Przejście do zawartości

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M1217nfw Wsparcie

OS X 10.9 Mavericks: Instalacja i używanie drukarki na komputerze Mac

 • DrukujDrukuj

Wprowadzenie

W tym dokumencie opisano sposób instalacji na komputerze Mac sterownika druku w przypadku połączenia USB lub sieciowego. Sterownik drukarki dla systemu operacyjnego OS X 10.9 Mavericks można pobrać za pomocą programu Apple Software Update (ASU). Podstawowe zadania drukowania można wykonywać za pomocą funkcji AirPrint bez potrzeby instalowania sterownika.
NOTA:W przypadku aktualizacji komputera do systemu Mavericks z poprzedniej wersji sytemu operacyjnego Mac nie jest konieczne instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania. Wyślij zadanie drukowania z komputera — jeżeli drukarka drukuje, nie ma potrzeby wykonywania poniższych czynności.
Kliknij znak plus () znajdujący się obok typu połączenia, aby uzyskać więcej informacji.
Aby, korzystając z programu Apple Software Update, pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki podłączonej za pomocą kabla USB, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.

Krok 1: Zaktualizuj system operacyjny komputera Mac za pomocą programu Apple Service Update

Ważne: Przed zainstalowaniem drukarki należy uruchomić program Software Update, aby upewnić się, że baza danych używana przez komputer Mac w celu znalezienia dostępnego oprogramowania jest aktualna.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie opcję About This Mac (Informacje o tym komputerze Mac).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje oprogramowania ....
 3. Kliknij ikonę Updates (aktualizacje) ().
 4. W tym menu kliknij opcję Store (zapisz).
 5. Kliknij opcję Załaduj stronę ponownie, aby odświeżyć listę aktualizacji.
  Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do kolejnego kroku, aby zainstalować drukarkę.
 6. Kliknij opcję Instaluj, aby zakończyć aktualizację.

Krok 2: Zainstaluj drukarkę

 1. Włącz drukarkę, a następnie upewnij się, że w podajniku znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Podłącz kabel USB do drukarki i komputera Mac. Zostanie automatycznie utworzona kolejka drukowania dla drukarki, a oprogramowanie drukarki zostanie automatycznie zainstalowane w komputerze. Jeżeli w komputerze Mac jest zainstalowane aktualne oprogramowanie drukarki, kolejka drukowania jest tworzona w tle.
 3. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 4. Kliknij przycisk drukarki i skanery, a następnie kliknij znak plusa () u dołu lewego okienka. Nastąpi otwarcie okna Dodaj.
   1. Zaloguj się do komputera Mac jako bieżący użytkownik administratora.
   2. Kliknij menu Apple (), a następnie pozycję Preferencje systemowe.
   3. Kliknij Użytkownicy i grupy.
   4. Kliknij pole wyboru Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie komputerem obok nazwy użytkownika, aby uaktywnić przywileje administratora.
    NOTA:Jeśli użytkownicy są wyszarzeni, kliknij ikonę blokady () w lewym dolnym rogu okna. Wprowadź dane logowania administratora. Okno zostanie odblokowane i można wprowadzić zmiany.
 5. W oknie Dodaj wybierz swoją drukarkę w obszarze Nazwa.
  NOTA:Jeśli pojawi się rozwijane menu, kliknij przycisk Dodaj drukarki i skanery, aby przejść do okna Dodaj.
 6. Kliknij menu rozwijane Użyj, drukarkę, a następnie kliknij Dodaj.
  NOTA:Nie wybieraj opcji AirPrint. Dzięki temu można tylko drukować, a nie skanować.
W systemie operacyjnym Mavericks można drukować przy użyciu sterownika HP instalowanego za pomocą programu Apple Software Update. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki, jeżeli drukarka jest połączona z komputerem za pomocą sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej.

Krok 1: Zaktualizuj oprogramowanie komputera Mac za pomocą programu Apple Service Update

Ważne: Przed zainstalowaniem drukarki należy uruchomić program Software Update, aby upewnić się, że baza danych używana przez komputer Mac w celu znalezienia dostępnego oprogramowania jest aktualna.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie opcję About This Mac (Informacje o tym komputerze Mac).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje oprogramowania ....
 3. Kliknij ikonę Updates (aktualizacje) ().
 4. W tym menu kliknij opcję Store (zapisz).
 5. Kliknij opcję Załaduj stronę ponownie, aby odświeżyć listę aktualizacji.
  Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, system Mac posiada już najnowsze oprogramowanie i bazy danych. Przejdź do kolejnego kroku, aby zainstalować drukarkę.
 6. Kliknij opcję Instaluj, aby zakończyć aktualizację.

Krok 2: Zainstaluj drukarkę

 1. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że w podajniku papieru znajduje się papier, a drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej lub bezprzewodowej albo jest podłączona do portu USB urządzenia Time Capsule lub stacji bazowej AirPort.
 3. Kliknij menu Apple, a następnie polecenie Preferencje systemowe.
 4. Kliknij opcję Drukarka i skaner, a następnie znak plus () w lewym dolnym rogu okna.
 5. W polu Najbliższe drukarki kliknij nazwę drukarki.
  NOTA:Jeśli drukarka nie znajduje się na liście, kliknij opcję Dodaj drukarkę lub skaner, aby wyświetlić pełną listę drukarek.
 6. W polu Nazwa kliknij odpowiednią nazwę drukarki.
  NOTA:Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 7. Kliknij pole Użyj, a następnie wybierz nazwę drukarki w menu podręcznym.
 8. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.
 9. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania drukarki, kliknij przycisk Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
  NOTA: Zamknij i ponownie uruchom wszystkie aplikacje, które były otwarte przed dodaniem drukarki, aby korzystać z funkcji zaktualizowanego oprogramowania HP.
Funkcja AirPrint umożliwia podstawową obsługę drukarek połączonych z siecią bezprzewodową lub przewodową (Ethernet). Po dodaniu drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie jest pobierane żadne dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja AirPrint nie jest dostępna, jeżeli drukarka jest podłączona do komputera Mac, stacji AirPort Base Station lub Time Capsule za pomocą kabla USB.
Wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę obsługującą funkcję AirPrint w systemie Mavericks.
NOTA:W zależności od modelu i daty zakupu niektóre drukarki mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby mogły obsługiwać funkcję AirPrint. Firma HP zawsze zaleca aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki.
Funkcja AirPrint jest obsługiwana przez następujące drukarki HP:
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet 2540 All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna e-All-in-One HP Deskjet 3050A (J611)
 • Drukarka wielofunkcyjna e-All-in-One HP Deskjet 3070A (B611)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet 3510 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet 3520 e-All-in-One
 • Drukarka HP Deskjet Ink Advantage seria 2540 All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Deskjet Ink Advantage 6520 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY 100 serii e-All-in-One (D410)
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY 110 serii e-All-in-One (D411)
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 120 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 4500 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 5530 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 5640 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 5660 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP ENVY serii 7640 e-All-in-One
Następujące modele drukarek Officejet są zgodne z usługą AirPrint. W zależności od modelu i daty zakupu niektóre drukarki mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby mogły obsługiwać funkcję AirPrint. Firma HP zawsze zaleca aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki.
NOTA:Pobierz i zainstaluj aktualizacje oprogramowania sprzętowego z poziomu panelu sterowania, gdy dostępne jest połączenie z internetem. W tym celu nie zachodzi konieczność korzystania z komputera Mac.
 • Drukarki wielofunkcyjne serii HP Officejet 4620 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne serii HP Officejet 4630 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne serii HP Officejet 5740 e-All-in-One
 • Drukarki serii HP Officejet 6100 ePrinter (H611)
 • Drukarki wielofunkcyjne serii HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710)
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet serii 6600 e-All-in-One (H711)
 • Urządzenia wielofunkcyjne HP Officejet serii 6700 Premium e-All-in-One (H711)
 • Drukarki wielofunkcyjne serii HP Officejet 6810 e-All-in-One
 • HP Officejet serii 7110 Wide Format ePrinter (H812)
 • Drukarki wielkoformatowe HP Officejet serii 7500A Wide Format e-All-in-One (E910)
 • Drukarki wielkoformatowe HP Officejet serii 7610 Wide Format e-All-in-One (H912)
 • Drukarka serii HP Officejet 8040 e-All-in-One
 • Drukarki serii HP Officejet Pro 251dw
 • Drukarki serii HP Officejet Pro 276dw
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 6230 ePrinter
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 6830 e-All-in-One
 • Drukarki HP Officejet Pro serii 8100 (N811)
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8500A e-All-in-One (A910)
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8610 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8620 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8630 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8640 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjne HP Officejet Pro serii 8660 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 5510 e-All-in-One (B111)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 5520 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 6510 e-All-in-One (B211)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 6520 e-All-in-One
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart 7520 e-All-in-One
 • Drukarki wielofunkcyjna HP Photosmart e-All-in-One (D110) (z aktualizacją oprogramowania sprzętowego)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart eStation e-All-in-One (C510)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart Ink Advantage e-All-in-One (K510)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart Plus e-All-in-One (B210)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One (C410)
 • Drukarka wielofunkcyjna bezprzewodowa HP Photosmart e-All-in-One (B110) (z aktualizacją oprogramowania sprzętowego)
NOTA:Pobierz i zainstaluj aktualizacje oprogramowania sprzętowego z poziomu panelu sterowania, gdy dostępne jest połączenie z Internetem. W tym celu nie zachodzi konieczność korzystania z komputera Mac.
Następujące drukarki LaserJet są zgodne z usługą AirPrint. W zależności od modelu i daty zakupu niektóre drukarki mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby mogły obsługiwać funkcję AirPrint. Firma HP zawsze zaleca aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności i funkcjonalności drukarki.
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Color LaserJet Pro M176n
 • Drukarka wielofunkcyjna HP Color LaserJet Pro M177fw
 • Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 100 Color M175nw
 • Kolorowa drukarka z HP LaserJet Pro serii 200 M251
 • Kolorowa drukarka z HP LaserJet Pro serii 200 M276
 • Kolorowa drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro serii CM1415
 • Drukarka kolorowa HP LaserJet Pro CP1025nw
 • Drukarka kolorowa HP LaserJet Pro serii CP1525
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1212nf
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1213nf
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1214nfh
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1216nfh
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M1217nfw
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M127fn
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro M127fw
 • Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Pro serii M1536
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M125nw
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M225dn
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M225dw
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M226dn
 • Drukarka wielofunkcyjna HP LaserJet Pro MFP M226dw
 • Drukarka HP LaserJet Pro P1102w
 • Drukarka HP LaserJet Pro P1606dn
 • Urządzenie HP TopShot LaserJet Pro M275nw
 1. Włącz drukarkę oraz upewnij się, że na podajniku papieru znajduje się papier i drukarka jest gotowa do drukowania.
 2. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej.
 3. Kliknij menu Apple (), a następnie opcję Preferencje systemowe.
 4. Kliknij ikonę Drukarka i skaner.
 5. Kliknij znak plus () u dołu lewego okienka.
 6. W polu Najbliższe drukarki kliknij nazwę drukarki.
  NOTA:Upewnij się, że typ drukarki to Bonjour lub Bonjour Multifunction.
 7. Kliknij pole Użyj, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję AirPrint (o ile nie jest jeszcze wybrana).
  Figure 1: Wybieranie drukarki AirPrint w oknie Dodaj
  Ilustracja: Wybieranie drukarki AirPrint w oknie Dodaj
 8. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać drukarkę do kolejki.

Często zadawane pytania

Poniżej znajduje się lista często zadawanych pytań na temat instalowania i korzystania ze sterownika druku instalowanego za pomocą programu Apple Software Update.
Aby móc zainstalować sterownik drukarki za pomocą programu Apple Software Update, zaktualizuj system operacyjny Mac OS przed podłączeniem i zainstalowaniem drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować system operacyjny komputera Mac.
 1. Kliknij menu Apple (), a następnie polecenie Aktualizacja oprogramowania. Narzędzie Software Update wyszuka dostępne aktualizacje i zaktualizuje bazę danych używaną przez komputer Mac w celu ustalenia dostępnego oprogramowania drukarki.
 2. Kliknij polecenie Instaluj. Program Apple Software Update zainstaluje na komputerze dostępne aktualizacje.
NOTA:W przypadku aktualizacji komputera do systemu Mavericks z poprzedniej wersji sytemu operacyjnego Mac nie jest konieczne instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania. Wyślij zadanie drukowania z komputera — jeżeli drukarka drukuje, nie ma potrzeby instalowania oprogramowania za pomocą programu Apple Software Update.
Program Apple Software Update umożliwia szybkie i łatwe pobieranie oprogramowania i aktualizacji bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego komputera Mac. Zależnie od funkcji drukarki, aktualizacja sterownika HP w systemie operacyjnym Mavericks może obejmować jeden lub kilka z następujących składników oprogramowania HP:
 • Pełny sterownik drukowania HP
 • Sterownik faksu HP
 • Program HP Utility
 • Pliki skanowania HP zgodne z aplikacjami Pobieranie obrazów i Podgląd firmy Apple
NOTA:Jeżeli drukarka obsługuje funkcję skanowania, oprogramowanie do skanowania, z którego korzystano przed instalacją nowszej wersji systemu operacyjnego, może różnić się od bieżącego. W zależności od aktualizacji sterownika drukarki dostęp do funkcji skanowania można uzyskać za pomocą funkcji Podgląd, Pobieranie obrazów lub ikony Skanuj widocznej w kolejce wydruku.
Zależnie od modelu drukarki oraz metody aktualizacji sterownika konieczne może być skanowanie przy użyciu innego sposobu niż ten, który był stosowany przed instalacją systemu operacyjnego Mavericks.
NOTA:Skanowanie do komputera z poziomu panelu sterowania drukarki nie jest dostępne, gdy skanowanie odbywa się za pomocą funkcji Podgląd, Pobieranie obrazów lub Przeglądarka drukarek. W celu skanowania za pomocą drukarki należy używać oprogramowania HP Scan.
Film przedstawiający skanowanie z okna Print & Scan
Następujący film przedstawia skanowanie z poziomu przeglądarki drukarek w systemie OS X v10.9 Mavericks.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla Twojej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów (ADF), jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.
 2. Kliknij menu Apple (), a następnie pozycję Preferencje systemowe.
 3. Kliknij ikonę Drukarka i skaner ().
 4. Kliknij drukarkę w lewym panelu.
 5. Kliknij ikonę Skaner, a następnie kliknij Otwórz skaner.
 6. Kliknij przycisk Pokaż szczegóły. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące skanowania, w tym opcje zmiany ustawień skanowania.
  Figure 2: Przykład ekranu skanowania Pokaż szczegóły
  Ilustracja: Przykład ekranu skanowania Pokaż szczegóły.
 7. W razie konieczności zmień ustawienia skanowania, a następnie kliknij przycisk Skanuj.
  NOTA: Wybierz tryb Skaner płaski lub Podajnik dokumentów w zależności od drukarki i wybranej metody skanowania.
Film przedstawiający skanowanie z aplikacji Apple Preview
Następujący film przedstawia skanowanie za pomocą Apple Image Capture w systemie OS X v10.9 Mavericks.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla Twojej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.
 2. W folderze Aplikacje lub z poziomu aplikacji Dock kliknij opcję Preview.
 3. Z menu Preview File wybierz pozycję Import from Scanner.
 4. Wybierz drukarkę z listy. Nastąpi wyświetlenie szczegółów skanu.
 5. W przypadku wyświetlenia komunikatu „Nie jest zainstalowane oprogramowanie dla tego urządzenia po wybraniu drukarki kliknij polecenie Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces instalacji.
 6. Kliknij pozycję Pokaż szczegóły, aby zobaczyć ustawienia skanowania i opcje.
  NOTA: Wybierz tryb Płyta szklana lub Podajnik dokumentów w zależności od drukarki i wybranej metody skanowania.
 7. Jeżeli to konieczne, zmień ustawienia, a następnie kliknij opcję Skanuj.
Film przedstawiający skanowanie z aplikacji Apple Image Capture
Następujący film przedstawia skanowanie za pomocą Apple Preview w systemie OS X v10.9 Mavericks.
NOTA:Ten film pokazuje drukarkę HP Photosmart 7510, lecz czynności dla Twojej drukarki są takie same.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube .
 1. Umieść dokument do zeskanowania na szybie skanera lub załaduj go do automatycznego podajnika dokumentów, jeżeli drukarka jest w niego wyposażona.
 2. W folderze Aplikacje lub z poziomu aplikacji Dock kliknij opcję Image Capture.
 3. Wybierz drukarkę z listy. Jeżeli drukarka jest połączona z siecią, wybierz ją z listy Udostępniane. Nastąpi wyświetlenie szczegółów skanu.
 4. W przypadku wyświetlenia komunikatu „Nie jest zainstalowane oprogramowanie dla tego urządzenia po wybraniu drukarki kliknij polecenie Instaluj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces instalacji.
 5. Kliknij pozycję Pokaż szczegóły, aby zobaczyć ustawienia skanowania i opcje.
  NOTA: Wybierz tryb Płyta szklana lub Podajnik dokumentów w zależności od drukarki i wybranej metody skanowania.
 6. Jeżeli to konieczne, zmień ustawienia, a następnie kliknij opcję Skanuj.
Jeżeli drukarka HP była skonfigurowana i działała w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion lub OS X 10.8 Mountain Lion, będzie nadal obsługiwana po aktualizacji systemu komputera Mac do wersji Mavericks. Uruchom program Apple Software Update w celu sprawdzenia, czy na komputerze zainstalowano najnowsze oprogramowanie HP.
Po aktualizacji systemu operacyjnego komputera Mac do wersji Mavericks podczas próby zainstalowania starszego oprogramowania drukarki HP przeznaczonego dla wcześniejszych wersji systemu Mac OS, niezależnie od tego, czy instalacja jest wykonywana z dysku CD drukarki czy oprogramowania pobranego ze strony Sterowniki i oprogramowanie do pobrania firmy HP, może zostać wyświetlony jeden z poniższych komunikatów.
 • Nie można otworzyć instalatora HP, ponieważ pochodzi od nieznanego producenta
  Figure 3: Przykład komunikatu „Nie można otworzyć instalatora HP...”
  Ilustracja: Przykład komunikatu „Nie można otworzyć instalatora HP...”
 • Nieobsługiwany system operacyjny
  Figure 4: Przykład komunikatu „Nieobsługiwany system operacyjny”
  Ilustracja: Komunikat Nieobsługiwany system operacyjny.
 • Oprogramowanie HP może nie być zgodne...
  Figure 5: Przykład komunikatu „Oprogramowanie HP może nie być zgodne...”
  Ilustracja: Komunikat „Oprogramowanie HP może nie być zgodne...”
Aby rozwiązać te problemy, wykonaj czynności przedstawione w tym dokumencie w celu zainstalowania zaktualizowanej wersji oprogramowania HP dla systemu Mavericks za pomocą programu Apple Software Update.