Jump to content

HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a support

Instalacja oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows Vista

 • PrintPrint

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera opis instalacji sterowników druku
Sterownik druku to program, który umożliwia komputerowi sterowanie drukarką. Na dysku CD dołączonym do drukarki HP znajduje się wiele różnych sterowników druku i oprogramowanie. Można je znaleźć również w witrynie internetowej firmy HP. Wybór programów jest uzależniony od modelu drukarki.
i oprogramowania drukarki podłączonej za pomocą kabla USB. Oprogramowanie można pobrać z witryny internetowej HP lub skorzystać z dysku CD dostarczonego z drukarką.
Sterownik można pobrać z witryny internetowej HP lub zainstalować go z dysku CD dostarczonego z drukarką. Poniższe informacje mogą pomóc w wybraniu sposobu instalacji.
Instalacja z dysku CD Pobierz oprogramowanie z witryny HP
W przypadku instalacji nowej drukarki:W przypadku nowych drukarek zalecaną metodą jest instalacja z dysku CD. W zależności od drukarki mogą być dostępne następujące opcje instalacji z dysku CD:

 • Przejdź do trybu online (wymagane jest połączenie z Internetem)
  Gdy na początku instalacji oprogramowania z dysku CD klikniesz Przejdź do trybu online, zostanie sprawdzona w sieci dostępność najnowszego oprogramowania dla drukarki.
 • Podstawowa instalacja za pomocą dysku CD (połączenie z Internetem nie jest wymagane)
  Użyj tej opcji, jeśli nie chcesz pobierać oprogramowania z Internetu lub jeśli zainstalowana wersja oprogramowania nie zezwala na to.
Jeśli nie masz dysku CD, najnowsze oprogramowanie możesz również pobrać.
W przypadku instalacji starszego modelu drukarki:Instalacja z dysku CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.

Na przykład system Windows Vista został wydany w 2007 roku. Jeśli Twoja drukarka HP została wyprodukowana wcześniej, dostarczona z nią płyta CD może nie działać prawidłowo na komputerze z tym systemem.
Pobranie oprogramowania z Internetu umożliwia osiągnięcie optymalnych wyników instalacji w przypadku starszych modeli drukarek. Pobranie najnowszego oprogramowania zajmuje więcej czasu niż instalacja z dysku CD, pomaga jednak uniknąć problemów, jakie mogą wystąpić podczas instalacji.

Pobranie oprogramowania zaleca się w przypadku, gdy system operacyjny komputera jest nowszy niż model drukarki HP.
Informacje na temat oprogramowania:Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne w momencie wprowadzenia drukarki na rynek.Oprogramowanie, które można pobrać ze strony internetowej HP, jest najnowszą wersją oprogramowania dla danej drukarki. Firma HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki PO wprowadzeniu drukarki i dysku CD na rynek.
Kliknij znak plus (), aby uzyskać więcej informacji.
Wykonaj następujące czynności, aby pobrać i zainstalować sterownik oraz oprogramowanie dla danej drukarki.
NOTE: NIE podłączaj teraz kabla USB. Podłącz go dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeżeli jest podłączony). Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, nie odłączaj jej.
 3. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. W polu Wprowadź nazwę lub numer produktu wpisz model lub numer drukarki.
  2. W polu Pytania lub słowa kluczowe wpisz sterownik, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
  3. Kliknij nazwę drukarki obok obrazu.
   Figure 1: Przykład łącza do strony głównej drukarki
   Ilustracja: Przykład łącza obok strony głównej drukarki
  4. Na stronie wsparcia HP kliknij pozycję Sterowniki.
 4. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 5. Przewiń stronę w dół, a następnie kliknij opcję Sterownik - oprogramowanie instalacyjne produktu.
 6. Kliknij przycisk Pobierz obok pełnej wersji oprogramowania i sterownika, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami, aby zapisać sterownik na komputerze.
 7. Otwórz folder zapisu plików oprogramowania (zazwyczaj Pobrane), kliknij dwukrotnie ikonę plików, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.
NOTE: NIE podłączaj teraz kabla USB. Podłącz go dopiero po wyświetleniu odpowiedniego monitu. Firma HP zaleca stosowanie kabla USB o długości nieprzekraczającej 3 metrów.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować sterownik i oprogramowanie z płyty CD drukarki.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera (jeśli jest podłączony).
 2. Włącz drukarkę.
 3. Włóż płytę CD do napędu CD komputera i poczekaj kilka sekund, aż uruchomi się program instalacyjny oprogramowania.
  Jeżeli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij ikonę Windows (), polecenie Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD.
 4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji sterownika i oprogramowania przez łącze USB.
  NOTE:W trakcie instalacji zaznacz opcje Podstawowe oprogramowanie urządzenia i Pomoc produktu, które zapewnią pełną funkcjonalność drukarki. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności drukarki niezbędne mogą być pewne komponenty narzędzia HP Update. HP dołącza również przydatne oprogramowanie, które daje możliwość maksymalnego wykorzystania funkcji drukarki.
HP Deskjet 1050 All-in-One Printer - J410a

More for this product

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum