub wcześniejszej.
 4. Kliknij dwukrotnie Airport Utility, a następnie kliknij Konfiguracja ręczna.
 5. W pasku menu kliknij Stacja bazowa, a następnie kliknij Dodaj klienty bezprzewodowe....
 6. Kliknij opcję Pierwsza próba i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać.
 8. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym. Kiedy drukarka połączy się z routerem, nazwa drukarki zostanie wyświetlona w oknie Asystent konfiguracji klienta bezprzewodowego. Kliknij przycisk Gotowe.
  NOTE:Jeśli metoda Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Wykonaj następujące czynności, aby dodać drukarkę obsługującą funkcję AirPrint w systemie Mountain Lion lub Mavericks.
NOTE:W zależności od modelu i daty zakupu niektóre drukarki mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby mogły obsługiwać funkcję AirPrint. Firma HP zawsze zaleca aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki.
 1. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że na podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej.
 3. Kliknij menu Apple (), a następnie opcję Preferencje systemowe.
 4. Kliknij ikonę Drukarka i skaner.
 5. Kliknij znak plus () u dołu lewego okienka.
 6. W polu Najbliższe drukarki kliknij nazwę drukarki.
  NOTE:Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 7. Kliknij pole Użyj, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję AirPrint (o ile nie jest jeszcze wybrana).
  Figure 9: Wybieranie drukarki AirPrint w oknie Dodaj
  Ilustracja: Wybieranie drukarki AirPrint w oknie Dodaj
 8. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.
Użycie kabla USB do przesłania ustawień sieciowych jest prostym sposobem na ustawienie połączenia bezprzewodowego. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z użyciem połączenia USB, a następnie podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej. Po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową możesz usunąć drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB z listy drukarek, a następnie dodać do listy drukarkę połączoną bezprzewodowo.

Krok 1: Zaktualizuj system operacyjny komputera Mac za pomocą programu Apple Service Update

Ważne: Przed zainstalowaniem drukarki należy uruchomić program Software Update, aby upewnić się, że baza danych używana przez komputer Mac w celu znalezienia dostępnego oprogramowania jest aktualna.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie opcję About This Mac (Informacje o tym komputerze Mac).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje oprogramowania ....
 3. Kliknij ikonę Updates (aktualizacje) ().
 4. W tym menu kliknij opcję Store (zapisz).
 5. Kliknij opcję Załaduj stronę ponownie, aby odświeżyć listę aktualizacji.
  Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do kolejnego kroku, aby zainstalować drukarkę.
 6. Kliknij opcję Instaluj, aby zakończyć aktualizację.

Krok 2: Zainstaluj drukarkę

 1. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera Mac. Zostanie automatycznie utworzona kolejka drukowania dla drukarki, a oprogramowanie drukarki zostanie automatycznie zainstalowane w komputerze. Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowane aktualne oprogramowanie drukarki, kolejka drukowania jest tworzona w tle.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 3. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 4. Kliknij ikonę Drukarka i skaner, a następnie upewnij się, że drukarka znajduje się na liście dostępnych urządzeń.
  Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk plus () u dołu lewego okienka, kliknij nazwę drukarki USB, a następnie przycisk Dodaj.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.

Krok 3: Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej

Po zakończeniu instalacji za pomocą USB wykonaj poniższe czynności w celu połączenia z siecią bezprzewodową.
Możesz obejrzeć film przedstawiający sposób konfiguracji połączenia bezprzewodowego lub wykonaj czynności opisane poniżej.
Film wideo przedstawiający podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej
Poniższy film przedstawia czynności, jakie trzeba wykonać, aby skonfigurować drukarkę HP LaserJet P1102w na komputerze Macintosh. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukuj i skanuj.
 3. Kliknij Open Print Queue(Otwórz kolejkę drukarki), a następnie pozycję Printer Setup(Ustawienia drukarki).
 4. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki.
 5. Kliknij przycisk HTMLConfig.
 6. Kliknij kartę Networking (Praca w sieci), a następnie kliknij opcję Wireless (Sieć bezprzewodowa) po lewej stronie.
 7. Pod tekstem Communication Mode (Sposób połączenia) kliknij Infrastructure (Infrastrukturalny), wybierz nazwę SSID sieci z listy Available Network Names (SSID) (Dostępne nazw sieci SSID), a następnie kliknij przycisk <<.
 8. W menu kontekstowym Security Mode (Tryb zabezpieczeń) w części Authentication(Uwierzytelnianie), kliknij WEP lub WPA/WPA2. Zależy to od zastosowanego protokołu zabezpieczeń sieciowych.
  NOTE:Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, zaznacz w polu Security Mode (Tryb zabezpieczeń) opcję Open System (No Authentication) (System otwarty (bez uwierzytelniania)).
 9. Wpisz kod WEP/WPA/WPA2 w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 10. Kliknij przycisk OK w oknie z zapytaniem o potwierdzenie, a następnie zamknij okna HTML Config i Print Queue.

Krok 4: Usuń drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB, a następnie dodaj drukarkę podłączoną do sieci bezprzewodowej

 1. W oknie Drukarka i skaner w sekcji Drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie znak Minus (), aby ją usunąć.
  NOTE:W ten sposób połączenie USB zostanie usunięte z listy, a jedynym wpisem dla drukarki jest połączenie bezprzewodowe.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera.
 3. W części Printers (Drukarki), kliknij znak plus ().
 4. Wybierz nazwę produktu ze słowem Bonjour w polu Rodzaj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Wybierz jedną z poniższych opcji, aby wyświetlić instrukcje instalacji oprogramowania na komputerze Mac z systemem operacyjnym Lion.
Jeżeli oprogramowanie nie było wcześniej instalowane, wybierz jedną z opisanych niżej metod instalacji oprogramowania, a następnie skonfiguruj drukarkę pod kątem połączenia bezprzewodowego.
NOTE:Jeżeli używany router nie obsługuje protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS), użyj metody konfiguracji za pomocą kabla USB. Metodę tę przedstawia film obrazujący sposób konfigurowania drukarki krok po kroku.
Użycie kabla USB do przesłania ustawień sieciowych jest prostym sposobem na ustawienie połączenia bezprzewodowego. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z użyciem połączenia USB, a następnie podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej. Po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową możesz usunąć drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB z listy drukarek, a następnie dodać do listy drukarkę połączoną bezprzewodowo.
Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie
Zainstaluj sterownik za pomocą płyty CD z oprogramowaniem lub pobierz sterownik z witryny internetowej HP.
Zainstaluj oprogramowanie drukarki dla systemu Lion z płyty CD z oprogramowaniem.
 1. Włóż płytę CD do napędu CD komputera.
 2. Dwukrotnie kliknij ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
  Zostanie uruchomiony program HP Installer.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie dla systemu Lion z witryny internetowej firmy HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 10: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie z ASU.
Krok 1: Zaktualizuj system operacyjny komputera Mac za pomocą programu Apple Service Update
Ważne: Przed zainstalowaniem drukarki należy uruchomić program Software Update, aby upewnić się, że baza danych używana przez komputer Mac w celu znalezienia dostępnego oprogramowania jest aktualna.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer Mac w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
  NOTE:Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do kolejnego kroku, aby zainstalować drukarkę.
 2. Kliknij Zainstaluj aby zakończyć aktualizacje systemu Mac.
Krok 2: Zainstaluj drukarkę
 1. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera Mac. Zostanie automatycznie utworzona kolejka drukowania dla drukarki, a oprogramowanie drukarki zostanie automatycznie zainstalowane w komputerze. Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowane aktualne oprogramowanie drukarki, kolejka drukowania jest tworzona w tle.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 3. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 4. Kliknij ikonę Drukarka i skaner, a następnie upewnij się, że drukarka znajduje się na liście dostępnych urządzeń.
  Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk plus () u dołu lewego okienka, kliknij nazwę drukarki USB, a następnie przycisk Dodaj.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
Krok 2: Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej
Po zakończeniu instalacji za pomocą USB wykonaj poniższe czynności w celu połączenia z siecią bezprzewodową.
Możesz obejrzeć film przedstawiający sposób konfiguracji połączenia bezprzewodowego lub wykonaj czynności opisane poniżej.
Film wideo przedstawiający podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej
Poniższy film przedstawia czynności, jakie trzeba wykonać, aby skonfigurować drukarkę HP LaserJet P1102w na komputerze Macintosh. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i skaner.
 3. Kliknij Open Print Queue(Otwórz kolejkę drukarki), a następnie pozycję Printer Setup(Ustawienia drukarki).
 4. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki.
 5. Kliknij przycisk HTMLConfig.
 6. Kliknij kartę Networking (Praca w sieci), a następnie kliknij opcję Wireless (Sieć bezprzewodowa) po lewej stronie.
 7. Pod tekstem Communication Mode (Sposób połączenia) kliknij Infrastructure (Infrastrukturalny), wybierz nazwę SSID sieci z listy Available Network Names (SSID) (Dostępne nazw sieci SSID), a następnie kliknij przycisk <<.
 8. W menu kontekstowym Security Mode (Tryb zabezpieczeń) w części Authentication(Uwierzytelnianie), kliknij WEP lub WPA/WPA2. Zależy to od zastosowanego protokołu zabezpieczeń sieciowych.
  NOTE:Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, zaznacz w polu Security Mode (Tryb zabezpieczeń) opcję Open System (No Authentication) (System otwarty (bez uwierzytelniania)).
 9. Wpisz kod WEP/WPA/WPA2 w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 10. Kliknij przycisk OK w oknie z zapytaniem o potwierdzenie, a następnie zamknij okna HTML Config i Print Queue.
Krok 3: Usuń drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB, a następnie dodaj drukarkę podłączoną do sieci bezprzewodowej
 1. W oknie Drukarka i skaner w sekcji Drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie znak Minus (), aby ją usunąć.
  NOTE:W ten sposób połączenie USB zostanie usunięte z listy, a jedynym wpisem dla drukarki jest połączenie bezprzewodowe.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera.
 3. W części Printers (Drukarki), kliknij znak plus ().
 4. Wybierz nazwę produktu ze słowem Bonjour w polu Rodzaj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować drukarkę za pomocą routera z WPS.
NOTE:Jeżeli używany router bezprzewodowy nie obsługuje protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS), użyj metody konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Krok 1: Przygotuj się do instalacji
 1. Upewnij się, że sieć jest już skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci bezprzewodowej można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Wyłącz ustawianie sieci bezprzewodowej. Jeśli kontrolka sieci bezprzewodowej się świeci, naciśnij przycisk Wireless (Sieć bezprzewodowa) () na panelu sterowania drukarki, aby włączyć sieć bezprzewodową.
Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową
Wybierz opcję, której chcesz użyć do połączenia drukarki do sieci bezprzewodowej, a następnie wykonaj instrukcje.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę za pomocą Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego w Airport Utility 5.6.
NOTE:Airport Utility 5.6 to najnowsza wersja obsługująca Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego. W przypadku nowszej wersji należy wybrać inną metodę połączenia drukarki z siecią bezprzewodową.
 1. W programie Dock kliknij Finder.
 2. Kliknij kolejno Aplikacje, Narzędzia, a następnie Airport Utility.
 3. Na panelu sterowania zweryfikuj, czy program Airport Utility jest w wersji 5.6 lub wcześniejszej.
 4. Kliknij dwukrotnie Airport Utility, a następnie kliknij Konfiguracja ręczna.
 5. W pasku menu kliknij Stacja bazowa, a następnie kliknij Dodaj klienty bezprzewodowe....
 6. Kliknij opcję Pierwsza próba i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać.
 8. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym. Kiedy drukarka połączy się z routerem, nazwa drukarki zostanie wyświetlona w oknie Asystent konfiguracji klienta bezprzewodowego. Kliknij przycisk Gotowe.
  NOTE:Jeśli metoda Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie dla systemu Lion z witryny internetowej firmy HP.
NOTE:Starsze oprogramowanie HP może nie być zgodne z systemem operacyjnym OS X 10.7 Lion. Nie należy instalować oprogramowania obsługującego starsze wersje systemu operacyjnego Mac OS X. Dotyczy to zarówno oprogramowania umieszczonego na oryginalnym dysku CD drukarki, jak i pobranego z witryny internetowej firmy HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 11: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić istniejące połączenie na połączenie bezprzewodowe za pomocą programu HP LaserJet Utility.

Krok 1: Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej

Wyświetl film przedstawiający sposób konfiguracji połączenia bezprzewodowego lub wykonaj opisane niżej czynności.
Film wideo przedstawiający podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej
Poniższy film przedstawia czynności, jakie trzeba wykonać, aby skonfigurować drukarkę HP LaserJet P1102w na komputerze Macintosh. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij polecenie Drukarka i skaner.
 3. Kliknij Open Print Queue(Otwórz kolejkę drukarki), a następnie pozycję Printer Setup(Ustawienia drukarki).
 4. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki.
   Jeżeli nie widzisz karty Narzędzie, możliwe jest, że użyto Apple Software Update (ASU) do instalacji sterownika druku. Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie, a następnie zainstalować sterownik używając metody konfiguracji połączenia bezprzewodowego USB.
   1. Przejdź do folderu Library/Printers/hp/laserjet/P1100_P1560_P1600Series/.
   2. Dwukrotnie kliknij pozycję HP Uninstaller. Zostanie uruchomiony program HP Uninstaller.
   3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
   4. Kliknij nazwę drukarki, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
   5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
   6. Po zakończeniu pracy dezinstalatora przeciągnij wszystkie ikony drukarki do kosza.
   7. Wróć do menu Aplikacje i kliknij opcję Narzędzia.
   8. Dwukrotnie kliknij pozycję Monitor aktywności. Zostanie wyświetlony program Monitor aktywności.
   9. W obszarze Nazwa procesu kliknij dowolny proces, którego nazwa rozpoczyna się od HP, a następnie kliknij opcję Zakończ proces().
   10. Kliknij opcję Zamknij.
   11. Zamknij program Monitor aktywności.
   12. Opróżnij Kosz.
    NOTE:Jeśli niektórych elementów nie można usunąć, wróć do programu Monitor aktywności i zakończ proces, a następnie spróbuj ponownie opróżnić Kosz.
   13. Odłącz drukarkę i uruchom ponownie komputer. Być może chcesz utworzyć zakładkę do tej strony, aby szybko ją znaleźć w celu wykonania pozostałych czynności.
   14. Aby ponownie zainstalować odpowiedni sterownik, użyj opcji „pierwszej instalacji drukarki pod kątem połączenia bezprzewodowego” opisanej w tej sekcji.
 5. Kliknij przycisk HTMLConfig.
 6. Kliknij kartę Networking (Praca w sieci), a następnie kliknij opcję Wireless (Sieć bezprzewodowa) po lewej stronie.
 7. Pod tekstem Communication Mode (Sposób połączenia) kliknij Infrastructure (Infrastrukturalny), wybierz nazwę SSID sieci z listy Available Network Names (SSID) (Dostępne nazw sieci SSID), a następnie kliknij przycisk <<.
 8. W menu kontekstowym Security Mode (Tryb zabezpieczeń) w części Authentication(Uwierzytelnianie), kliknij WEP lub WPA/WPA2. Zależy to od zastosowanego protokołu zabezpieczeń sieciowych.
  NOTE:Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, zaznacz w polu Security Mode (Tryb zabezpieczeń) opcję Open System (No Authentication) (System otwarty (bez uwierzytelniania)).
 9. Wpisz kod WEP/WPA/WPA2 w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 10. Kliknij przycisk OK w oknie z zapytaniem o potwierdzenie, a następnie zamknij okna HTML Config i Print Queue.

Krok 2: Usuń drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB, a następnie dodaj drukarkę podłączoną do sieci bezprzewodowej

 1. Na liście Drukarka i skan kliknij nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Minus (), aby usunąć ją z listy.
  NOTE:W ten sposób połączenie USB zostanie usunięte z listy, a jedynym wpisem dla drukarki jest połączenie bezprzewodowe.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera.
 3. W części Printers (Drukarki), kliknij znak plus ().
 4. Wybierz nazwę produktu ze słowem Bonjour w polu Rodzaj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Wybierz jedną z poniższych opcji, aby wyświetlić instrukcje instalacji oprogramowania na komputerze Mac z systemem operacyjnym Snow Leopard.
Jeżeli oprogramowanie nie było wcześniej instalowane, wybierz jedną z opisanych niżej metod instalacji oprogramowania, a następnie skonfiguruj drukarkę pod kątem połączenia bezprzewodowego.
NOTE:Jeżeli używany router nie obsługuje protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS), użyj metody konfiguracji za pomocą kabla USB. Metodę tę przedstawia film obrazujący sposób konfigurowania drukarki krok po kroku.
Użycie kabla USB do przesłania ustawień sieciowych jest prostym sposobem na ustawienie połączenia bezprzewodowego. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie z użyciem połączenia USB, a następnie podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej. Po połączeniu drukarki z siecią bezprzewodową możesz usunąć drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB z listy drukarek, a następnie dodać do listy drukarkę połączoną bezprzewodowo.
Krok 1: Zainstaluj oprogramowanie
Zainstaluj sterownik za pomocą płyty CD z oprogramowaniem lub pobierz sterownik z witryny internetowej HP.
NOTE:Do instalacji sterownika druku nie używaj Apple Software Update (ASU). Instalacja ASU nie instaluje karty Narzędzie w kolejce drukarki. Karta Narzędzie będzie potrzebna do połączenia drukarki z siecią bezprzewodową.
Zainstaluj oprogramowanie drukarki dla systemu Lion z płyty CD z oprogramowaniem.
 1. Włóż płytę CD do napędu CD komputera.
 2. Dwukrotnie kliknij ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Installer.
  Zostanie uruchomiony program HP Installer.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz drukarkę i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie dla systemu Lion z witryny internetowej firmy HP.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 12: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
Krok 2: Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej
Po zakończeniu instalacji za pomocą kabla USB obejrzyj film przedstawiający sposób konfiguracji połączenia bezprzewodowego lub wykonaj czynności opisane poniżej.
Film wideo przedstawiający podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej
Poniższy film przedstawia czynności, jakie trzeba wykonać, aby skonfigurować drukarkę HP LaserJet P1102w na komputerze Macintosh. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukarka i faks.
 3. Kliknij Open Print Queue(Otwórz kolejkę drukarki), a następnie pozycję Printer Setup(Ustawienia drukarki).
 4. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki.
 5. Kliknij przycisk HTMLConfig.
 6. Kliknij kartę Networking (Praca w sieci), a następnie kliknij opcję Wireless (Sieć bezprzewodowa) po lewej stronie.
 7. Pod tekstem Communication Mode (Sposób połączenia) kliknij Infrastructure (Infrastrukturalny), wybierz nazwę SSID sieci z listy Available Network Names (SSID) (Dostępne nazw sieci SSID), a następnie kliknij przycisk <<.
 8. W menu kontekstowym Security Mode (Tryb zabezpieczeń) w części Authentication(Uwierzytelnianie), kliknij WEP lub WPA/WPA2. Zależy to od zastosowanego protokołu zabezpieczeń sieciowych.
  NOTE:Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, zaznacz w polu Security Mode (Tryb zabezpieczeń) opcję Open System (No Authentication) (System otwarty (bez uwierzytelniania)).
 9. Wpisz kod WEP/WPA/WPA2 w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 10. Kliknij przycisk OK w oknie z zapytaniem o potwierdzenie, a następnie zamknij okna HTML Config i Print Queue.
Krok 3: Usuń drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB, a następnie dodaj drukarkę podłączoną do sieci bezprzewodowej
 1. W oknie Drukarka i faks w sekcji Drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie znak Minus (), aby ją usunąć.
  NOTE:W ten sposób połączenie USB zostanie usunięte z listy, a jedynym wpisem dla drukarki jest połączenie bezprzewodowe.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera.
 3. W części Printers (Drukarki), kliknij znak plus ().
 4. Wybierz nazwę produktu ze słowem Bonjour w polu Rodzaj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować drukarkę za pomocą routera z WPS.
NOTE:Jeżeli używany router bezprzewodowy nie obsługuje protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS), użyj metody konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB.
Krok 1: Przygotuj się do instalacji
 1. Upewnij się, że sieć jest już skonfigurowana: Przed instalacją urządzenia należy skonfigurować sieć bezprzewodową. Informacje na temat czynności konfigurowania sieci można znaleźć w dokumentacji dołączonej do routera lub punktu dostępu.
 2. Upewnij się, że drukarka obsługująca połączenia bezprzewodowe, punkt dostępu oraz komputer są włączone, a komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
 3. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze aplikacje.
 4. Wyłącz ustawianie sieci bezprzewodowej. Jeśli kontrolka sieci bezprzewodowej się świeci, naciśnij przycisk Wireless (Sieć bezprzewodowa) () na panelu sterowania drukarki, aby włączyć sieć bezprzewodową.
Krok 2: Połącz się z siecią bezprzewodową
Wybierz opcję, której chcesz użyć do połączenia drukarki do sieci bezprzewodowej, a następnie wykonaj instrukcje.
Jeżeli router bezprzewodowy, który posiadasz, obsługuje protokół WPS, jest to najprostszy sposób podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Do połączenia drukarki w ten sposób potrzebny jest bezprzewodowy router z obsługą WPS.
 1. Naciśnij przycisk WPS na routerze bezprzewodowym.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka połączenia bezprzewodowego zacznie migać.
 3. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym.
  NOTE:Jeśli metoda WiFi-Protected Setup (WPS) nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę za pomocą Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego w Airport Utility 5.6.
NOTE:Airport Utility 5.6 to najnowsza wersja obsługująca Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego. W przypadku nowszej wersji należy wybrać inną metodę połączenia drukarki z siecią bezprzewodową.
 1. W programie Dock kliknij Finder.
 2. Kliknij kolejno Aplikacje, Narzędzia, a następnie Airport Utility.
 3. Na panelu sterowania zweryfikuj, czy program Airport Utility jest w wersji 5.6 lub wcześniejszej.
 4. Kliknij dwukrotnie Airport Utility, a następnie kliknij Konfiguracja ręczna.
 5. W pasku menu kliknij Stacja bazowa, a następnie kliknij Dodaj klienty bezprzewodowe....
 6. Kliknij opcję Pierwsza próba i kliknij przycisk Kontynuuj.
 7. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk łączności bezprzewodowej (). Kontrolka sieci bezprzewodowej zacznie migać.
 8. Odczekaj maksymalnie dwie minuty, aż drukarka nawiąże połączenie sieciowe z routerem bezprzewodowym. Kiedy drukarka połączy się z routerem, nazwa drukarki zostanie wyświetlona w oknie Asystent konfiguracji klienta bezprzewodowego. Kliknij przycisk Gotowe.
  NOTE:Jeśli metoda Asystenta konfiguracji klienta bezprzewodowego nie okaże się skuteczna, spróbuj innej metody połączenia.
Krok 3: Zainstaluj oprogramowanie
Zainstaluj oprogramowanie drukarki za pomocą jednej z poniższych metod w systemie Snow Leopard.
Ważne! W toku instalacji wybierz opcję Zalecane oprogramowanie HP, gdy wyświetli się okno Opcje instalacji. Zalecane oprogramowanie HP dostarczane jest wraz z programem HP Utility, którego należy użyć do podłączenia drukarki do sieci bezprzewodowej.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na tej samej partycji dysku, co system operacyjny.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 13: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTE:Jeśli dysk twardy jest podzielony na partycje, sterownik należy zainstalować na tej samej partycji dysku, co system operacyjny.
 1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem dla komputera Macintosh do napędu CD komputera.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku z oprogramowaniem HP, wyświetloną pod ikoną dysku twardego komputera Macintosh.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Instalator HP.
  Zostanie otwarty program Instalator HP.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz produkt HP i kliknij przycisk OK.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić istniejące połączenie na połączenie bezprzewodowe za pomocą programu HP Utility.

Krok 1: Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej

Możesz obejrzeć film przedstawiający sposób konfiguracji połączenia bezprzewodowego lub wykonaj czynności opisane poniżej.
Film wideo przedstawiający podłączenie drukarki do sieci bezprzewodowej
Poniższy film przedstawia czynności, jakie trzeba wykonać, aby skonfigurować drukarkę HP LaserJet P1102w na komputerze Macintosh. Drukarka przedstawiona na filmie może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
W przypadku problemów z odtwarzaniem tego filmu lub aby wyświetlić go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Kliknij ikonę Apple (), a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Drukarka i faks.
 3. Kliknij Open Print Queue(Otwórz kolejkę drukarki), a następnie pozycję Printer Setup(Ustawienia drukarki).
 4. Kliknij kartę Narzędzie, a następnie kliknij Otwórz narzędzie drukarki.
   Jeżeli nie widzisz karty Narzędzie, możliwe jest, że użyto Apple Software Update (ASU) do instalacji sterownika druku. Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować oprogramowanie, a następnie zainstalować sterownik używając metody konfiguracji połączenia bezprzewodowego USB.
   1. Przejdź do folderu Library/Printers/hp/laserjet/P1100_P1560_P1600Series/.
   2. Dwukrotnie kliknij pozycję HP Uninstaller. Zostanie uruchomiony program HP Uninstaller.
   3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
   4. Kliknij nazwę drukarki, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
   5. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
   6. Po zakończeniu pracy dezinstalatora przeciągnij wszystkie ikony drukarki do kosza.
   7. Wróć do menu Aplikacje i kliknij opcję Narzędzia.
   8. Dwukrotnie kliknij pozycję Monitor aktywności. Zostanie wyświetlony program Monitor aktywności.
   9. W obszarze Nazwa procesu kliknij dowolny proces, którego nazwa rozpoczyna się od HP, a następnie kliknij opcję Zakończ proces().
   10. Kliknij opcję Zamknij.
   11. Zamknij program Monitor aktywności.
   12. Opróżnij Kosz.
    NOTE:Jeśli niektórych elementów nie można usunąć, wróć do programu Monitor aktywności i zakończ proces, a następnie spróbuj ponownie opróżnić Kosz.
   13. Odłącz drukarkę i uruchom ponownie komputer. Być może chcesz utworzyć zakładkę do tej strony, aby szybko ją znaleźć w celu wykonania pozostałych czynności.
   14. Aby ponownie zainstalować odpowiedni sterownik, użyj opcji „pierwszej instalacji drukarki pod kątem połączenia bezprzewodowego” opisanej w tej sekcji.
 5. Kliknij przycisk HTMLConfig.
 6. Kliknij kartę Networking (Praca w sieci), a następnie kliknij opcję Wireless (Sieć bezprzewodowa) po lewej stronie.
 7. Pod tekstem Communication Mode (Sposób połączenia) kliknij Infrastructure (Infrastrukturalny), wybierz nazwę SSID sieci z listy Available Network Names (SSID) (Dostępne nazw sieci SSID), a następnie kliknij przycisk <<.
 8. W menu kontekstowym Security Mode (Tryb zabezpieczeń) w części Authentication(Uwierzytelnianie), kliknij WEP lub WPA/WPA2. Zależy to od zastosowanego protokołu zabezpieczeń sieciowych.
  NOTE:Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, zaznacz w polu Security Mode (Tryb zabezpieczeń) opcję Open System (No Authentication) (System otwarty (bez uwierzytelniania)).
 9. Wpisz kod WEP/WPA/WPA2 w odpowiednim polu, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
 10. Kliknij przycisk OK w oknie z zapytaniem o potwierdzenie, a następnie zamknij okna HTML Config i Print Queue.

Krok 2: Usuń drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB, a następnie dodaj drukarkę podłączoną do sieci bezprzewodowej

 1. W oknie Drukarka i faks w sekcji Drukarki kliknij nazwę drukarki, a następnie znak Minus (), aby ją usunąć.
  NOTE:W ten sposób połączenie USB zostanie usunięte z listy, a jedynym wpisem dla drukarki jest połączenie bezprzewodowe.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i komputera.
 3. W części Printers (Drukarki), kliknij znak plus ().
 4. Wybierz nazwę produktu ze słowem Bonjour w polu Rodzaj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Łącza pokrewne

HP ePrint
Ilustracja: Ikona aplikacji HP ePrint.Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i korzystania z usługi ePrint, kliknij tutaj .
HP Consumer Forums
Sprawdź, co sądzą inni konsumenci na stronie Fora HP .
HP LaserJet Pro P1102w Printer

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum