Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1217nfw υποστήριξη

OS X v10.9 Mavericks: Εγκατάσταση και χρήση του εκτυπωτή σε Mac

Εισαγωγή

Σε αυτό το έγγραφο εξηγούμε πώς να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή σε Mac για σύνδεση USB ή δικτύου. Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας για το OS X v10.9 Mavericks διατίθεται μέσω του Apple Software Update (ASU). Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε βασικές εργασίες εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το AirPrint χωρίς να εγκαταστήσετε πρόγραμμα οδήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας σε Mavericks από παλαιότερο λειτουργικό σύστημα Mac, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον λογισμικό. Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας. Αν εκτυπώνει ο εκτυπωτής, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε αυτά τα βήματα.
Κάντε κλικ στο σύμβολο συν () δίπλα από τον τύπο σύνδεσης για περισσότερες πληροφορίες.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με την καθορισμένη σειρά, προκειμένου να εγκαταστήσετε μέσω του Apple Software Update το λογισμικό του εκτυπωτή σε υπολογιστή με σύνδεση USB.

Βήμα 1: Ενημέρωση του Mac μέσω Apple Software Update

Σημαντικό: Πριν εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, εκτελέστε το Software Update για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένη η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Mac για να βρίσκει διαθέσιμο λογισμικό του εκτυπωτή.
 1. Πατήστε το μενού Apple () και επιλέξτε Software Update. Το Software Update αναζητά διαθέσιμες ενημερώσεις και ενημερώνει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Mac για να προσδιορίσει το διαθέσιμο λογισμικό του εκτυπωτή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, τότε το πιο πρόσφατο λογισμικό και η βάση δεδομένων είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή Mac. Συνεχίστε στο επόμενο βήμα για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.
 2. Πατήστε Εγκατάσταση για να ολοκληρώσετε τις ενημερώσεις Mac.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του εκτυπωτή

 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο και ότι ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
 2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον εκτυπωτή και στον Mac. Δημιουργείται αυτόματα μια ουρά εκτύπωσης για τον εκτυπωτή σας, ενώ το λογισμικό του εκτυπωτή εγκαθίσταται αυτόματα στον υπολογιστή. Αν ο Mac διαθέτει ενημερωμένο λογισμικό για τον εκτυπωτή σας, η ουρά εκτύπωσης δημιουργείται στο παρασκήνιο.
 3. Πατήστε το μενού Apple και έπειτα πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.
 4. Πατήστε Εκτυπωτές και σαρωτές και έπειτα πατήστε το σύμβολο "συν" () στο κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου. Ανοίγει το παράθυρο Προσθήκη.
   1. Συνδεθείτε στο Mac ως τρέχων διαχειριστής.
   2. Πατήστε το μενού Apple () και έπειτα πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.
   3. Πατήστε Χρήστες και ομάδες.
   4. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στο χρήστη να διαχειρίζεται τον υπολογιστή, δίπλα στο όνομα του χρήστη, για να εκχωρήσετε δικαιώματα διαχειριστή.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν οι χρήστες είναι γκριζαρισμένοι, πατήστε το εικονίδιο κλειδαριάς () στην κάτω αριστερή πλευρά του παραθύρου. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης του διαχειριστή. Το παράθυρο ξεκλειδώνει, κι έτσι μπορείτε να κάνετε αλλαγές.
 5. Στο παράθυρο Προσθήκη επιλέξτε τον εκτυπωτή σας, στην περιοχή Όνομα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν εμφανιστεί ένα αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε Προσθήκη εκτυπωτών και σαρωτών για να μεταβείτε στο παράθυρο Προσθήκη.
 6. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού Χρήση, επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και πατήστε Προσθήκη.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μην επιλέξετε AirPrint. Έτσι μπορείτε μόνο να εκτυπώσετε, αλλά όχι να σαρώσετε.
Με το Mavericks, μπορείτε να εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης της HP που διατίθεται μέσω του Apple Software Update. Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή με ενσύρματη σύνδεση (Ethernet) ή ασύρματη σύνδεση δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εγκαταστήσετε το λογισμικό εκτυπωτή.

Βήμα 1: Ενημέρωση του λογισμικού του Mac μέσω του Apple Software Update

Σημαντικό: Πριν εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή, εκτελέστε το Software Update για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένη η βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Mac για να βρίσκει διαθέσιμο λογισμικό του εκτυπωτή.
 1. Πατήστε το μενού Apple () και επιλέξτε Software Update. Το Software Update αναζητά διαθέσιμες ενημερώσεις και ενημερώνει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο Mac για να προσδιορίσει το διαθέσιμο λογισμικό του εκτυπωτή.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, τότε το πιο πρόσφατο λογισμικό και η βάση δεδομένων είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή Mac. Συνεχίστε στο επόμενο βήμα για να εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.
 2. Πατήστε Εγκατάσταση για να ολοκληρώσετε τις ενημερώσεις Mac.

Βήμα 2: Εγκατάσταση του εκτυπωτή

 1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο και ότι ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο ή ότι είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB μιας συσκευής Time Capsule ή μιας βάσης σύνδεσης AirPort Base Station.
 3. Πατήστε το μενού Apple και επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος.
 4. Πατήστε Εκτύπωση και Σάρωση και πατήστε το σύμβολο συν () κάτω αριστερά στο παράθυρο.
 5. Στο μενού Κοντινοί εκτυπωτές, επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτήr για να εμφανιστεί ολόκληρη η λίστα των εκτυπωτών.
 6. Κάτω από τη στήλη Όνομα, πατήστε το όνομα του εκτυπωτή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του εκτυπωτή σας είναι Bonjour ή Bonjour Multifunction.
 7. Πατήστε το πλαίσιο Χρήση και επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας από το αναδυόμενο μενού.
 8. Πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε τον εκτυπωτή στην ουρά.
 9. Αν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό για τον εκτυπωτή σας, επιλέξτε Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού προσθέσετε τον εκτυπωτή για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ενημερωμένου λογισμικού HP, κλείστε και επανεκκινήστε τις εφαρμογές που ήταν ανοιχτές.
Το AirPrint της Apple παρέχει βασικές λειτουργίες για εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε ένα ασύρματο ή ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο. Κατά την προσθήκη ενός εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint, δεν απαιτείται λήψη πρόσθετου λογισμικού.
Το AirPrint δεν είναι διαθέσιμο εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή Mac, βάση σύνδεσης AirPort Base Station ή συσκευή Time Capsule μέσω καλωδίου USB.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή AirPrint στο Mavericks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να απαιτούν ενημέρωση υλικολογισμικού για να ενεργοποιηθεί η συμβατότητα με τη λειτουργία AirPrint, ανάλογα με το μοντέλο και την ημερομηνία αγοράς τους. Η HP συνιστά πάντα την ενημέρωση με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και λειτουργία τους.
Οι παρακάτω εκτυπωτές HP υποστηρίζουν το AirPrint:
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet 2540 All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet 3070A e-All-in-One (B611)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet 3510 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet 3520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 2540 All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 3515 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 3520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 3540 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 4510 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 5520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Deskjet Ink Advantage 6520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 100 e-All-in-One (D410)
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 110 e-All-in-One (D411)
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 120 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 4500 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 5530 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 5640 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 5660 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP ENVY 7640 e-All-in-One
Οι παρακάτω εκτυπωτές Officejet είναι συμβατοί με τη λειτουργία AirPrint. Αυτοί οι εκτυπωτές ίσως χρειαστούν ενημέρωση υλικολογισμικού, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συμβατότητα με τη λειτουργία AirPrint. Εξαρτάται από το μοντέλο και την ημερομηνία αγοράς τους. Η HP συνιστά να ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, προκειμένου να διασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Όταν συνδέεστε στο Internet, κατεβάστε και εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις λογισμικού από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον Mac για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 4620 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 4630 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 5740 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 6100 ePrinter (H611)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 6500A e-All-in-One (E710)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 6600 e-All-in-One (H711)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One (H711)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 6810 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter (H812)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One (E910)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 7610 Wide Format e-All-in-One (H912)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet 8040 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 251dw
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 276dw
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 6230 ePrinter
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8100 ePrinter (N811)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One (A910)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8630 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8640 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Officejet Pro 8660 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 5510 e-All-in-One (B111)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 5520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 6510 e-All-in-One (B211)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 6520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 7510 e-All-in-One (C311)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart 7520 e-All-in-One
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart e-All-in-One (D110) (με ενημέρωση υλικολογισμικού)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart eStation e-All-in-One (C510)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart Ink Advantage e-All-in-One (K510)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart Plus e-All-in-One (B210)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One (C410)
 • Σειρά εκτυπωτών HP Photosmart Wireless e-All-in-One (B110) (με ενημέρωση υλικολογισμικού)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Όταν συνδέεστε στο Internet, κατεβάστε και εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις λογισμικού από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον Mac για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Οι παρακάτω εκτυπωτές LaserJet είναι συμβατοί με τη λειτουργία AirPrint. Αυτοί οι εκτυπωτές ίσως χρειαστούν ενημέρωση υλικολογισμικού, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συμβατότητα με τη λειτουργία AirPrint. Εξαρτάται από το μοντέλο και την ημερομηνία αγοράς τους. Η HP συνιστά να ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, προκειμένου να διασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και λειτουργία.
 • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro M176n
 • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Color LaserJet Pro M177fw
 • Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 100 Color MFP M175nw
 • Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet Pro 200 Color M251
 • Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet Pro 200 Color M276
 • Σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Pro CM1415
 • Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro CP1025nw
 • Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP LaserJet Pro CP1525
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1212nf
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1213nf
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1214nfh
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1216nfh
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1217nfw
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M127fn
 • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M127fw
 • Σειρά πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Pro M1536
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP M125nw
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP M225dn
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP M225dw
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP M226dn
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro MFP M226dw
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P1102w
 • Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P1606dn
 • Εκτυπωτής HP TopShot LaserJet Pro M275nw
 1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή σας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο και ότι ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση ετοιμότητας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε ενσύρματο ή ασύρματο (Ethernet) δίκτυο.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Apple () και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση).
 5. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν () στο κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου.
 6. Στο μενού Nearby Printers (Κοντινοί εκτυπωτές), επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος εκτυπωτή σας είναι Bonjour ή Bonjour Multifunction.
 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Use (Χρήση) και επιλέξτε AirPrint από το αναδυόμενο μενού εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
  Εικόνα 1: Επιλογή εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint στο παράθυρο προσθήκης
  Εικόνα: Επιλογή εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint στο παράθυρο προσθήκης
 8. Πατήστε Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε τον εκτυπωτή στην ουρά.

Συχνές ερωτήσεις

Ακολουθεί μια λίστα με συχνές ερωτήσεις για την εγκατάσταση και τη χρήση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που εγκαταστήσατε από το Apple Software Update.
Προκειμένου το Apple Software Update να εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό του Mac OS πριν συνδέσετε και εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε τον Mac.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Apple () και, στη συνέχεια, επιλέξτε Software Update (Ενημέρωση λογισμικού). Η επιλογή "Software Update" (Ενημέρωση λογισμικού) αναζητά διαθέσιμες ενημερώσεις και ενημερώνει τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής Mac για να ελέγξει το διαθέσιμο λογισμικό εκτυπωτή.
 2. Πατήστε Install (Εγκατάσταση). Το Apple Software Update εγκαθιστά ενημερώσεις στον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Αν αναβαθμίσατε πρόσφατα το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας σε Mavericks από παλαιότερο λειτουργικό σύστημα Mac, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε επιπλέον λογισμικό. Στείλτε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας. Αν εκτυπώνει ο εκτυπωτής, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε λογισμικό με το Apple Software Update.
Το Apple Software Update αποτελεί μια γρήγορη και εύκολη μέθοδο λήψης λογισμικού απευθείας μέσω του λειτουργικού συστήματος Mac. Ανάλογα με τις λειτουργίες του εκτυπωτή, τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω στοιχεία λογισμικού μπορεί να συμπεριληφθεί στην ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης HP για το Mavericks:
 • Πλήρες πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP
 • Πρόγραμμα οδήγησης φαξ HP
 • HP Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα ΗΡ)
 • Αρχεία σάρωσης HP συμβατά με τις εφαρμογές Image Capture και Preview της Apple
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει τη λειτουργία σάρωσης, το λογισμικό σάρωσης που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να διαφέρει από το λογισμικό που χρησιμοποιούσατε πριν από την αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος. Ανάλογα με την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια Preview (Προεπισκόπηση), Image Capture (Καταγραφή εικόνας) ή Scan (Σάρωση) από την ουρά εκτύπωσης για σάρωση.
Ανάλογα με τον εκτυπωτή και τον τύπο της ενημέρωσης προγράμματος οδήγησης, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε σάρωση με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που χρησιμοποιούσατε πριν την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Mavericks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η σάρωση του υπολογιστή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν είναι διαθέσιμη, όταν πραγματοποιείτε σάρωση με τις μεθόδους "Preview" (Προεπισκόπηση), "Image Capture" (Καταγραφή εικόνας) ή "Printer browser" (Πρόγραμμα περιήγησης εκτυπωτή). Για να πραγματοποιήσετε σάρωση από τον εκτυπωτή, θα πρέπει να διαθέτετε το λογισμικό HP Scan.
Βίντεο σάρωσης από το παράθυρο Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση)
Το παρακάτω βίντεο δείνχει πώς γίνεται σάρωση μέσω του περιηγητή εκτυπωτών σε OS X v10.9 Mavericks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το βίντεο δείχνει τον εκτυπωτή HP Photosmart 7510, αλλά τα βήματα είναι ίδια και για τον εκτυπωτή σας.
Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο ή αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε διαφορετικό μέγεθος, πατήστε εδώ για να το δείτε στο YouTube .
 1. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να σαρώσετε πάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, ή φορτώστε το στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), αν υπάρχει στον εκτυπωτή σας.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Apple () και, στη συνέχεια, επιλέξτε System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση) ().
 4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας στο αριστερό παράθυρο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Scan (Σάρωση) και έπειτα στην επιλογή Open Scanner (Άνοιγμα σαρωτή).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Show Details (Εμφάνιση λεπτομερειών). Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες σάρωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών για αλλαγή των ρυθμίσεων σάρωσης.
  Εικόνα 2: Παράδειγμα της οθόνης σάρωσης "Show Details" (Εμφάνιση λεπτομερειών)
  Εικόνα: Παράδειγμα της οθόνης σάρωσης
 7. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης, αν είναι απαραίτητο, και κάντε κλικ στην επιλογή Scan (Σάρωση).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον εκτυπωτή σας και τον τρόπο σάρωσης που επιθυμείτε, φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία Flatbed (Επίπεδος σαρωτής) ή Document Feeder (Τροφοδότης εγγράφων).
Βίντεο σάρωσης από την εφαρμογή Preview (Προεπισκόπηση) της Apple
Το παρακάτω βίντεο δείχνει πώς γίνεται σάρωση μέσω του Apple Preview σε OS X v10.9 Mavericks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το βίντεο δείχνει τον εκτυπωτή HP Photosmart 7510, αλλά τα βήματα είναι ίδια και για τον εκτυπωτή σας.
Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο ή αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε διαφορετικό μέγεθος, πατήστε εδώ για να το δείτε στο YouTube .
 1. Τοποθετήστε το στοιχείο που θέλετε να σαρώσετε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή φορτώστε το στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), αν ο εκτυπωτής σας διαθέτει αυτό το εξάρτημα.
 2. Στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) ή από το Dock, κάντε κλικ στην επιλογή Preview (Προεπισκόπηση).
 3. Από το μενού Preview File (Αρχείο προεπισκόπησης), επιλέξτε Import from Scanner (Εισαγωγή από το σαρωτή).
 4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα. Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της σάρωσης.
 5. Αν εμφανίζεται το μήνυμα "Software for this device is not installed" (Δεν έχει εγκατασταθεί λογισμικό για αυτήν τη συσκευή) αφού επιλέξετε τον εκτυπωτή, πατήστε Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Show Details (Προβολή λεπτομερειών) για να προβάλετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές της σάρωσης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον εκτυπωτή σας και τον τρόπο σάρωσης που επιθυμείτε, φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία Flatbed (Επίπεδος σαρωτής) ή Document Feeder (Τροφοδότης εγγράφων).
 7. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο, και κάντε κλικ στην επιλογή Scan (Σάρωση).
Βίντεο σάρωσης από την εφαρμογή Image Capture (Καταγραφή εικόνας) της Apple
Το παρακάτω βίντεο δείχνει πώς γίνεται σάρωση μέσω του Apple Image Capture σε OS X v10.9 Mavericks.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Το βίντεο δείχνει τον εκτυπωτή HP Photosmart 7510, αλλά τα βήματα είναι ίδια και για τον εκτυπωτή σας.
Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο ή αν θέλετε να δείτε το βίντεο σε διαφορετικό μέγεθος, πατήστε εδώ για να το δείτε στο YouTube .
 1. Τοποθετήστε το στοιχείο που θέλετε να σαρώσετε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή φορτώστε το στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), αν ο εκτυπωτής σας διαθέτει αυτό το εξάρτημα.
 2. Στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) ή από το Dock, κάντε κλικ στην επιλογή Image Capture (Καταγραφή εικόνας).
 3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας από τη λίστα. Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, επιλέξτε τον από τη λίστα Shared (Κοινόχρηστα στοιχεία). Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της σάρωσης.
 4. Αν εμφανίζεται το μήνυμα "Software for this device is not installed" (Δεν έχει εγκατασταθεί λογισμικό για αυτήν τη συσκευή) αφού επιλέξετε τον εκτυπωτή, πατήστε Install (Εγκατάσταση) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Show Details (Προβολή λεπτομερειών) για να προβάλετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές της σάρωσης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τον εκτυπωτή σας και τον τρόπο σάρωσης που επιθυμείτε, φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία Flatbed (Επίπεδος σαρωτής) ή Document Feeder (Τροφοδότης εγγράφων).
 6. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο, και κάντε κλικ στην επιλογή Scan (Σάρωση).
Εάν παλαιότερα είχατε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή HP σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion ή OS X v10.8 Mountain Lion, ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να υποστηρίζεται μετά από την ενημέρωση του υπολογιστή σας Mac με το λειτουργικό σύστημα Mavericks. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Apple Software Update, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό HP.
Μετά από την ενημέρωση του Mac με το λειτουργικό σύστημα Mavericks, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε παλαιότερο λογισμικό εκτυπωτή HP που έχει σχεδιαστεί για προηγούμενες εκδόσεις του λογισμικού Mac OS είτε από το αρχικό CD του εκτυπωτή είτε από τη σελίδα λήψεων λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης HP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα.
 • 'HP Installer can't be opened because it is from an unidentified developer' (Το HP Installer δεν μπορεί να ανοίξει επειδή ο προγραμματιστής του δεν αναγνωρίζεται)
  Εικόνα 3: Παράδειγμα του μηνύματος 'HP Installer can't be opened...'
  Εικόνα: Παράδειγμα του μηνύματος 'HP Installer can't be opened...'
 • 'Unsupported Operating System' (Μη υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα)
  Εικόνα 4: Παράδειγμα του μηνύματος 'Unsupported Operating System'
  Εικόνα: Μήνυμα
 • 'This HP software may not be compatible...' (Αυτό το λογισμικό HP ενδέχεται να μην είναι συμβατό...)
  Εικόνα 5: Παράδειγμα του μηνύματος 'HP software may not be compatible...'
  Εικόνα: Μήνυμα: 'HP software may not be compatible'
Για να επιλύσετε αυτά τα μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγγράφου για να εγκαταστήσετε το ενημερωμένο λογισμικό HP για το Mavericks χρησιμοποιώντας το Apple Software Update.
Πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M1217nfw

Φόρουμ υποστήριξης ΗΡ

Βρείτε λύσεις και συνεργαστείτε με άλλους στο Φόρουμ υποστήριξης της HP
  Η HP στο YouTube