Jump to content

W drukarce HP Officejet 6600 e-All-in-One lub Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711) jest wyświetlany komunikat „Zacięcie karetki"

 • PrintPrint

Problem

Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Zacięcie karetki”. Urządzenie przestaje drukować, a karetka zostaje zatrzymana.

Rozwiązanie 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Aby wyłączyć i ponownie włączyć drukarkę w celu zresetowania mechanizmu drukowania, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka się nie wyłączy, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Jeśli przewód zasilający został odłączony, włóż go z powrotem do gniazda z tyłu drukarki, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
  NOTE:Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż zakończy się proces nagrzewania.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier

Zacięty papier może spowodować zablokowanie karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier.

Krok 1: Wyjmij luźne arkusze papieru

Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z podajnika wejściowego i wyjściowego.
CAUTION:Na tym etapie nie usuwaj jeszcze zaciętego papieru. Próba wyjęcia zaciętego papieru od przedniej strony urządzenia może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania.
Usuń cały luźny papier z podajnika wejściowego i podajnika wyjściowegoNie ciągnij za zacięty papier
Ilustracja: Usuń cały luźny papier z podajnika wejściowego i zasobnika wyjściowego.Ilustracja: Nie wolno ciągnąć zaciętego papieru od przodu drukarki.

Krok 2: Usuń zacięty papier od tyłu urządzenia

Kliknij znak plus () znajdujący się obok nazwy urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 3. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
 4. Przesuń tylne drzwiczki dostępu w prawo i pociągnij je do siebie.
  Figure 1: Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  Ilustracja: Zdejmij tylną pokrywę dostępu.
  1 - Przesuń tylne drzwiczki dostępu w prawo.
  2 - Pociągnij tylne drzwiczki dostępu do siebie.
 5. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki podartego papieru spomiędzy wałków znajdujących się z tyłu obszaru dostępowego drukarki. Całe arkusze papieru należy wyciągać oburącz, aby uniknąć ich podarcia.
  NOTE:Drukarka przedstawiona na zdjęciu może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
  Figure 2: Wyjmij zacięty papier
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier.
  CAUTION:Jeśli papier podrze się, usuń wszelkie jego skrawki spomiędzy wałków i kółek. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, prawdopodobnie nastąpi kolejne zacięcie papieru. Sprawdź, czy wałki i kółka poruszają się swobodnie.
  Figure 3: Usuń resztki podartego papieru
  Ilustracja: Usuń resztki podartego papieru.
 6. Załóż tylną pokrywę dostępu. Delikatnie umieść odpowiedni koniec w drukarce, a następnie delikatnie dopchnij tylne drzwiczki dostępu do przodu, aż zablokują się we właściwym miejscu.
  Figure 4: Załóż tylne drzwiczki dostępu.
  Ilustracja: Załóż tylną pokrywę dostępu.
  1 - Umieść tylne drzwiczki dostępu w drukarce.
  2 - Dopchnij tylne drzwiczki dostępu do przodu.
Krok 1: Sprawdź tylną część drukarki.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 3. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
 4. Naciśnij przyciski po bokach dupleksera, a następnie pociągnij go do siebie, aby go wyjąć.
  Figure 5: Wyjmij duplekser
  Ilustracja: Wyjmij duplekser.
 5. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki podartego papieru spomiędzy wałków znajdujących się z tyłu obszaru dostępowego drukarki. Całe arkusze papieru należy wyciągać oburącz, aby uniknąć ich podarcia.
  NOTE:Drukarka przedstawiona na zdjęciu może różnić się od tej, którą posiadasz, ale sposób postępowania jest taki sam.
  Figure 6: Wyjmij zacięty papier
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier.
  CAUTION:Jeśli papier podrze się, usuń wszelkie jego skrawki spomiędzy wałków i kółek. Jeśli w urządzeniu pozostaną kawałki papieru, prawdopodobnie nastąpi kolejne zacięcie papieru. Sprawdź, czy wałki i kółka poruszają się swobodnie.
  Figure 7: Usuń resztki podartego papieru
  Ilustracja: Usuwanie resztek podartego papieru.
Krok 2: Sprawdź duplekser.
 1. Jeśli w tylnej części nie widać zaciętego papieru, naciśnij dźwignie po bokach dupleksera i opuść pokrywę.
  Figure 8: Naciśnij dźwignie, aby otworzyć duplekser
  Ilustracja: Naciśnij dźwignie, aby otworzyć duplekser.
 2. Wyjmij zacięty papier z dupleksera.
  Figure 9: Wyjmij zacięty papier z dupleksera
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier z dupleksera.
 3. Zamknij pokrywę dupleksera.
 4. Ostrożnie dociśnij duplekser w drukarce, aż zatrzaśnie się w odpowiednim miejscu. Umieszczając moduł w urządzeniu, nie naciskaj przycisków znajdujących się z tyłu na jego obudowie.
  Figure 10: Zamocuj duplekser na miejsce
  Ilustracja: Włóż duplekser na miejsce.

Krok 3: Usuń zacięty papier od strony obszaru dostępowego ścieżki karetki

Poniższe czynności wymagają użycia latarki do zidentyfikowania zaciętego papieru w obszarze dostępowym ścieżki karetki.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, jeśli nie został odłączony wcześniej.
  WARNING:Podczas gdy drukarka jest podłączona do źródła zasilania nie należy sięgać w głąb obszaru dostępu do wkładów.
 3. Wsuń palce do gniazda po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
  Figure 11: Gniazdo z boku drukarki
  Ilustracja: Gniazdo z boku drukarki
 4. Obiema rękami chwyć zacięty papier na ścieżce karetki, a następnie powolnym, ale silnym ruchem ciągnij papier ku sobie, aby go wyjąć.
  Figure 12: Delikatnie wyciągnij zablokowany papier ze ścieżki karetki.
  Ilustracja: Delikatnie wyciągnij zablokowany papier ze ścieżki karetki.
 5. Korzystając z latarki, sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Sprawdź lewą stronę, środek i prawą stronę obszaru dostępu, a następnie wyjmij wszelkie resztki podartego papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie. Jeśli papier jest zacięty za karetką, nie próbuj jej przesuwać w tym kroku.
  Użyj latarkiPapier zacięty na torze karetki
  Ilustracja: Użyj latarkiIlustracja: Papier zacięty na torze karetki
 6. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

Krok 4: Usuń zacięty papier od strony podajnika wyjściowego

Poniższe czynności wymagają użycia latarki do zidentyfikowania zaciętego papieru w zasobnikach.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, jeśli nie został odłączony wcześniej.
 3. Ostrożnie wyjmij cały luźny papier z obszaru zasobnika wyjściowego.
 4. Użyj latarki, aby sprawdzić obszar zasobnika wyjściowego.
  Użyj latarkiPapier zablokowany w zasobniku wyjściowym
  Ilustracja: Użyj latarkiIlustracja: Papier zablokowany w zasobniku wyjściowym
 5. Sprawdź, czy na rolkach zasobnika wyjściowego nie ma zaciętego papieru.
 6. Delikatnie wyciągnij cały zacięty papier i kawałki podartego papieru spomiędzy wałków zasobnika wyjściowego. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć arkuszy papieru.

Krok 5: Usuń zacięcie papieru od strony podajnika wejściowego

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, jeśli nie został odłączony wcześniej.
 3. Wyjmij cały papier z zasobnika wyjściowego, jeśli jeszcze nie został wyjęty.
 4. Unieś zasobnik wyjściowy.
  Figure 13: Unieś zasobnik wyjściowy
  Ilustracja: Unieś zasobnik wyjściowy.
 5. Użyj latarki, aby sprawdzić obszar podajnika.
  Użyj latarkiPapier zablokowany w podajniku
  Ilustracja: Użyj latarkiIlustracja: Papier zablokowany w podajniku
 6. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki podartego papieru z obszaru podajnika. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć arkuszy papieru.
  CAUTION:Bardzo ostrożnie wyjmij papier z podajnika. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 7. Opuść zasobnik wyjściowy.
 8. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 9. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Krok 6: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Wyjmij i z powrotem włóż wkłady drukujące

Nieprawidłowo ułożone lub zainstalowane wkłady atramentowe mogą spowodować, że drukarka zasygnalizuje błąd zablokowania karetki. Wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć, a następnie z powrotem włożyć wkłady drukujące.

Krok 1: Wyjmij wkłady drukujące

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Wsuń palce do gniazda po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka powinna przesunąć się na środek obszaru dostępowego. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka się zatrzyma.
  Figure 14: Szczelina po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki
 3. Naciśnij na przednią część wkładu drukującego, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wysuń z gniazda.
  CAUTION:Wkładów atramentowych nie należy pozostawiać poza drukarką na dłuższy czas. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów.
  Figure 15: Wyjmij wkłady drukujące
  Ilustracja: Wyjmij wkłady drukujące.
 4. Sprawdź czy wkłady drukujące nie są uszkodzone.
  • Jeśli znajdziesz uszkodzony wkład drukujący, zaopatrz się w nowy wkład, wyjmij go z opakowania i przejdź do następnego kroku. Ponowne instalowanie wkładów odbywa się identycznie, jak instalowanie nowych wkładów drukujących.
  • Jeżeli wkład atramentowy nie jest uszkodzony, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Z powrotem zainstaluj wkłady drukujące

 1. Wsuń wkład drukujący do pustego gniazda, a następnie delikatnie pchnij go do przodu, aż wskoczy na miejsce. Upewnij się, że kolorowa ikona na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodna z tą na gnieździe wkładu atramentowego.
  Figure 16: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
 2. Potwórz powyższe czynności dla pozostałych wkładów.
 3. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

Krok 3: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy drukarka działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać

Wykonaj poniższe czynności, aby przesunąć karetkę ze stacji dokującej. Sprawdź, czy karetka porusza się swobodnie, a następnie czy nie ma zablokowanego papieru ani zanieczyszczeń za karetką.

Krok 1: Przesuń karetkę ze stacji dokującej

 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Wsuń palce do gniazda po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka powinna przesunąć się na środek obszaru dostępowego. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka się zatrzyma.
  Figure 17: Szczelina po lewej stronie drukarki
  Ilustracja: Szczelina po lewej stronie drukarki
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
  • Jeśli karetka przesunie się ze stacji dokującej po prawej stronie obszaru dostępu do wkładów atramentowych i zatrzyma się na środku, przejdź do następnego kroku, aby sprawdzić, czy karetka porusza się swobodnie.
  • Jeśli karetka pozostała w stacji dokowania po prawej stronie obszaru dostępu do wkładów i nie przesunęła się na środek po otwarciu pokrywy dostępu do wkładów i odłączeniu przewodu zasilającego, użyj lekkiego nacisku, aby spróbować przesunąć karetkę z prawej strony do środka obszaru dostępu do wkładów. Jeśli nie można przesunąć karetki przy użyciu lekkiego nacisku, przejdź do rozwiązania polegającego na podłączeniu drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, jeśli nie został odłączony wcześniej.
  WARNING:Podczas gdy drukarka jest podłączona do źródła zasilania nie należy sięgać w głąb obszaru dostępu do wkładów.
 3. Chwyć karetkę, a następnie użyj lekkiego nacisku, by spróbować przesunąć ją w prawą stronę drukarki.
  Ważne: Użyj wyłącznie lekkiego nacisku, by spróbować przesunąć karetkę. Przesuwanie karetki na siłę może ją uszkodzić.
  Figure 18: Przesuń karetkę
  Ilustracja: Przesuń karetkę.
 4. Przesuń karetkę skrajnie na lewą stronę drukarki.
  Jeśli karetka nie porusza się swobodnie, lekko naciśnij na prawą stronę karetki i popchnij ją w lewą stronę. Czynność tę należy wykonać tylko w sytuacji, gdy karetka nie jest zadokowana po prawej stronie drukarki.
 5. Użyj latarki, aby sprawdzić, czy po prawej stronie toru poruszania się karetki nie znajdują się żadne przeszkody, takie jak papier i inne zanieczyszczenia, i usuń je.
  Użyj latarkiPapier zablokowany po prawej stronie ścieżki karetki
  Ilustracja: Użyj latarkiIlustracja: Papier zablokowany po prawej stronie ścieżki karetki
 6. Przesuń karetkę jak najdalej w prawo.
 7. Użyj latarki, aby sprawdzić, czy po lewej stronie toru poruszania się karetki nie znajdują się żadne przeszkody, takie jak papier i inne zanieczyszczenia, i usuń je.
  Użyj latarkiPapier zablokowany po lewej stronie ścieżki karetki
  Ilustracja: Użyj latarkiIlustracja: Papier zablokowany po lewej stronie ścieżki karetki
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 9. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 10. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Krok 3: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy drukarka działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego

Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego, aby upewnić się, że źródło zasilania działa prawidłowo.

Krok 1: Podłącz drukarkę bezpośrednio do gniazda elektrycznego

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 3. Odłącz przewód zasilający od listwy zasilającej lub przeciwprzepięciowej.
 4. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
 5. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 6. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Zresetuj drukarkę

Wykonaj następujące czynności, aby zresetować drukarkę.

Krok 1: Przeprowadź resetowanie zasilania

 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odczekaj przynajmniej 30 sekund.
 4. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Do podajnika wejściowego załaduj czysty biały zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania naciśnij strzałkę w prawo ().
 3. Naciśnij Ustawienia ().
 4. Naciśnij strzałkę w dół (), aby przewinąć do pozycji Raporty.
 5. Naciśnij opcję Raporty, a następnie Raport o stanie drukarki. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponownie spróbuj wydrukować raport.
 • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, ale występuje inny problem z drukarką, wejdź na stronę główną pomocy technicznej produktu HP , a następnie wyszukaj inny dokument dotyczący występującego problemu.
  NOTE:Jeśli zostanie wyświetlona strona w innym języku lub przeznaczona dla innego regionu, kliknij łącze Region - Język w prawym górnym rogu przeglądarki. Następnie wybierz prawidłowy region i język.
 • Jeżeli urządzenie nie drukuje strony testowej, problem wynika z usterki sprzętu. Przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 7: Oddaj urządzenie wielofunkcyjne All-in-One do naprawy

Dane kontaktowe dotyczą wszystkich krajów i regionów z wyjątkiem regionu Azji i Pacyfiku.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
Sprawdź, czy urządzenie podlega jeszcze ochronie gwarancyjnej. Jeśli potrzebujesz pomocy z określeniem stanu gwarancji urządzania, przejdź do sekcji Narzędzie do sprawdzania gwarancji firmy HP .

Related support links

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum