Jump to content

HP Deskjet Ink Advantage F735 All-in-One Printer support

OS X 10.8 Mountain Lion: instalacja i użytkowanie drukarki na komputerze Mac z systemem Mountain Lion

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Wraz z wydaniem systemu operacyjnego OS X 10.8 Mountain Lion firma HP udostępni aktualizacje sterowników drukowania i oprogramowania drukarki. Aktualizacje będą dostępne za pośrednictwem usługi Apple Software Update. Aby móc korzystać z drukarki w systemie operacyjnym Mountain Lion, nie ma konieczności pobierania sterowników z witryny firmy HP.
NOTE:Jeżeli drukarka HP była skonfigurowana i działała w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard lub OS X 10.7 Lion, będzie nadal obsługiwana po aktualizacji systemu komputera Mac do wersji Mountain Lion. Firma HP zaleca uruchomienie usługi Apple Software Update, aby zainstalować najnowsze oprogramowanie HP.
Zależnie od funkcji drukarki aktualizacja sterownika HP dla systemu operacyjnego Mountain Lion może obejmować jeden lub kilka z następujących składników oprogramowania:
 • Pełny sterownik drukowania HP
 • Sterownik faksu HP
 • Oprogramowanie narzędziowe HP
NOTE:Aktualizacja oprogramowania drukarki dla systemu Mountain Lion za pomocą narzędzia Apple Software Update nie obejmuje sterownika skanowania. Po dokonaniu aktualizacji oprogramowania HP z użyciem narzędzia Apple Software Update skanowanie za pomocą drukarki nie będzie możliwe.
Po aktualizacji systemu operacyjnego komputera Mac do wersji Mountain Lion, podczas próby zainstalowania starszego oprogramowania drukarki HP przeznaczonego dla wcześniejszych wersji systemu Mac OS, niezależnie od tego czy instalacja jest wykonywana z użyciem oryginalnej płyty CD produktu czy oprogramowania pobranego ze strony Sterowniki i oprogramowanie do pobrania firmy HP, użytkownik może otrzymać jeden z poniższych komunikatów.
 • HP Installer can't be opened because it is from an unidentified developer” (Nie można otworzyć instalatora HP, ponieważ pochodzi od nieznanego producenta)
  Figure 1: Przykład komunikatu „HP installer can't be opened...” (Nie można otworzyć instalatora HP...)
  Ilustracja: Przykład komunikatu „HP Installer can't be opened...” (Nie można otworzyć instalatora HP...)
 • Unsupported Operating System” (Nieobsługiwany system operacyjny)
  Figure 2: Przykład komunikatu „Unsupported Operating System” (Nieobsługiwany system operacyjny)
  Ilustracja: Komunikat „Unsupported Operating System” (Nieobsługiwany system operacyjny)
 • This HP software may not be compatible...” (To oprogramowanie HP może nie być zgodne...)
  Figure 3: Przykład komunikatu „HP software may not be compatible...” (Oprogramowanie HP może nie być zgodne...)
  Ilustracja: Komunikat „HP software may not be compatible...” (Oprogramowanie HP może nie być zgodne...)
Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności przedstawione w niniejszym dokumencie w celu zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania HP dla systemu Mountain Lion za pomocą usługi Apple Software Update.
Jeżeli drukarka była obsługiwana w systemie OS X 10.7 Lion, jest również obsługiwana w systemie operacyjnym Mountain Lion. Przejdź do strony Drukarki HP obsługiwane w systemach Mac OS X 10.6, OS X 10.7 i OS X 10.8 , aby sprawdzić, czy drukarka jest obsługiwana.

Instalacja lub aktualizacja oprogramowania HP za pomocą usługi Apple Software Update

Wybierz typ połączenia dla czynności niezbędnych do zainstalowania oprogramowania HP za pomocą usługi Apple Software Update.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer Mac w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE: Dla optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera Mac. Kolejka drukowania drukarki HP zostanie utworzona automatycznie. Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowane aktualne oprogramowanie drukarki, kolejka drukowania jest tworzona w tle.
  NOTE:Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
 5. Kliknij menu Apple, a następnie pozycję Preferencje systemowe.
 6. Kliknij ikonę Drukarka i skaner, a następnie upewnij się, że drukarka znajduje się na liście dostępnych urządzeń.
  Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij przycisk plus () u dołu lewego okienka, kliknij nazwę drukarki USB, a następnie przycisk Dodaj.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, zaznacz dostępne aktualizacje oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
  NOTE: Aby zapewnić optymalną wydajność i funkcjonalność drukarki, zaleca się zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji oprogramowania.
 3. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 4. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej albo jest podłączona do portu USB urządzenia Time Capsule lub stacji bazowej AirPort.
 5. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 6. Kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie znak plus () w lewym dolnym rogu okna.
 7. W polu Drukarki w pobliżu kliknij nazwę drukarki.
  NOTE:Jeżeli drukarki nie ma na liście, kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner, aby wyświetlić pełną listę drukarek.
 8. W polu Nazwa kliknij odpowiednią nazwę drukarki.
  NOTE:Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 9. Kliknij pole Użyj, a następnie wybierz nazwę drukarki z listy rozwijanej.
 10. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.
 11. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
  NOTE: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
HP Deskjet Ink Advantage F735 All-in-One Printer

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum