ไปที่เนื้อหา

วิธีการค้นหา ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ HP

 • พิมพ์พิมพ์

บทนำ

เอกสารนี้ระบุรายละเอียดการค้นหาและดาวน์โหลดไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากเว็บไซต์ HP
คำเตือน:เตรียมการดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องพิมพ์ ดังต่อไปนี้
 1. เตรียมเครื่องพิมพ์ ไม่ต้้องเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ในขณะนี้
 2. เตรียมสาย USB ไม่ต้องเสียบสาย USฺB ในขณะนี้
 3. คลิก Internet Explorer (IE) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ HP
  หมายเหตุ:หากเป็นเว็บบราวเซอร์อื่นๆ เชน Google Chrome หรือ Mozila Firefox หน้าต่างดาวน์โหลดอาจแตกต่างกัน
การค้นหาไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
 1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก www.hp.com (หน้าเว็บไซต์สหรััฐอเมริกา) แล้วคลิกที่ลิงคฺ์ United States (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าเว็บไซต์ประเทศไทย
  รูปภาพ 1: หน้าเว็บไซต์หลัก
 2. เลือกหน้าเว็บไซต์ Thailand (ประเทศไทย)
  รูปภาพ 2: เลือกประเทศไทย
 3. คลิก "Support" และ "Download drivers" ที่เมนูบนในหน้าเว็บไซต์ เพื่อเข้าสู่หน้าฝ่ายดูแลลูกค้าและค้นหาไดร์เวอร์ต่อไป
  รูปภาพ 3: หน้าเว็บไซต์หลัก HP ประเทศไทย เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 4. คลิกที่ลิงค์ข้อความ "ซัพพอร์ท & ดาวน์โหลดสำหรับคอนซมููเมอร์ เดสก์ทอปพีซี & คอนซูเมอร์เครื่องพิิมพ์" ทางหน้าจอด้านซ้าย
  รูปภาพ 4: หน้าเว็บซัพพอร์ตและไดร์เวอร์์ประเทศไทย เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 5. ใส่ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ในช่อง "ค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับการสนับสนุน" แล้วคลิก "ถัดไป" ภาพตัวอย่าง เครื่องพิมพ์รุ่น P1005
  รูปภาพ 5: ใส่ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
  หมายเหตุ:หากไม่ทราบชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกที่ คำแนะนำในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์
 6. คลิกเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่่ต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ ภาพตัวอย่างเลือก HP LaserJet P1005 Printer
  รูปภาพ 6: รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ค้นพบ
 7. คลิกที่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ 7: ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์
 8. คลิกหัวข้อ "ดาวน์โหลด" เพื่อเลือกระบบฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ 8: ดาวน์โหลดไดร์เวอร์
 9. เลือกระบบปฏิบัติการ Windows ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาพตัวอย่างการเลือกระบบปฏิบัติการ Windows7 (32 บิต)
  รูปภาพ 9: เลือกระบบปฏิบัติการ Windows
  หมายเหตุ:หากไม่ทราบประเภทจำนวนบิตในคอมพิิวเตอร์ของคุณ ให้คลิิ๊กที่่ลิงค์ข้อความ เวอร์ชั่นในระบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ของฉันคือ 32-bit หรือ 64-bit ด้านข้างปุ่ม ถัดไป เพื่ออ่านวิธีการเช็คข้อมูลจำนวนบิตในคอมพิวเตอร์
 10. คลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อเลือกไดร์เวอร์ที่ต้องการตามรายชื่อที่ปรากฏ
  รูปภาพ 10: ขยายหัวข้อเพื่อเลือกไดร์เวอร์
 11. จากนั้นเลือกประเภทของไดร์เวอร์ที่ต้องการซึ่งประกอบด้วยไดร์เวอร์ประเภทแรกคือแบบเบสิคและประเภทที่สองคืือเต็มรูปแบบ
  หมายเหตุ:หากเป็นการใช้งานเครื่องพิมพ์ครั้งแรก HP แนะนำให้เลือกดาวน์โหลดไดร์ืเวอร์ประเภทที่สองคือเต็มรูปแบบ อ่านเอกสารข้อมูล ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์์ประเภทต่างๆ
  รูปภาพ 11: เลือกไดร์เวอร์ที่ต้องการและคลิกดาวน์โหลด
  หากต้องการดาวน์โหลดทันทีให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" สีีฟ้า
 12. เมื่อหน้าต่างดาวน์โหลดปรากฏขั้น ให้คลิิ๊ก Run หรือหากต้องการเลือกสถานที่เก็บไฟล์ ให้กด Save เพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์จากหน้าเว็บไซต์
  รูปภาพ 12: หน้าต่างดาวน์โหลดไดร์์์เวอร์จากเว็บไซต์ HP
 13. หน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลดปรากฏ ให้คลิิ๊ก Run
  รูปภาพ 13: หน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลด
 14. ในหน้าต่างต้อนรัับเข้าสู่เครื่องมือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1000 ถึง 1500 HP แนะนำให้ปิดแอพพลิเคชั่นหรือหน้าจออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่่อนการดำเนินการติดตั้งต่อไป หลังจากนั้นให้คลิ๊กNext
 15. หน้าต่างเงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งาน เมื่ออ่านจบแล้วคลิก Yes
  รูปภาพ 14: เงื่อนไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้งาน
 16. เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ ภาพตัวอย่าง รุ่นผลิตภัณฑ์ HP Laser Jet P1005
  รูปภาพ 15: เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์
 17. เข้าสู่หน้าการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ภาพตัวอย่าง การติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่นผลิตภัณฑ์ HP Laser Jet P1005
  รูปภาพ 16: หน้าการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 18. เสียบสาย USB เข้าที่เครื่องพิิมพ์์และคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงเปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ ดังภาพ
  รูปภาพ 17: เครื่องมือติดตั้งเครื่องพิมพ์
  คำเตือน:ห้ามเปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนการเสียบสาย USB เ้ข้าที่เครื่อง
 19. เครื่องมือการติดตั้งไดร์เวอร์ตรวจจับเครื่องพิมพ์ที่ทำกำลังติดตั้งโดยอัตโนมัติจนเสร็จเรียบร้อย
 20. จากนั้นลอง ทดสอบการพิมพ์งาน จากเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว
  หมายเหตุ:หากไม่สามารถพิมพ์งานได้ อาจเกิดจากการติดตั้งไดร์เวอร์ไม่สมบูรณ์ ให้ถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ Uninstall driver แล้วลงไดร์เวอร์ใหม่อีกครั้ง
หากยังคงพบปัญหาการค้นหา ดาวน์โหลดหรือติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาคลิก ติดต่อ HP เพื่อขอรับความช่วยเหลือ HP เปิดช่องทางให้บริการลูกค้าทั้งทาง สายโทรศัพท ์ สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ HP ประเทศไทย ศููนย์บริการ HP ทั่วประเทศ ในหน้าเดียวกับการตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากลูกค้ากับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก HP ในสาขาต่างๆแต่ละประเทศทั่วโลก (ภาคภาษาอังกฤษ) หรือกลับสู่ี่หน้า ฝ่ายดูแลลูกค้า HP เพื่อติดต่อ HP