Jump to content

HP LaserJet Pro P1102w Printer support

Drukarka HP LaserJet nie drukuje z użyciem usługi HP ePrint

 • PrintPrint

Problem

Poprzednio użyta została usługa HP ePrint, ale teraz nie działa.

Rozwiązanie

Aby skorzystać ponownie z funkcji HP ePrint, uaktualnij oprogramowanie sprzętowe drukarki i zarejestruj ponownie drukarkę.

Krok 1: Przeprowadź aktualizację oprogramowania sprzętowego drukarki

Ważne: Drukarka HP musi być podłączona do komputera i sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu, aby można było aktualizować oprogramowanie sprzętowe i korzystać z funkcji ePrint.
 1. Po wyświetleniu strony Witamy w Pomocy technicznej HP wykonaj następujące czynności:
  1. Wpisz numer modelu drukarki.
  2. Kliknij przycisk Przejdź.
   Konieczne może również okazać się wybranie modelu urządzenia z listy podobnych produktów.
 2. Wybierz swój system operacyjny, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wyświetli się lista sterowników i innych materiałów do pobrania.
 3. Przewiń stronę w dół i kliknij pozycję Oprogramowanie sprzętowe.
 4. Kliknij opcję Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu pobrania i zainstalowania oprogramowania sprzętowego.

Krok 2: Włącz usługi sieciowe

 1. Uzyskiwanie adresu IP drukarki.
   Adres IP możesz odszukać na kilka sposobów, choć opcje mogą się różnić w zależności od modelu drukarki.
   • Naciśnij przycisk Bezprzewodowy na panelu sterowania drukarki, aby wyświetlić ustawienia sieciowe.
   • Przejdź do menu Sieć na panelu sterowania drukarki.
   • Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę raportu testu sieci bezprzewodowej.
   Więcej szczegółów na temat tych opcji lub instrukcje dotyczące znajdowania adresu IP drukarki znajdziesz, klikając lub dotykając tutaj. W ten sposób przejdziesz do strony wsparcia technicznego dla drukarki i znajdziesz opis czynności mających na celu wydrukowanie strony konfiguracji sieci lub uzyskanie dostępu do informacji o sieci na panelu sterowania.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz poprawny adres IP w pasku adresów i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  NOTE:Upewnij się, że wpisany adres IP jest dokładnie taki, jak na stronie konfiguracji sieci. Na przykład: 192.168.X.XXX.
 3. Na stronie serwera EWS kliknij kartę Usługi sieciowe HP.
 4. Wybierz opcję wyłączenia Usług sieciowych, a następnie wybierz opcję w celu włączenia Usług sieciowych. Zostanie wydrukowana strona informacyjna z kodem przejęcia drukarki.
  Na stronie potwierdzenia znajduje się kod drukarki, którego należy użyć podczas jej rejestracji w następnym kroku.
  Figure 1: Przykładowy kod przejęcia na stronie informacyjnej
  Ilustracja: Przykład strony Usługi sieciowe z wydrukowanym kodem przejęcia
  1 - Lokalizacja kodu przejęcia na stronie informacyjnej
  NOTE:Ze względów bezpieczeństwa kod przejęcia wygasa 24 godziny po wydrukowaniu strony informacyjnej. Wydrukuj stronę informacyjną ponownie, aby przedłużyć ważność kodu przejęcia na kolejne 24 godziny.

Krok 3: Zarejestruj ponownie drukarkę

Czynności te dotyczą wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Niemiec.
W serwisie HP ePrintCenter można zarządzać zadaniami drukowania, przeglądać aplikacje i zmieniać ustawienia usługi ePrint. Podczas rejestracji w serwisie ePrintCenter otrzymasz unikalny adres e-mail swojej drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować się w serwisie ePrintCenter.
 1. Przejdź do serwisu ePrintCenter , a następnie zaloguj się na konto.
 2. W oknie Dodaj drukarkę do konta wprowadź kod drukarki ze strony potwierdzenia Usług Sieciowych w polu tekstowym Wprowadź kod drukarki.
 3. Kliknij opcję OK. Zostanie wyświetlone okno Pomyślnie dodano drukarkę.
  NOTE:Nie zamykaj tego okna. Przejdź do następnego kroku i zmień adres e-mail drukarki według własnych upodobań (opcjonalnie).

Krok 4: Dostosowywanie adresu e-mail drukarki (opcjonalnie)

NOTE:Dostosowany wcześniej adres e-mail może być niedostępny. Jeśli poprzedni adres e-mail jest niedostępny, wybierz nowy dostosowany adres e-mail.
Czynności te dotyczą wszystkich krajów/regionów z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Niemiec.
System ePrint generuje unikatowy adres e-mail dla Twojej drukarki. Możesz jednak zmienić ten adres na łatwiejszy do zapamiętania. Aby dostosować adres e-mail drukarki, wykonaj następujące czynności.
NOTE:Jeśli nie chcesz teraz dostosowywać adresu e-mail, możesz to zrobić później. Przejdź do strony Drukarki usługi ePrintCenter, a następnie kliknij przycisk Zmień obok adresu e-mail drukarki, aby zmienić adres e-mail w dowolnym momencie.
 1. W oknie Pomyślnie dodano drukarkę kliknij przycisk Dalej. Pojawi się okno Własne ustawienia adresu e-mail drukarki.
 2. Wpisz adres e-mail w oknie dialogowym. Adres może zawierać od 6 do 30 znaków: liter, cyfr, znaków podkreślenia i do dwóch kropek.
 3. Kliknij przycisk Sprawdź. System ePrint sprawdzi, czy wpisany adres jest dostępny.
  • Jeśli tak jest, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli adres e-mail jest niedostępny, wpisz i sprawdź inny adres lub kliknij jeden z sugerowanych adresów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 4. Poinformuj odpowiednich nadawców o nowym adresie e-mail ePrint.

Łącza pokrewne

Masz więcej pytań na temat kodu przejęcia drukarki?
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o uzyskiwaniu kodu przejęcia drukarki .
HP LaserJet Pro P1102w Printer

HP Support forums

Find solutions and collaborate with others on the HP Support Forum