עבור לתוכן

מדפסת משולבת HP LaserJet Pro M1217nfw תמיכה

OS X v10.9 Mavericks: התקנת המדפסת ב-Mac ושימוש בה

 • הדפסהדפס

מבוא

מסמך זה מכיל הסבר אודות אופן ההתקנה של מנהל ההדפסה ב-Mac עבור USB או חיבור רשת. מנהל ההתקן של OS X v10.9 Mavericks עבור המדפסת שברשותך זמין דרך Apple Software Update ‏(ASU). בנוסף, תוכל לבצע עבודות הדפסה בסיסיות באמצעות AirPrint מבלי להתקין מנהל התקן.
הערה:אם עדכנת לאחרונה את המחשב שלך ל-Mavericks ממערכת הפעלה קודמת של Mac, אין צורך שתתקין כל תוכנה נוספת. שלח עבודת הדפסה מהמחשב, ואם המדפסת מדפיסה, אין צורך שתמשיך לבצע שלבים אלה.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על סימן הפלוס () לצד סוג החיבור הרלוונטי.
בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם כדי להתקין את תוכנת המדפסת במחשב שלך עם חיבור USB באמצעות Apple Software Update.

שלב ראשון: עדכן את ה-Mac באמצעות Apple Software Update

חשוב: לפני שתתקין את המדפסת, הפעל את Software Update (עדכון תוכנה) כדי לוודא שמסד הנתונים ש-Mac משתמש בו כדי לאתר תוכנת מדפסת זמינה הוא עדכני.
 1. לחץ על תפריט Apple (), ולאחר מכן לחץ על אודות Mac זה.
 2. לחץ על עדכוני תוכנה...
 3. לחץ על סמל העדכונים ‏().
 4. בתפריט זה, לחץ על חנות.
 5. לחץ על טען מחדש את הדף כדי לרענן את רשימת העדכונים.
  אם אין עדכונים זמינים, ב-Mac מותקנים התוכנות ומסד הנתונים העדכניים ביותר. דלג לשלב הבא כדי להתקין את המדפסת.
 6. לחץ על התקן כדי להשלים עדכונים כלשהם.

שלב שני: התקן את המדפסת

 1. לחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת, ולאחר מכן ודא שיש נייר במגש וכי היא במצב מוכן.
 2. חבר את כבל ה-‏USB‏ למדפסת ולמחשב ה-Mac. נוצר תור הדפסה באופן אוטומטי עבור המדפסת שברשותך, ותוכנת המדפסת מותקנת באופן אוטומטי במחשב. אם מחשב ה-Mac כבר כולל תוכנה עבור המדפסת שלך, תור ההדפסה ייווצר ברקע.
 3. לחץ על התפריט Apple ולאחר מכן לחץ על העדפות מערכת.
 4. לחץ על מדפסות וסורקים, ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס () בתחתית החלונית הימנית. החלון הוסף ייפתח.
   1. היכנס למחשב ה-Mac כמשתמש מנהל מערכת נוכחי.
   2. לחץ על תפריט Apple‏ ‏() ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
   3. לחץ על משתמשים וקבוצות.
   4. לחץ על תיבת הסימון אפשר למשתמש לנהל מחשב זה, לצד שם המשתמש כדי לאפשר הרשאות מנהל מערכת.
    הערה:אם המשתמשים מופיעים באפור, לחץ על סמל המנעול () בפינה הימנית התחתונה של החלון. הזן את פרטי הכניסה למנהל המערכת. נעילת החלון תבוטל ויהיה באפשרותך לבצע שינויים.
 5. בחלון הוסף, בחר את המדפסת שלך תחת שם.
  הערה:אם מופיע תפריט נפתח, לחץ על הוסף מדפסות וסורקים כדי להגיע לחלון הוסף.
 6. לחץ על התפריט הנפתח שימוש , לחץ על המדפסת שלך, ואז על הוסף.
  הערה:אל תבחר באפשרות AirPrint. זה יאפשר לך להדפיס בלבד, לא לסרוק.
עם Mavericks, ניתן להדפיס באמצעות מנהל ההתקן של HP הזמין דרך Apple Software Update. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את תוכנת המדפסת במחשב עם חיבור רשת קווי (Ethernet) או אלחוטי.

שלב ראשון: עדכן את תוכנת ה-Mac באמצעות Apple Software Update

חשוב: לפני שתתקין את המדפסת, הפעל את Software Update (עדכון תוכנה) כדי לוודא שמסד הנתונים ש-Mac משתמש בו כדי לאתר תוכנת מדפסת זמינה הוא עדכני.
 1. לחץ על תפריט Apple (), ולאחר מכן לחץ על אודות Mac זה.
 2. לחץ על עדכוני תוכנה...
 3. לחץ על סמל העדכונים ‏().
 4. בתפריט זה, לחץ על חנות.
 5. לחץ על טען מחדש את הדף כדי לרענן את רשימת העדכונים.
  אם אין עדכונים זמינים, ב-Mac מותקנים התוכנות ומסד הנתונים העדכניים ביותר. דלג לשלב הבא כדי להתקין את המדפסת.
 6. לחץ על התקן כדי להשלים עדכונים כלשהם.

שלב שני: התקן את המדפסת

 1. הפעל את המדפסת, ולאחר מכן ודא שיש נייר במגש וכי היא במצב מוכן.
 2. ודא שהמדפסת מחוברת לרשת קווית או אלחוטית, או שהיא מחוברת ליציאת USB של Time Capsule או AirPort Base Station.
 3. לחץ על תפריט Apple ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
 4. לחץ על Print & Scan (הדפסה וסריקה) ולאחר מכן לחץ על סימן הפלוס () בפינה השמאלית התחתונה של החלון.
 5. תחת Nearby Printers (מדפסות קרובות), לחץ על שם המדפסת שברשותך.
  הערה:אם המדפסת שלך לא מופיעה ברשימה, לחץ על Add Printer or Scanner (הוספת מדפסת או סורק) לקבלת רשימה מלאה של מדפסות.
 6. תחת שם, לחץ על שם המדפסת שלך.
  הערה:ודא שסוג המדפסת הוא Bonjour או Bonjour Multifunction.
 7. לחץ על התיבה Use (השתמש ב), ולאחר מכן בחר בתפריט המוקפץ את שם המדפסת.
 8. לחץ על Add (הוסף) כדי להוסיף את המדפסת לתור.
 9. אם אתה מתבקש להתקין תוכנה נוספת כלשהי עבור המדפסת, לחץ על Install (התקן), ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להשלים את ההתקנה.
  הערה: כדי להשתמש תכונות התוכנה המעודכנת של HP, צא והפעל מחדש את כל היישומים שפעלו לפני הוספת המדפסת.
‏AirPrint של Apple מספק פונקציונליות בסיסית למדפסות המחוברות לרשת אלחוטית או קווית (Ethernet). לא מתבצעת כל הורדה של תוכנה נוספת בעת הוספת מדפסת המותאמת ל-AirPrint.
‏‎AirPrint אינו זמין אם המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB ל-Mac, ל-AirPort Base Station או ל-Time Capsule.
בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף מדפסת AirPrint ב-Mavericks.
הערה:ייתכן שמדפסות מסוימות יחייבו עדכון קושחה על מנת להפוך את התאימות ל-AirPrint לזמינה, בהתאם לדגם ולתאריך הרכישה. HP ממליצה תמיד לעדכן לגרסת הקושחה האחרונה, עבור פונקציונליות וביצועים אופטימליים של המוצר.
המדפסות הבאות של HP תומכות ב- AirPrint:
 • המדפסות HP Deskjet 2540 All-in-One series
 • סדרת מדפסות HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611)‎
 • סדרת מדפסות HP Deskjet 3070A e-All-in-One (B611)‎
 • סדרת מדפסות HP Deskjet 3510 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet 3520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 2540 All-in-One series
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 6520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP ENVY 100 e-All-in-One (‏D410)
 • סדרת מדפסות HP ENVY 110 e-All-in-One (‏D411)
 • סדרת מדפסות HP ENVY 120 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP ENVY 4500 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP ENVY 5530 e-All-in-One
 • מדפסת HP ENVY 5640 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP ENVY 5660 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP ENVY 7640 e-All-in-One Series
מדפסות Officejet הבאות תואמות ל-AirPrint. ייתכן שיידרש עדכון קושחה עבור מדפסות אלה על מנת להפוך את התאימות ל-AirPrint לזמינה, בהתאם לדגם ולתאריך הרכישה. ‏HP ממליצה תמיד לעדכן לגרסת הקושחה האחרונה, להשגת ביצועים ופונקציונליות מיטביים של המוצר.
הערה:הורד והתקן עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת בעת חיבור לאינטרנט. אינך נדרש להשתמש ב-Mac שלך לתהליך זה.
 • מדפסת HP Officejet 4620 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP Officejet 4630 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP Officejet 5740 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP Officejet 6100 ePrinter Series (H611)‎
 • מדפסת HP Officejet 6500A e-All-in-One Series (‏E710)
 • מדפסת HP Officejet 6600 e-All-in-One Series ‏(H711)
 • מדפסת HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One Series ‏(H711)
 • מדפסת HP Officejet 6810 e-All-in-One Series
 • מדפסות בפורמט רחב HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter Series (H812)‎
 • מדפסות בפורמט רחב HP Officejet 7500A e-All-in-One Series ‏(E910)
 • סדרת מדפסות HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One (H912)‎
 • מדפסת HP Officejet 8040 e-All-in-One Series
 • מדפסת HP Officejet Pro 251dw Series
 • מדפסת HP Officejet Pro 276dw Series
 • מדפסת HP Officejet Pro 6230 ePrinter Series
 • מדפסת HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One Series
 • מדפסות ePrinter Series ‏HP Officejet Pro 8100 ‏(N811)
 • מדפסות HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One Series ‏(A910)
 • סדרת מדפסות HP Officejet 8610 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Officejet 8620 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Officejet 8630 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Officejet 8640 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Officejet 8660 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 5510 e-All-in-One (B111)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 5520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 6510 e-All-in-One (B211)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 6520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart 7520 e-All-in-One
 • סדרת מדפסותHP Photosmart e-All-in-One (D110)‎‏ (כולל עדכון קושחה)
 • סדרת מדפסות HP Photosmart eStation e-All-in-One (C510)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart Ink Advantage e-All-in-One (K510)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart Plus e-All-in-One (B210)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One (C410)‎
 • סדרת מדפסות HP Photosmart Wireless e-All-in-One (‏B110)‏ (כולל עדכון קושחה)
הערה:הורד והתקן עדכוני קושחה מלוח הבקרה של המדפסת בעת חיבור לאינטרנט. אינך נדרש להשתמש ב-Mac לתהליך זה.
המדפסות הבאות של LaserJet תואמות ל-AirPrint. ייתכן שיידרש עדכון קושחה עבור מדפסות אלה על מנת להפוך את התאימות ל-AirPrint לזמינה, בהתאם לדגם ולתאריך הרכישה. ‏HP ממליצה תמיד לעדכן לגרסת הקושחה האחרונה, להשגת ביצועים ופונקציונליות מיטביים של המוצר.
 • מדפסת רב תכליתית HP Color LaserJet Pro M176n
 • מדפסת רב תכליתית HP Color LaserJet Pro M177fw
 • ‏‎HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175nw
 • סדרת מדפסות HP LaserJet Pro 200 Color M251
 • סדרת מדפסות HP LaserJet Pro 200 Color M276
 • סדרת מדפסות רב-תכליתיות בצבע HP LaserJet Pro CM1415
 • מדפסת צבע HP LaserJet Pro CP1025nw
 • סדרת מדפסות בצבע HP LaserJet Pro CP1525
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M1212nf
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M1213nf
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M1214nfh
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M1216nfh
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M1217nfw
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M127fn
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Pro M127fw
 • סדרת מדפסות רב-תכליתיות HP LaserJet Pro M1536
 • מדפסת HP LaserJet Pro MFP M125nw
 • מדפסת HP LaserJet Pro MFP M225dn
 • מדפסת HP LaserJet Pro MFP M225dw
 • מדפסת HP LaserJet Pro MFP M226dn
 • מדפסת HP LaserJet Pro MFP M226dw
 • מדפסת HP LaserJet Pro P1102w
 • מדפסת HP LaserJet Pro P1606dn
 • ‏‎HP TopShot LaserJet Pro M275nw
 1. כבה את המדפסת, ודא שיש ניר במגש וכי היא המצב מוכן.
 2. ודא כי המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית או קווית (Ethernet).
 3. לחץ על תפריט Apple‏ ‏() ולאחר מכן לחץ על העדפות מערכת.
 4. לחץ על הדפסה וסריקה.
 5. לחץ על סימן הפלוס () בתחתית החלונית השמאלית.
 6. תחת מדפסות סמוכות, לחץ על שם המדפסת.
  הערה:ודא שסוג המדפסת הוא Bonjour או Bonjour Multifunction.
 7. לחץ על התיבה שימוש, ולאחר מכן בחר AirPrint מהתפריט המוקפץ (אם לא נבחר עדיין).
  איור 1: בחירה של מדפסת AirPrint בחלון 'הוספת מדפסת'
  תמונה: בחירה של מדפסת AirPrint בחלון 'הוספת מדפסת'
 8. לחץ על הוסף כדי להוסיף את המדפסת לתור.

שאלות נפוצות

להלן רשימה של שאלות נפוצות בנוגע להתקנה ולשימוש במנהל ההדפסה שהתקנת מ-Apple Software Update.
כדי ש-Apple Software Update יתקין את מנהל ההדפסה, עליך לעדכן את תוכנת Mac OS לפני שתחבר ותתקין את המדפסת. בצע את השלבים הבאים כדי לעדכן את ה-Mac.
 1. לחץ על תפריט Apple ‏() ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנה. ‏‎Software Update מחפש עדכונים זמינים, ומעדכן את מסד הנתונים שבו משתמש מחשב ה-Mac כדי לקבוע איזה תוכנת מדפסת זמינה.
 2. לחץ על התקנה. ‏‎Apple Software Update מתקין עדכונים במחשב שלך.
הערה:אם עדכנת לאחרונה את המחשב שלך ל-Mavericks ממערכת הפעלה קודמת של Mac, אין צורך שתתקין כל תוכנה נוספת. שלח עבודת הדפסה מהמחשב, ואם המדפסת מדפיסה, אין צורך שתתקין תוכנה באמצעות Apple Software Update.
‏‎Apple Software Update היא שיטה קלה ומהירה להורדת תוכנות, הזמינות ישירות באמצעות מערכת ההפעלה ב-Mac. בהתאם לפונקציונליות של המדפסת, ייתכן שאחד או יותר מרכיבי התוכנה הבאים כלולים בעדכון מנהל ההתקן של HP עבור Mavericks:
 • מנהל הדפסה של HP עם כל המאפיינים
 • מנהל התקן לפקס של HP‏
 • ‏‎HP Utility
 • קבצי סריקה של HP התואמים לאפליקציות Image Capture ו-Preview של Apple
הערה:אם המדפסת שברשותך תומכת בסריקה, התוכנה שבה אתה משתמש לסריקה עשויה להיות שונה מהתוכנה שבה השתמשת לפני ששדרגת את מערכת ההפעלה שלך. בהתאם לעדכון למנהל המדפסת, תוכל להשתמש בסמל Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Scan (סריקה) מתור ההדפסה כדי לסרוק.
בהתאם למדפסת שברשותך ולסוג של עדכון מנהל ההתקן, ייתכן שיהיה עליך לסרוק באופן שונה מזה שבו סרקת לפני שהתקנת את Mavericks.
הערה:סריקה למחשב מלוח הבקרה של המדפסת אינה זמינה בעת סריקה באמצעות שיטות הדפדפן Preview (תצוגה מקדימה), Image Capture (לכידת תמונה) או Printer (מדפסת). יש להשתמש בתוכנה HP Scan כדי לסרוק מהמדפסת.
סרטון המדגים סריקה מתוך Print & Scan (הדפסה וסריקה).
הסרטון הבא מדגים כיצד לבצע סריקה מדפדפן המדפסת ב-OS X v10.9 Mavericks.
הערה:בסרטון הבא מוצגת מדפסת HP Photosmart 7510, אך השלבים זהים גם עבור המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube .
 1. הנח את הפריט שברצונך לסרוק על גבי משטח הזכוכית של הסורק או טען אותו במזין המסמכים האוטומטי (ADF), אם הוא קיים במדפסת שברשותך.
 2. לחץ על תפריט Apple‏ ‏() ולאחר מכן לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
 3. לחץ על Print & Scan (הדפסה וסריקה) ().
 4. לחץ על המדפסת שלך בחלונית השמאלית.
 5. לחץ על הכרטיסייה Scan (סריקה), ולאחר מכן לחץ על Open Scanner (פתח את הסורק).
 6. לחץ על Show Details (הצג פרטים). פרטי הסריקה מוצגים, כולל אפשרויות לשינוי הגדרות הסריקה.
  איור 2: דוגמה של מסך הסריקה Show Details (הצג פרטים)
  תמונה: דוגמה של מסך הסריקה Show Details (הצג פרטים).
 7. שנה הגדרות סריקה לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על Scan (סרוק).
  הערה: הקפד לבחור במצב Flatbed (משטח אופקי) או במצב Document Feeder (מזין מסמכים), בהתאם למדפסת ולאופן שבו אתה רוצה לבצע סריקה.
סרטון המדגים סריקה מתוך Apple Preview
הסרטון הבא מדגים כיצד לסרוק מתוך Apple Image Capture ב-OS X v10.9 Mavericks.
הערה:בסרטון הבא מוצגת מדפסת HP Photosmart 7510, אך השלבים זהים גם עבור המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube .
 1. הנח את הפריט שברצונך לסרוק על גבי משטח הזכוכית של הסורק, או טען אותו במזין המסמכים האוטומטי (ADF‏), אם קיים במדפסת מזין מסוג זה.
 2. בתיקייה יישומיםאו מתוך ה-Dock, לחץ על תצוגה מקדימה.
 3. בתפריט תצוגה מקדימה של קובץ, בחר באפשרות יבא מהסורק.
 4. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה. פרטי הסריקה יוצגו.
 5. אם מוצגת ההודעה התוכנה עבור התקן זה לא הותקנה לאחר בחירת המדפסת, לחץ על התקן, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות להשלמת ההתקנה.
 6. לחץ על הצג פרטים כדי להציג הגדרות ואפשרויות סריקה.
  הערה: הקפד לבחור במצב משטח אופקי או במצב מזין מסמכים, בהתאם למדפסת שברשותך ולאופן שבו בכוונתך לסרוק.
 7. שנה הגדרות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על סרוק.
סרטון המדגים סריקה מתוך Apple Image Capture
הסרטון הבא מדגים כיצד לסרוק מתוך Apple Preview ב-OS X v10.9 Mavericks.
הערה:בסרטון הבא מוצגת מדפסת HP Photosmart 7510, אך השלבים זהים גם עבור המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube .
 1. הנח את הפריט שברצונך לסרוק על גבי משטח הזכוכית של הסורק, או טען אותו במזין המסמכים האוטומטי (ADF‏), אם קיים במדפסת מזין מסוג זה.
 2. בתיקייה יישומיםאו מתוך ה-Dock, לחץ על לכידת תמונה.
 3. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה. אם המדפסת מחוברת לרשת, בחר אותה מתוך הרשימה משותף. פרטי הסריקה יוצגו.
 4. אם מוצגת ההודעה התוכנה להתקן זה לא הותקנה לאחר בחירת המדפסת, לחץ על התקן, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות להשלמת ההתקנה.
 5. לחץ על הצג פרטים כדי להציג הגדרות ואפשרויות סריקה.
  הערה: הקפד לבחור במצב משטח אופקי או במצב מזין מסמכים, בהתאם למדפסת שברשותך ולאופן שבו בכוונתך לסרוק.
 6. שנה הגדרות לפי הצורך, ולאחר מכן לחץ על סרוק.
אם המדפסת של HP הוגדרה ופעלה בעבר עם מערכת ההפעלה Mac OS X v10.6 Snow Leopard, ‏OS X v10.7 Lion או OS X v10.8 Mountain Lion, היא תמשיך להיות נתמכת אחרי שדרוג ה-Mac למערכת ההפעלה Mavericks. עליך להפעיל את Apple Software Update כדי לוודא שמותקנת תוכנת HP העדכנית.
לאחר עדכון ה-Mac למערכת ההפעלה Mavericks, ייתכן שתקבל את אחת מההודעות הבאות, אם תנסה להתקין תוכנת מדפסת ישנה יותר של HP המיועדת לגרסאות קודמות של Mac OS, בין אם מתקליטור מדפסת מקורי או באמצעות 'הורדות תוכנה ומנהלי התקן' של HP.
 • ‏'אין אפשרות לפתוח את תוכנית ההתקנה של HP משום שהיא מגיעה ממפתח לא מזוהה'
  איור 3: דוגמה להודעה 'אין אפשרות לפתוח את תוכנית ההתקנה של HP...'
  תמונה: דוגמה להודעה 'אין אפשרות לפתוח את תוכנית ההתקנה של HP...'
 • ‏'מערכת ההפעלה אינה נתמכת'
  איור 4: דוגמה להודעה 'מערכת ההפעלה אינה נתמכת'
  תמונה: ההודעה 'מערכת ההפעלה אינה נתמכת'.
 • ‏'ייתכן כי תוכנה זו של HP אינה תואמת...'
  איור 5: דוגמה להודעה 'ייתכן כי תוכנה של HP אינה תואמת...'
  תמונה: ההודעה 'ייתכן כי תוכנה של HP אינה תואמת'.
לפתרון הודעות אלה, פעל בהתאם להנחיות במסמך זה כדי להתקין את התוכנה העדכנית של HP באמצעות Apple Software Update עבור מערכת ההפעלה Mavericks.
מדפסת משולבת HP LaserJet Pro M1217nfw

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
  HP ב-YouTube