Naar inhoud gaan

HP Officejet Pro K550 Printer ondersteuning

Windows: Bij het openen van HP Solution Center verschijnt er een bericht dat er geen HP apparaten zijn gedetecteerd op de pc

 • AfdrukkenAfdrukken

Probleem

Het volgende bericht verschijnt op de pc wanneer u HP Solution Center probeert te openen: 'Er zijn geen HP apparaten gevonden. HP Solution Center wordt nu afgesloten.'
Het probleem kan de volgende oorzaak hebben:
 • De printer was niet aangesloten tijdens de installatie van de software.
 • Er staat geen printerpictogram in de map Printers.
 • De Digital Imaging Monitor is niet actief.
 • De HP PML-driver is niet actief.
 • Vooraf geladen software of een andere versie van de HP software is al geïnstalleerd.
 • Het detecteren van apparaten is mislukt tijdens installatie.
 • De beveiligings- of firewallinstellingen verhinderen de communicatie met de printer.
Klik op uw verbindingstype en volg de oplossingen in de opgegeven volgorde om het probleem op te lossen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Doe het volgende om de USB-aansluitingen en status van de printer te controleren.
 1. Haal het netsnoer en de USB-kabel uit de achterkant van de printer terwijl de printer ingeschakeld is. Wacht 30 seconden.
 2. Sluit het netsnoer weer aan op de printer.
 3. Druk op de aan-uitknop () om de printer in te schakelen.
 4. Sluit de USB-kabel opnieuw op de printer aan en controleer vervolgens of de USB-kabel goed op de pc is aangesloten.
  OPMERKING:Ga door met de installatie als het installatie- of configuratiescherm verschijnt nadat u de USB-kabel hebt aangesloten.
 5. Als de pc niet opnieuw opstart nadat u Stap 4 hebt uitgevoerd, doet u dan het volgende:
  1. Bewaar en sluit alle geopende programma's.
  2. Start de pc als volgt opnieuw op: Klik op Start, klik op Afsluiten, klik op Opnieuw opstarten in het vervolgkeuzemenu en klik dan op OK.
 6. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen: Klik op de taakbalk van Windows op Start, wijs Alle programma's aan, wijs HP aan en klik vervolgens op HP Solution Center.
Volg deze stappen om de map Printers te controleren.
 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers en faxapparaten.
 2. Zoek een pictogram voor de printer die u probeert te gebruiken. Als het pictogram aanwezig is, stopt u dan met de stappen in deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing.
 3. Koppel de USB-kabel los en start de pc vervolgens opnieuw op.
 4. Volg de procedure in Oplossing vijf in dit document om de printersoftware te verwijderen en opnieuw te installeren.
 5. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
Volg deze stappen om te controleren of de HP Digital Imaging Monitor (DIM) actief is.
OPMERKING:Als u een aangepaste software-installatie hebt uitgevoerd en de HP Digital Imaging Device-functies niet hebt geselecteerd, is de DIM niet geïnstalleerd op uw pc. Ga verder naar de volgende oplossing in dit document.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Als het DIM-pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing.
 2. Klik tegelijkertijd op de toetsen Ctrl, Alt en Delete als het DIM-pictogram niet aanwezig is. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Processen en selecteer vervolgens het selectievakje naast Processen van alle gebruikers weergeven.
 4. Controleer of HPQTRA08 en HPQSTE08 actief zijn. Als de services actief zijn, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing.
 5. Klik op Start op de Windows taakbalk en klik op Uitvoeren als de services niet actief zijn.
 6. In het vak Openen, typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 7. Klik op het tabblad Opstarten.
 8. Zoek onder de kolom Item voor opstarten naar hpqtra08 (hpqtra08.exe) en hpqste08 (hpqste08.exe). Als deze services niet in de lijst staan, is de driver niet correct geïnstalleerd. Ga naar Oplossing vijf in dit document voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software.
 9. Selecteer de selectievakjes bij hpqtra08 en hpqste08 indien deze nog niet zijn aangevinkt en klik vervolgens op OK.
 10. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 11. Zoek opnieuw de services hpqtra08 en hpqste08 nadat de pc opnieuw is opgestart. Als de services nog steeds niet aanwezig zijn, ga dan direct door naar Oplossing vijf in dit document om de HP software te verwijderen en opnieuw te installeren.
 12. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
Doe het volgende om ervoor te zorgen dat de Pml-driver HPZ12 actief is.
 1. Klik op Start, Configuratiescherm, Systeembeheer en klik vervolgens op het pictogram Services.
 2. Zoek in het venster Services de Pml-driver HPZ12 onder de kolom Naam en controleer vervolgens of de status Gestart is. Als de status Gestart is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing.
 3. Als de status niet vermeld staat als Gestart, dubbelklik dan op Pml-driver HPZ12. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 4. Klik onder Servicestatus op Start en vervolgens op OK.
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Open het venster Services als de pc opnieuw opstart, om Pml-driver HPZ12 opnieuw te zoeken. Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing.
 7. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
Volg deze stappen om de HP software volledig te verwijderen en opnieuw te installeren.
Stap één: De software verwijderen
Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de pc en gebruik dan een van de volgende methoden om de software te verwijderen.
Als u de software-cd van de printer hebt, volg dan deze stappen om de software te verwijderen. Ga anders naar de volgende methode.
De instructies staan hieronder, maar u kunt op YouTube een video van de procedure bekijken: Klik met de rechtermuisknop op deze koppeling De software verwijderen met gebruik van de printer-cd (in het Engels) en klik op Openen in een nieuw venster.
 1. Plaats de software-cd in het cd-romstation van de pc.
 2. Als het installatiescherm Welkom verschijnt, klikt u op Afsluiten om het te sluiten.
 3. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Uitvoeren (). Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
  Figuur 1: Het dialoogvenster Uitvoeren
 4. Klik op Bladeren. Het browservenster verschijnt.
 5. Blader naar het cd-station met de software-cd en dubbelklik op het station.
 6. Dubbelklik in de lijst met mappen en bestanden op de cd op de map Util.
 7. Dubbelklik in de lijst met mappen en bestanden in de map Util op de map CCC.
 8. Dubbelklik in de lijst met mappen en bestanden in de map CCC op het bestand Uninstall_L3.bat of Uninstall_L3_64.bat als er een 64-bits besturingssysteem op de pc is geïnstalleerd.
  Het dialoogvenster Bladeren wordt gesloten en het pad naar het bestand Uninstall _L3.bat wordt weergegeven in het dialoogvenster Uitvoeren.
  Figuur 2: Pad naar het Uninstall-bestand in het dialoogvenster Uitvoeren
 9. Klik op OK. Het softwareverwijderprogramma wordt geopend in een opdrachtpromptvenster.
 10. Druk op Enter om te beginnen met het verwijderingsproces. Nadat het proces is doorlopen en uw pc opnieuw is opgestart, ga door naar Stap twee: Tijdelijke bestanden en mappen wissen met het hulpprogramma Schijfopruiming
Als de software-cd niet beschikbaar is, volgt u deze stappen om de software met volledige functionaliteit te downloaden en vervolgens de verwijderfunctie ervan te gebruiken. (U gaat de gedownloade software later nog gebruiken om de installatie opnieuw uit te voeren.)
 1. Koppel de USB-kabel van de printer en de computer los (als u de kabel al had aangesloten).
 2. Schakel de printer in.
 3. Ga naar de pagina Software en drivers verkrijgen: Software en drivers verkrijgen
 4. Bekijk de instructies op de pagina en klik vervolgens naast de juiste kop op het plusteken (+) voor extra instructies:
   1. Typ uw printernummer in het venster.
   2. Klik op Volgende. Klik zo nodig op uw model in een lijst met soortgelijke printers.
   3. Klik op Software en drivers downloaden.
   4. Klik op de vervolgkeuzepijl () en klik op uw besturingssysteem.
   5. Klik op Volgende en ga dan verder met de volgende stap.
  • Als u wordt gevraagd om uw besturingssysteem te selecteren.
   1. Klik op de vervolgkeuzepijl () en klik op uw besturingssysteem.
   2. Klik op Volgende.
   3. Ga verder met de volgende stap.
 5. Klik op het plus-teken () naast Driver en klik vervolgens op software en driver met volledige functionaliteit.
 6. Lees de minimale systeemvereisten en extra instructies door. U kunt ook op Aanwijzingen bekijken () klikken voor volledige downloadinstructies. .
 7. Klik op Downloaden. Met deze optie kunt u de software op elk willekeurig moment installeren als de download is voltooid.
 8. Klik op Opslaan, blader naar de gewenste opslaglocatie en klik nogmaals op Opslaan.
  De software wordt naar uw pc gedownload.
 9. Als het downloaden voltooid is en u klaar bent om de bestanden te installeren, klikt u op Map openen en dubbelklikt u op het gedownloade bestand. De bestandsnaam eindigt op .exe.
  OPMERKING:Als u het venster Download voltooid hebt gesloten, bladert u naar de map waarin u het .exe-bestand hebt opgeslagen en dubbelklikt u daarop.
 10. U kunt de standaardopslaglocatie voor de bestanden accepteren. Klik op Volgende en wacht totdat het installatieprogramma de bestanden uitpakt ter voorbereiding op de installatie.
 11. Klik op Afsluiten in het installatiescherm Welkom.
 12. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik op Zoeken (). Het venster Zoekresultaten wordt geopend.
 13. Klik in het venster Zoekresultaten op Alle bestanden en mappen.
 14. Klik op Geavanceerde opties en selecteer Zoeken in verborgen bestanden en mappen.
 15. Typ in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam:Uninstall_L3 en klik vervolgens op Zoeken.
  Nadat de zoekopdracht is voltooid, wordt het bestand weergegeven het venster met zoekresultaten.
 16. Dubbelklik op het bestand Uninstall_L3 en volg de instructies op het scherm om het verwijderen te voltooien.
Stap twee: Tijdelijke bestanden en mappen wissen met het hulpprogramma Schijfopruiming
Volg de instructies voor het verwijderen van tijdelijke bestanden en mappen:
 1. Klik op Start, wijs met de muispijl op Programma's en Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en klik dan op Schijfopruiming om het hulpprogramma Schijfopruiming te starten.
  Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de harde schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. Selecteer de juiste selectievakjes om de overbodige componenten te verwijderen. Het hulpprogramma Schijfopruiming maakt ruimte vrij op de vaste schijf van uw pc door het volgende te doen:
  • Tijdelijke internetbestanden verwijderen
  • Gedownloade programmabestanden verwijderen
  • De prullenbak leegmaken
  • Bestanden uit de map Temp verwijderen
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt, verwijderen
  • Optionele Windows-componenten die niet worden gebruikt verwijderen
 3. Klik op OK nadat u de componenten hebt geselecteerd die u wilt verwijderen.
Stap drie: Programma's sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd
Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren enkele van de computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, die niet nodig zijn om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en daardoor niet correct wordt geïnstalleerd.
Gebruik het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en services opstarten.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen: typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster van het hulpprogramma MSCONFIG wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen.
 4. Klik op Selectief opstarten.
 5. Als het selectievakje naast Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u hierop om het uit te schakelen.
 6. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft Services verbergen.
 7. Klik op Alles uitschakelen.
 8. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
 9. Als er een bericht wordt weergegeven op de computer met 'Toegang geweigerd' terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK. Dit bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 10. Klik op Opnieuw opstarten.
  Het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start wordt weergegeven op het bureaublad van Windows.
 11. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.
Stap vier: De HP All-in-One resetten
Volg deze stappen om de printer te resetten. Sluit de USB-kabel nog niet aan.
 1. Koppel het netsnoer los van de printer.
 2. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 3. Wacht 10 seconden.
 4. Sluit het netsnoer weer op het apparaat aan.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen als het niet automatisch wordt ingeschakeld.
Volg deze stappen om het product te resetten. Sluit de USB-kabel nog niet aan.
 1. Haal het netsnoer uit het apparaat.
 2. Haal het netsnoer uit het wandstopcontact.
 3. Wacht 10 seconden.
 4. Sluit het netsnoer weer op het apparaat aan.
 5. Sluit het netsnoer weer op het stopcontact aan.
 6. Druk op de aan/uit-knop () om het apparaat in te schakelen als het niet automatisch wordt ingeschakeld.
Stap vijf: De productsoftware opnieuw installeren
Gebruik een van de volgende twee opties voor het opnieuw installeren van de software. HP raadt u aan de software te downloaden, zodat u de recentste versie hebt.
OPMERKING:Sluit de USB-kabel nu NIET aan. Wacht totdat dit wordt aangegeven in de instructies op het scherm.
Als u de driver met volledige functionaliteit hebt gedownload bij 'Stap één: De software verwijderen', volg dan deze stappen om de software opnieuw te installeren via het gedownloade bestand.
 1. Blader naar de locatie van het bestand en dubbelklik op het bestand.
 2. Wanneer het installatiescherm Welkom verschijnt, klikt u op Installeren.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software opnieuw te installeren.
  Belangrijk: HP raadt u aan het installatietype Standaard (aanbevolen) te selecteren wanneer het installatieprogramma u om het installatietype vraagt. Dan zal HP Solution Center in ieder geval worden geïnstalleerd.
 4. Ga verder met Stap zes: Schakel de achtergrondprogramma's weer in.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
 1. Als de software-cd van het product nog in de cd-drive van de pc zit, open deze en sluit hem weer en wacht enkele seconden tot het installatieprogramma automatisch wordt gestart.
  Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op Start, op Deze computer en vervolgens dubbelklikt u op het cd-station.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.
  BELANGRIJK: Het is mogelijk dat het installatieprogramma u vraagt op internet te controleren of er recente installatie-updates zijn voor uw apparaat. Voor de beste installatieresultaten raadt HP u aan op 'Ja' te klikken om het installatieprogramma te laten controleren op updates en deze voor u te laten downloaden.
Stap zes: De achtergrondprogramma's weer inschakelen
Volg deze stappen om de achtergrondprogramma's weer in te schakelen die u had uitgeschakeld bij Stap drie: Sluit programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
 2. In het vak Openen, typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
  • Als u geen wijzigingen wilt aanbrengen in de opstartprogramma's en -services, klik dan op het tabblad Algemeen en selecteer Normaal opstarten om alle functies automatisch in te schakelen bij de volgende keer dat de pc wordt opgestart.
  • Als u sommige opstartitems en niet-Microsoft-services wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad Opstarten. Laat de programma's die u wilt uitschakelen ongemarkeerd en selecteer de vakjes voor de rest van de programma's.
 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten
 4. Klik op Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
Indien uw product scannen ondersteunt, dan kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows XP biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u kunt gebruiken als alternatief wanneer het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows XP:
 1. Klik op Start, houd de muispijl op Programma's en vervolgens op Bureau-accessoires en klik op Paint.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van scanner of camera.
 3. Breng indien gewenst wijzigingen in de instellingen aan.
 4. Klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint in Windows XP. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Volg deze stappen om de kabelaansluitingen en de status van het apparaat te controleren.
Stap één: Controleren of de kabels goed zijn aangesloten
 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en dat het zich niet in een foutstatus bevindt. In geval van twijfel schakelt u het apparaat uit en daarna weer in.
 2. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de pc.
Stap twee: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerk te selecteren.
 3. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerkconfiguratiepagina afdrukken of Netwerkinstellingen afdrukken te selecteren.
 4. Noteer het IP-adres van uw apparaat. U vindt dit IP-adres op de pagina die wordt afgedrukt.
  OPMERKING:Een IP-adres bestaat uit een reeks getallen, bijvoorbeeld 192.168.11.200
Stap drie: De All-in-One pingen
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ cmd in het vak Openen en klik vervolgens op OK. Er verschijnt een venster met een opdrachtprompt.
 2. Typ Ping, druk één keer op de spatiebalk en typ vervolgens het IP-adres van uw product, inclusief punten.
 3. Druk op Enter.
  • Als de pc een verbinding maakt met het apparaat, ga dan door naar de volgende stap.
  • Als de pc geen verbinding kan maken met het product, ga dan direct naar Oplossing twee in dit document.
Stap vier: HP Solution Center openen
Klik op Start, klik op Alle programma's wijs HP aan en klik vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
OPMERKING:Als u bij de installatie van de productsoftware een aangepaste installatie hebt gekozen en daarbij niet Functies van HP Digital Imaging Device hebt geselecteerd, dan is de Digital Imaging Monitor niet geïnstalleerd. Als dat het geval is, stopt u met deze procedure en gaat u naar Oplossing drie in dit document.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 3: Systeemvak
  Als het DIM-pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met Oplossing drie in dit document.
 2. Als het DIM-pictogram niet aanwezig is, drukt u gelijktijdig op de toetsen Ctrl, Shift en Esc. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Processen en selecteer vervolgens het selectievakje Processen van alle gebruikers weergeven.
 4. Controleer of de services hpqtra08 en hpqste08 actief zijn. Als de services actief zijn, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met Oplossing drie in dit document.
 5. Als de services niet actief zijn, sluit dan het venster Taakbeheer, klik op Start en klik dan op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 6. Typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het vak Uitvoeren en klik vervolgens op OK. De map Bin wordt geopend.
 7. Dubbelklik op het bestand hpqtra08.exe.
 8. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 9. Zoek opnieuw de services hpqtra08 en hpqste08 nadat de pc opnieuw is opgestart. Als de services nog steeds niet aanwezig zijn, ga dan direct door naar Oplossing vijf in dit document om de HP software te verwijderen en opnieuw te installeren.
 10. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het vak Openen typt u services.msc en daarna klikt u op OK. De map Services wordt geopend.
 3. Scrol onder Naam omlaag naar PML-driver HPZ12 en dubbelklik erop. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 4. Klik op het tabblad Algemeen op Automatisch in het vervolgkeuzemenu Opstarttype en klik vervolgens op Start om de service te starten.
 5. Sluit alle geopende vensters en start de pc vervolgens opnieuw op.
 6. Wanneer de pc opnieuw is gestart, opent u Taakmanager om Pml-driver HPZ12 opnieuw te zoeken. Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met Oplossing vijf in dit document.
 7. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de poort te verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver, een apparaat toe te voegen en HP Solution Center opnieuw te openen.
Stap één: De poort verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Printers en faxapparaten.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Eigenschappen van server.
 3. Klik op het tabblad Poorten.
 4. Klik op het IP-adres van uw apparaat en klik vervolgens op Poort verwijderen.
  OPMERKING:Het IP-adres van uw apparaat staat op de Netwerkconfiguratiepagina die u hebt afgedrukt in Oplossing één in dit document.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Gebruik optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-romstation van de computer. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
  Typ D:\setup.exe in het vak Openen, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center opnieuw proberen te openen
Klik op Start, klik op Alle programma's wijs HP aan en klik vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om alle HP programma's in de firewall van derden te deblokkeren en een apparaat toe te voegen.
Stap één: De firewall configureren zodat deze een verbinding met de All-in-One doorlaat
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer indien mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer indien mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik op Toestaan, Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Gebruik niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak
  Soms 'systeemlade' genoemd.
  rechtsonder in het scherm van uw pc, vlakbij de klok.
  Figuur 4: Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram voor de software van derden en klik op Inschakelen. Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
  OPMERKING:De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Inschakelen.Als deze opties niet beschikbaar zijn, opent u de firewall en klikt u op de optie voor opnieuw starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Kies een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen na het configureren van de firewall. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-romstation van de computer. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
  Typ D:\setup.exe in het vak Openen, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Ga als volgt te werk om de HP software te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.
Stap één: De software volledig verwijderen
 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Klik op elk van de volgende programma's die verband houden met uw apparaat, indien deze in de lijst staan, en klik vervolgens op Verwijderen.
  OPMERKING:Indien de computer werd geproduceerd door HP of Compaq, verwijdert u alleen de HP-gerelateerde items in de lijst.
  • Functies van HP Imaging device
  • HP Document Viewer
  • HP Photosmart Essential
  • HP Image Zone
  • HP galerie voor foto- en beeldbewerking
  • HP Photosmart, PSC of Officejet (uw productnaam en softwareversie)
  • HP Software Update
  • HP Share to Web
  • HP Solution Center
  • HP Director
  • HP Memories Disk
  • Greeting Card Creator 32
 4. Kies Klik hier om later opnieuw op te starten indien u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten.
 5. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 6. Typ C:\Program Files in het vak Uitvoeren en klik vervolgens op OK. De map Programmabestanden wordt geopend.
 7. Dubbelklik op de map HP of Hewlett-Packard.
 8. Klik met de rechtermuisknop op de map Digital Imaging, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja om te bevestigen dat u de map wilt verwijderen.
 9. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 10. Typ C:\Windows in het vak Uitvoeren en klik vervolgens op OK. De map WINDOWS wordt geopend.
 11. Blader omlaag naar de map twain_32 en geef de map de nieuwe naam twain_32 old.
Stap twee: Alle Terminate and Stay Resident-programma's en andere achtergrondprogramma's uitschakelen
Wanneer de computer wordt ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals de anti-virussoftware, maar deze zijn niet nodig om de computer te laten functioneren. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de productsoftware wordt geladen, waardoor de software niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de computer op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het veld Openen typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 4. Als er een vinkje in het selectievakje bij Opstartonderdelen laden staat, klik dan op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen.
 6. Klik op Alles uitschakelen.
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
  OPMERKING:Als er de foutmelding 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven op de computer terwijl u veranderingen aanbrengt, klik dan op OK en ga verder. Het bericht verhindert u niet wijzigingen aan te brengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen toe te passen.
  OPMERKING:Nadat de computer opnieuw is opgestart en het bureaublad verschijnt, wordt mogelijk het bericht U hebt met het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw verschijnt, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.
Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen met behulp van het hulpprogramma Schijfopruiming
 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires, Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de vaste schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   OPMERKING:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan het raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.
Stap vier: Een back-up maken van het Windows-register
Volg deze stappen om een back-up te maken van uw register voordat u doorgaat met de volgende stap. Indien een fout optreedt kan het register hersteld worden.
 1. Koppel de USB-kabel los van het product.
 2. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 3. In het vak Openen, typ regedit. Het venster Register-editor verschijnt.
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Exporteren. Het venster Registerbestand exporteren wordt geopend.
 5. In de vervolgkeuzelijst Opslaan, selecteert u Bureaublad.
 6. Typ HPBackup in het veld Bestandsnaam.
 7. Selecteer Registratiebestanden in het veld Opslaan als type.
 8. Selecteer Alles in het venster Exportbereik.
 9. Klik op Opslaan.
  OPMERKING:Het geëxporteerde registerbestand (HPBackup) wordt weergegeven op het bureaublad.
 10. Houd het venster Register-editor open en ga verder met de volgende stap.
Stap vijf: Registersleutels verwijderen
Volg deze stappen om registersleutels te verwijderen.
OPMERKING:Als u op onjuiste wijze wijzigingen aanbrengt in het register, kan dit ertoe leiden dat de pc niet meer werkt. Voer deze stappen precies uit zoals ze worden beschreven. HP raadt u aan om een back-up te maken van het register, voordat u de registersleutels gaat bewerken.
 1. Klik in het linkervenster Register-editor op het plusteken (+) rechts naast de map HKEY_LOCAL_MACHINE om de map uit te vouwen.
 2. Blader naar de map SOFTWARE en vouw deze uit.
 3. Blader naar de map Hewlett-Packard en vouw deze uit.
 4. Als er een map Digital Imaging aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, dient u deze uit te vouwen.
 5. Klik met de rechtermuisknop in het rechtergedeelte van het venster Register-editor op alle sleutels die achter het scanapparaat staan dat u gebruikt (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 6. Als er een sleutel Memories Disc aanwezig is onder Hewlett-Packard, klikt u met de rechtermuisknop op de sleutel Memories Disc en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 7. Als er een map ScanJet aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, vouwt u deze uit.
 8. Klik met de rechtermuisknop op alle sleutels met de naam van het gebruikte scanapparaat (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
Stap zes: De HP software opnieuw installeren
Gebruik een van de volgende opties om de software te installeren. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Wanneer de cd met de productsoftware nog steeds in het cd-station van de pc zit, verwijder dan de cd en plaats deze terug in het cd-station. De software-installatie start nu automatisch.
  Als de installatiewizard niet automatisch opent, klikt u op Start, klikt u op Deze computer en dubbelklikt u op het cd-romstation.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Stap zeven: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-romstation van de computer. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Het venster Uitvoeren verschijnt.
  Typ D:\setup.exe in het vak Openen, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap acht: Opstartservices en -items activeren of uitschakelen
Gebruik het hulpprogramma MSCONFIG om de opstartsoftware in te schakelen.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 2. In het vak Openen, typt u msconfig en klik vervolgens op OK. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Als u geen wijzigingen wilt doorvoeren in de opstartprogramma's en -services, klik dan op het tabblad Algemeen, klik op Normaal opstarten, klik op OK en ga dan direct naar Stap negen: HP Solution Center opnieuw openen te gaan.
 4. Doe het volgende om sommige opstartservices uit te schakelen: klik op het tabblad Services en klik vervolgens om de selectiemarkering naast iedere service die u wilt uitschakelen te verwijderen.
 5. Doe het volgende om sommige opstartitems uit te schakelen: klik op het tabblad Opstarten en klik vervolgens om de selectiemarkering te verwijderen naast elk item dat u wilt uitschakelen.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
Stap negen: HP Solution Center opnieuw openen
Klik op Start, klik op Alle programma's wijs HP aan en klik vervolgens op HP Solution Center.
Het probleem kan de volgende oorzaak hebben:
 • Het apparaat was niet aangesloten tijdens de installatie van de software
 • Er staat geen productpictogram in de printermap
 • De Digital Imaging Monitor is niet actief
 • De HP PML-driver is niet actief
 • Vooraf geladen software of een andere versie van de HP software is al geïnstalleerd
 • Het detecteren van apparaten mislukt tijdens de installatie
 • De beveiligings- of firewallinstellingen verhinderen de communicatie met het product
Indien uw product scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows XP biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u kunt gebruiken als alternatief wanneer het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows XP:
 1. Klik op Start, houd de muispijl op Programma's en vervolgens op Bureau-accessoires en klik op Paint.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van scanner of camera.
 3. Breng indien gewenst wijzigingen in de instellingen aan.
 4. Klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint in Windows XP. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube.
Klik op uw verbindingstype en volg de oplossingen in de opgegeven volgorde om het probleem op te lossen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Doe het volgende om zeker te stellen dat het apparaat correct is aangesloten.
 1. Zorg dat de USB-kabel goed is aangesloten op de achterzijde van het product en op de pc.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen en schakel het vervolgens opnieuw in.
 3. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen:
  Klik op het Windows-pictogram (), Programma's, HP en op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Doe het volgende om te controleren of het apparaat in de map Printers op de pc staat.
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Klassieke weergave in het linkerdeelvenster (als deze nog niet geselecteerd is).
 2. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Printers.
 3. Zoek een pictogram dat een voorstelling is van het apparaat ().
  • Als het pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing.
  • Als het pictogram niet aanwezig is, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
 4. Koppel de USB-kabel los van de achterzijde van het apparaat en start vervolgens de pc opnieuw op.
  OPMERKING:Sluit de USB-kabel pas weer aan wanneer hier tijdens de installatie van de software om wordt gevraagd.
 5. Verwijder de software en installeer deze opnieuw als het apparaat weer opstart. Ga naar de oplossing in dit document voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software.
Volg deze stappen om te controleren of de HP Digital Imaging Monitor (DIM) actief is.
OPMERKING:Als u een aangepaste software-installatie hebt uitgevoerd en u de HP Digital Imaging Device Functions niet hebt geselecteerd, is de DIM niet op de pc geïnstalleerd. Ga direct naar de volgende oplossing.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Als het DIM-pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u direct door naar de volgende oplossing.
 2. Klik tegelijkertijd op de toetsen Ctrl, Alt en Delete als het DIM-pictogram niet aanwezig is. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Processen en vink vervolgens het selectievakje Processen van alle gebruikers weergeven aan.
 4. Controleer of de processen (services) HPQTRA08 en HPQSTE08 actief zijn. Als de services actief zijn, stopt u met de stappen in deze oplossing en gaat u naar de volgende oplossing.
 5. Klik op het Windows-pictogram () als de services niet actief zijn.
 6. In het vak Zoekopdracht starten typt u msconfig. Druk vervolgens op Enter. Het venster Systeemconfiguratie verschijnt.
 7. Klik op het tabblad Opstarten.
 8. Zoek onder de kolom Item voor opstarten naar hpqtra08 (hpqtra08.exe) en hpqste08 (hpqste08.exe). Indien deze services niet in de lijst staan, is de driver niet correct geïnstalleerd. Ga naar de oplossing in dit document voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software.
 9. Selecteer de selectievakjes bij hpqtra08 en hpqste08 indien deze nog niet zijn aangevinkt en klik vervolgens op OK.
 10. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 11. Herhaal de stappen in deze oplossing om te zoeken naar de services hpqtra08 en hpqste08 wanneer de pc opnieuw is opgestart.
  Als de services nog steeds niet in de lijst staan, gaat u direct door naar de oplossing in dit document voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software.
 12. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Doe het volgende om ervoor te zorgen dat de Pml-driver HPZ12 actief is.
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Klassieke weergave in het linkerdeelvenster (als deze nog niet geselecteerd is).
 2. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Services.
 3. Zoek in het venster Services naar Pml Driver HPZ12 onder de kolom Naam.
 4. Controleer of de status Gestart is.
  • Als de status wordt vermeld als Gestart, stop dan met de stappen in deze oplossing en ga direct naar de volgende oplossing.
  • Als de status niet vermeld staat als Gestart, dubbelklik dan op Pml-driver HPZ12. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend. Ga door met de stappen in deze oplossing.
 5. Klik onder Servicestatus op Start en vervolgens op OK.
 6. Start de computer opnieuw op.
 7. Herhaal de stappen in deze oplossing om het venster Services te openen en opnieuw te zoeken naar Pml Driver HPZ12 wanneer de pc opnieuw is opgestart.
  Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing.
 8. Als de service beschikbaar is, probeert u opnieuw HP Solution Center te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de HP software volledig te verwijderen en opnieuw te installeren.
Stap één: De software verwijderen
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee het product op de pc is aangesloten.
 2. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op Klassieke weergave in het linkerdeelvenster (als deze nog niet geselecteerd is).
 3. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op Programma's en onderdelen.
 4. Zoek het HP product in de lijst met geïnstalleerde programma's.
 5. Klik op het HP product en klik vervolgens op Ja om het te verwijderen.
 6. Volg de instructies op het scherm om het verwijderingsproces te voltooien.
  OPMERKING:Als u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee. Andere programma's die deze bestanden gebruiken, werken mogelijk niet meer wanneer u deze bestanden verwijdert.
Stap twee: De software opnieuw installeren
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Indien uw product scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows Vista biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u als alternatief kunt gebruiken indien het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Voer de volgende stappen uit om een document te scannen met behulp van Windows Fotogalerie in Windows Vista:
 1. Klik op het Windows Vista-pictogram (), klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Klik op Importeren en vervolgens op Scannen.
Video over het scannen met Windows Fotogalerie
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Windows Fotogalerie. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows Vista:
 1. Klik op het Windows Vista-pictogram (), klik achtereenvolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Paint.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Volg deze stappen om de kabelaansluitingen en de status van het apparaat te controleren.
Stap één: Controleren of de kabels goed zijn aangesloten
 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en dat het zich niet in een foutstatus bevindt. In geval van twijfel schakelt u het apparaat uit en daarna weer in.
 2. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de pc.
Stap twee: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerk te selecteren.
 3. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerkconfiguratiepagina afdrukken of Netwerkinstellingen afdrukken te selecteren.
 4. Noteer het IP-adres van uw apparaat. U vindt dit IP-adres op de pagina die wordt afgedrukt.
  OPMERKING:Een IP-adres bestaat uit een reeks getallen, bijvoorbeeld 192.168.11.200
Stap drie: De All-in-One pingen
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. Typ cmd in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter. Er verschijnt een venster met een opdrachtprompt.
 3. Typ Ping, druk één keer op de spatiebalk en typ vervolgens het IP-adres van uw product, inclusief punten.
 4. Druk op Enter.
  • Als de pc een verbinding maakt met het apparaat, ga dan door naar de volgende stap.
  • Als de pc geen verbinding kan maken met het product, gaat u direct verder naar de volgende oplossing.
Stap vier: HP Solution Center openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
OPMERKING:Als u bij de installatie van de productsoftware een aangepaste installatie hebt gekozen en daarbij niet Functies van HP Digital Imaging Device hebt geselecteerd, dan is de Digital Imaging Monitor niet geïnstalleerd. Indien dit zo is, stop dan met deze procedure en ga direct naar Oplossing drie.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 5: Systeemvak
  Als het DIM-pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met Oplossing drie.
 2. Als het DIM-pictogram niet aanwezig is, drukt u gelijktijdig op de toetsen Ctrl, Shift en Esc. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Processen en selecteer vervolgens het selectievakje Processen van alle gebruikers weergeven.
 4. Controleer of de services hpqtra08 en hpqste08 actief zijn. Als de services actief zijn, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met oplossing drie.
 5. Als de services niet actief zijn, sluit dan het venster Taakbeheer, klik op Start en klik dan op Uitvoeren. Het dialoogvenster Uitvoeren wordt geopend.
 6. Typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het vak Uitvoeren en klik vervolgens op OK. De map Bin wordt geopend.
 7. Dubbelklik op het bestand hpqtra08.exe.
 8. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 9. Zoek opnieuw de services hpqtra08 en hpqste08 nadat de pc opnieuw is opgestart. Als de services nog steeds niet aanwezig zijn, ga dan direct door naar Oplossing vijf in dit document om de HP software te verwijderen en opnieuw te installeren.
 10. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het vak Zoekopdracht starten typt u services.msc. Druk vervolgens op Enter. De map Services wordt geopend.
 3. Scrol onder Naam omlaag naar PML-driver HPZ12 en dubbelklik erop. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 4. Klik op het tabblad Algemeen op Automatisch in het vervolgkeuzemenu Opstarttype en klik vervolgens op Start om de service te starten.
 5. Sluit alle geopende vensters en start de pc vervolgens opnieuw op.
 6. Wanneer de pc opnieuw is gestart, opent u Taakmanager om Pml-driver HPZ12 opnieuw te zoeken. Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze procedure en ga verder met Oplossing vier in dit document.
 7. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de poort te verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver, een apparaat toe te voegen en HP Solution Center opnieuw te openen.
Stap één: De poort verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Printers.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Eigenschappen van server.
 3. Klik op het tabblad Poorten.
 4. Klik op het IP-adres van uw apparaat en klik vervolgens op Poort verwijderen.
  OPMERKING:Het IP-adres van uw apparaat staat op de Netwerkconfiguratiepagina die u hebt afgedrukt in Oplossing één in dit document.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Gebruik optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Zoeken starten, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center opnieuw proberen te openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om alle HP programma's in de firewall van derden te deblokkeren en een apparaat toe te voegen.
Stap één: De firewall configureren zodat deze een verbinding met de All-in-One doorlaat
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer indien mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer indien mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik op Toestaan, Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Gebruik niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak
  Soms 'systeemlade' genoemd.
  rechtsonder in het scherm van uw pc, vlakbij de klok.
  Figuur 6: Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram voor de software van derden en klik op Inschakelen. Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
  OPMERKING:De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Inschakelen.Als deze opties niet beschikbaar zijn, opent u de firewall en klikt u op de optie voor opnieuw starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Kies een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen na het configureren van de firewall. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Zoeken starten, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center opnieuw proberen te openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Ga als volgt te werk om de HP software te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.
Stap één: De software volledig verwijderen
 1. Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Programma's en onderdelen.
 2. Klik op elk van de volgende programma's in verband met uw apparaat, indien deze in de lijst staan, en klik vervolgens op Verwijderen.
  OPMERKING:Als het een HP of Compaq pc betreft, verwijdert u alleen de HP gerelateerde items in de lijst.
  • Beeldverwerkingsfuncties van HP
  • HP Documentviewer
  • HP Photosmart Essential
  • HP Image Zone
  • HP Photo and Imaging Gallery
  • HP Photosmart, PSC of Officejet (uw productnaam en softwareversie)
  • HP Software Update
  • HP Share to Web
  • HP Solution Center
  • HP Director
  • HP Memories Disk
  • Greeting Card Creator 32
 3. Indien u wordt gevraagd de pc opnieuw te starten, kies dan Klik hier om later opnieuw op te starten.
 4. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 5. Typ C:\Program Files in het vak Zoeken starten en druk op Enter. De map Programmabestanden wordt geopend.
 6. Dubbelklik op de map HP of de map Hewlett-Packard.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de map Digital Imaging, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja om te bevestigen dat u de map wilt verwijderen.
 8. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 9. Typ C:\Windows in het vak Zoeken starten en druk op Enter. De map WINDOWS wordt geopend.
 10. Blader omlaag naar de map twain_32 en geef de map de nieuwe naam twain_32 old.
Stap twee: Alle Terminate and Stay Resident-programma's en andere achtergrondprogramma's uitschakelen
Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals anti-virussoftware, maar zijn niet nodig voor de werking van de computer. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows Vista gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het vak Zoekopdracht starten typt u msconfig. Druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 4. Als het selectievakje bij Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen.
 6. Klik op Alles uitschakelen.
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
  OPMERKING:Als het foutbericht 'Toegang geweigerd' op de pc wordt weergegeven terwijl u veranderingen aanbrengt, klikt u op OK en gaat u verder. Het bericht zorgt er niet voor dat u geen wijzigingen meer kunt aanbrengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen op de pc toe te passen bij het opnieuw opstarten.
  OPMERKING:Nadat de pc opnieuw is opgestart en het bureaublad wordt weergegeven, wordt mogelijk het bericht 'U hebt met Systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start' weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.
Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen met behulp van het hulpprogramma Schijfopruiming
Volg deze stappen voor het verwijderen van tijdelijke bestanden en mappen.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de harde schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   OPMERKING:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan te raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.
Stap vier: Een back-up maken van het Windows-register
Volg deze stappen om een back-up te maken van uw register voordat u doorgaat met de volgende stap. Indien een fout optreedt kan het register hersteld worden.
 1. Koppel de USB-kabel los van het product.
 2. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 3. In het vak Zoekopdracht starten typt u regedit. Druk vervolgens op Enter. Het venster Register-editor verschijnt.
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Exporteren. Het venster Registerbestand exporteren wordt geopend.
 5. In de vervolgkeuzelijst Opslaan, selecteert u Bureaublad.
 6. Typ HPBackup in het veld Bestandsnaam.
 7. Selecteer Registratiebestanden in het veld Opslaan als type.
 8. Selecteer Alles in het venster Exportbereik.
 9. Klik op Opslaan.
  OPMERKING:Het geëxporteerde registerbestand (HPBackup) wordt weergegeven op het bureaublad.
 10. Houd het venster Register-editor open en ga verder met de volgende stap.
Stap vijf: Registersleutels verwijderen
Volg deze stappen om registersleutels te verwijderen.
OPMERKING:Als u op onjuiste wijze wijzigingen aanbrengt in het register, kan dit ertoe leiden dat de pc niet meer werkt. Voer deze stappen precies uit zoals ze worden beschreven. HP raadt u aan om een back-up te maken van het register, voordat u de registersleutels gaat bewerken.
 1. Klik in het linkergedeelte van het venster Register-editor op het plusteken (+) rechts naast de map HKEY_LOCAL_MACHINE om de map uit te vouwen.
 2. Blader naar de map SOFTWARE en vouw deze uit.
 3. Blader naar de map Hewlett-Packard en vouw deze uit.
 4. Als er een map Digital Imaging aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, dient u deze uit te vouwen.
 5. Klik met de rechtermuisknop in het rechtergedeelte van het venster Register-editor op alle sleutels die achter het scanapparaat staan dat u gebruikt (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 6. Als er een sleutel Memories Disc aanwezig is onder Hewlett-Packard, klikt u met de rechtermuisknop op de sleutel Memories Disc en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 7. Als er een map ScanJet aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, vouwt u deze uit.
 8. Klik met de rechtermuisknop op alle sleutels met de naam van het gebruikte scanapparaat (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
Stap zes: De HP software opnieuw installeren
Gebruik een van de volgende opties om de software te installeren. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Wanneer de cd met de productsoftware nog steeds in het cd-station van de pc zit, verwijder dan de cd en plaats deze terug in het cd-station. De software-installatie start nu automatisch.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Zoeken starten, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Stap zeven: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Zoeken starten, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap acht: Opstartservices en -items activeren of uitschakelen
Gebruik het hulpprogramma MSCONFIG om de opstartsoftware in te schakelen.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het vak Zoekopdracht starten typt u MSCONFIG. Druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Als u geen wijzigingen wilt doorvoeren in de opstartprogramma's en -services, klik dan op het tabblad Algemeen, klik op Normaal opstarten, klik op OK en ga dan direct naar stap negen: HP Solution Center opnieuw openen te gaan.
 4. Doe het volgende om sommige opstartservices uit te schakelen: klik op het tabblad Services en klik vervolgens om de selectiemarkering naast iedere service die u wilt uitschakelen te verwijderen.
 5. Doe het volgende om sommige opstartitems uit te schakelen: klik op het tabblad Opstarten en klik vervolgens om de selectiemarkering te verwijderen naast elk item dat u wilt uitschakelen.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
Stap negen: HP Solution Center opnieuw openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
Het probleem kan de volgende oorzaak hebben:
 • Het apparaat was niet aangesloten tijdens de installatie van de software
 • Er staat geen productpictogram in de printermap
 • De Digital Imaging Monitor is niet actief
 • De HP PML-driver is niet actief
 • Vooraf geladen software of een andere versie van de HP software is al geïnstalleerd
 • Het detecteren van apparaten mislukt tijdens installatie
 • De beveiligings- of firewallinstellingen verhinderen de communicatie met het product
Indien uw product scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows Vista biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u als alternatief kunt gebruiken indien het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Voer de volgende stappen uit om een document te scannen met behulp van Windows Fotogalerie in Windows Vista:
 1. Klik op het Windows Vista-pictogram (), klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Klik op Importeren en vervolgens op Scannen.
Video over het scannen met Windows Fotogalerie
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Windows Fotogalerie. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows Vista:
 1. Klik op het Windows Vista-pictogram (), klik achtereenvolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Paint.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint. De video bevat geen audio.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om de video op YouTube af te spelen.
Klik op uw verbindingstype en volg de oplossingen in de opgegeven volgorde om het probleem op te lossen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Doe het volgende om er zeker van te zijn dat het product correct is aangesloten op de pc.
 1. Zorg dat de USB-kabel goed is aangesloten op de achterzijde van het product en op de pc.
 2. Druk op de aan/uit-knop () om het product uit te schakelen en schakel het vervolgens opnieuw in.
 3. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen:
  Klik op het Windows-pictogram (), Programma's, HP en op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Doe het volgende om te controleren of het apparaat in de map Printers op de pc staat.
Stap één: De map Printers openen en het productpictogram zoeken
 1. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. In het venster Configuratiescherm klikt u op Apparaten en printers weergeven.
 3. Zoek een pictogram dat een voorstelling is van het apparaat ().
  • Als u het pictogram ziet, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
  • Als u het pictogram niet ziet, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
Stap twee: De software verwijderen
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee het product op de pc is aangesloten.
 2. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik in het venster Configuratiescherm op Programma's en dubbelklik vervolgens op Programma's en functies.
 4. Zoek in de kolom Naam naar het HP product.
 5. Klik op het HP product en klik vervolgens op Verwijderen/wijzigen om het te verwijderen.
 6. Volg de instructies op het scherm om het verwijderingsproces te voltooien.
  OPMERKING:Indien u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee. Als u gedeelde bestanden verwijdert, werken andere programma's die deze bestanden gebruiken mogelijk niet.
Stap drie: De software downloaden en opnieuw installeren
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Voer de volgende stappen uit om er zeker van te zijn dat de HP Digital Imaging Monitor (DIM) actief is.
OPMERKING:Indien u de software met een aangepaste installatie hebt geïnstalleerd en u de HP Digital Imaging Device-functies niet hebt geselecteerd, dan is de DIM niet op uw pc geïnstalleerd. Als de DIM niet is geïnstalleerd, gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 7: Het DIM-pictogram in het systeemvak
  Het DIM-pictogram in het systeemvak
  • Als u geen DIM-pictogram in het systeemvak ziet, klikt u op Verborgen pictogrammen (). Als het DIM-pictogram nog steeds niet aanwezig is, gaat u verder met de stappen in deze procedure.
  • Als u het DIM-pictogram wel ziet, stop dan met de stappen in deze procedure en ga direct door naar de volgende oplossing in dit document.
 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Ctrl, Alt en Delete en klik vervolgens op Taakbeheer starten.
 3. Klik in het venster Taakbeheer op de tab Processen en zet een vinkje bij het selecteervakje Processen van alle gebruikers weergeven.
 4. Zoek de processen HPQTRA08 en HPQSTE08 (services).
  • Als de services actief zijn, stop dan met de stappen in deze oplossing en ga direct door naar de volgende oplossing in dit document.
  • Als de services niet actief zijn, ga dan verder met de stappen in deze oplossing.
 5. Klik op het Windows-pictogram ().
 6. In het vak Zoekopdracht starten typt u msconfig. Druk vervolgens op Enter.
 7. Klik op het tabblad Opstarten.
 8. Zoek onder de kolom Item voor opstarten naar hpqtra08 (hpqtra08.exe) en hpqste08 (hpqste08.exe).
  • Als u de services niet ziet, stop dan met de stappen in deze oplossing, ga naar de vorige oplossing en herhaal alle stappen.
  • Als u de services wel ziet, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
 9. Selecteer de selectievakjes bij hpqtra08 en hpqste08 indien deze nog niet zijn aangevinkt en klik vervolgens op OK.
 10. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 11. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen wanneer de pc opnieuw is gestart.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Doe het volgende om ervoor te zorgen dat de Pml-driver HPZ12 actief is.
 1. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. In het venster Configuratiescherm klikt u op Systeem en beveiliging, op Systeembeheer en dubbelklikt u op Services.
 3. Zoek in het venster Services naar Pml Driver HPZ12 onder de kolom Naam.
 4. Controleer of de status Gestart is.
  • Als de status Gestart is, stop dan met de stappen in deze procedure en ga naar de volgende oplossing in dit document.
  • Als de status nietGestart is, ga dan verder met de stappen in deze oplossing.
 5. Dubbelklik op Pml Driver HPZ12. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 6. Klik onder Servicestatus op Start en vervolgens op OK.
 7. Start de computer opnieuw op.
 8. Herhaal de stappen in deze oplossing om het venster Services te openen en opnieuw te zoeken naar Pml Driver HPZ12 wanneer de pc opnieuw is opgestart.
  Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
 9. Als de service beschikbaar is, probeert u opnieuw HP Solution Center te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de HP software volledig te verwijderen en opnieuw te installeren.
Stap één: De software verwijderen
 1. Ontkoppel de USB-kabel waarmee het product op de pc is aangesloten.
 2. Klik op het Windows-pictogram () en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Klik in het venster Configuratiescherm op Programma's en dubbelklik vervolgens op Programma's en functies.
 4. Zoek in de kolom Naam naar het HP product.
 5. Klik op het HP product en klik vervolgens op Verwijderen/wijzigen om het te verwijderen.
 6. Volg de instructies op het scherm om het verwijderingsproces te voltooien.
  OPMERKING:Indien u wordt gevraagd of u gedeelde bestanden wilt verwijderen, klikt u op Nee. Als u gedeelde bestanden verwijdert, werken andere programma's die deze bestanden gebruiken mogelijk niet.
Stap twee: De software opnieuw installeren
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Indien uw product scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows 7 biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u als alternatief kunt gebruiken om een document te scannen indien u niet kunt scannen met behulp van de HP drivers.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Windows Live Photo Gallery in Windows 7:
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's en klik op Windows Live Photo Gallery.
  OPMERKING:Als Windows Live Photo Gallery niet verschijnt in de lijst met programma's, kunt u naar de website van Microsoft gaan om het te downloaden of u kunt de volgende methode proberen.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Klik op het product dat u probeert te scannen en klik op Importeren.
 4. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
Video over het scannen met Windows Live Photo Gallery
In de volgende video wordt gedemonstreerd hoe u kunt scannen met Windows Live Photo Gallery in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows 7:
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, Bureau-accessoires en vervolgens op Paint.
 2. Klik op de knop Paint () en klik op Van camera of scanner.
 3. Breng de gewenste instellingen aan en klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Volg deze stappen om de kabelaansluitingen en de status van het apparaat te controleren.
Stap één: Controleren of de kabels goed zijn aangesloten
 1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en dat het zich niet in een foutstatus bevindt. In geval van twijfel schakelt u het apparaat uit en daarna weer in.
 2. Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op het apparaat en de pc.
Stap twee: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Druk op de knop Instellingen () op het bedieningspaneel van het apparaat.
 2. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerk te selecteren.
 3. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerkconfiguratiepagina afdrukken of Netwerkinstellingen afdrukken te selecteren.
 4. Noteer het IP-adres van uw apparaat. U vindt dit IP-adres op de pagina die wordt afgedrukt.
  OPMERKING:Een IP-adres bestaat uit een reeks getallen, bijvoorbeeld 192.168.11.200
Stap drie: De All-in-One pingen
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. Typ cmd in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter. Er verschijnt een venster met een opdrachtprompt.
 3. Typ Ping, druk één keer op de spatiebalk en typ vervolgens het IP-adres van uw product, inclusief punten.
 4. Druk op Enter.
  • Als de pc een verbinding maakt met het apparaat, ga dan door naar de volgende stap.
  • Als de pc geen verbinding kan maken met het product, gaat u direct verder naar de volgende oplossing.
Stap vier: HP Solution Center openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
OPMERKING:Als u bij de installatie van de productsoftware een aangepaste installatie hebt gekozen en daarbij niet Functies van HP Digital Imaging Device hebt geselecteerd, dan is de Digital Imaging Monitor niet geïnstalleerd. Indien dit zo is, stop dan met deze procedure en ga direct naar Oplossing drie.
 1. Zoek het DIM-pictogram () in het systeemvak rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 8: Systeemvak
  Als het DIM-pictogram aanwezig is, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met Oplossing drie.
 2. Als het DIM-pictogram niet aanwezig is, drukt u gelijktijdig op de toetsen Ctrl, Shift en Esc. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Processen en selecteer vervolgens het selectievakje Processen van alle gebruikers weergeven.
 4. Controleer of de services hpqtra08 en hpqste08 actief zijn. Als de services actief zijn, stopt u met de stappen in deze procedure en gaat u verder met oplossing drie.
 5. Als de services niet actief zijn, sluit dan het Taakbeheer-venster, klik op het Windows-pictogram () en typ C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin in het vak Programma's en bestanden zoeken. De map Bin wordt geopend.
 6. Dubbelklik op het bestand hpqtra08.exe.
 7. Klik op Ja om het computersysteem opnieuw op te starten, als u hierom wordt gevraagd.
 8. Zoek opnieuw de services hpqtra08 en hpqste08 nadat de pc opnieuw is opgestart. Als de services nog steeds niet aanwezig zijn, ga dan direct door naar Oplossing vijf in dit document om de HP software te verwijderen en opnieuw te installeren.
 9. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. Typ in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken de tekst services.msc. Druk vervolgens op Enter. De map Services wordt geopend.
 3. Scrol onder Naam omlaag naar PML-driver HPZ12 en dubbelklik erop. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 4. Klik op het tabblad Algemeen op Automatisch in het vervolgkeuzemenu Opstarttype en klik vervolgens op Start om de service te starten.
 5. Sluit alle geopende vensters en start de pc vervolgens opnieuw op.
 6. Wanneer de pc opnieuw is gestart, opent u Taakmanager om Pml-driver HPZ12 opnieuw te zoeken. Als de service nog steeds niet beschikbaar is, stopt u met de stappen in deze procedure en ga verder met Oplossing vier in dit document.
 7. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de poort te verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver, een apparaat toe te voegen en HP Solution Center opnieuw te openen.
Stap één: De poort verwijderen uit Eigenschappen van afdrukserver
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Apparaten en printers.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Eigenschappen van server.
 3. Klik op het tabblad Poorten.
 4. Klik op het IP-adres van uw apparaat en klik vervolgens op Poort verwijderen.
  OPMERKING:Het IP-adres van uw apparaat staat op de Netwerkconfiguratiepagina die u hebt afgedrukt in Oplossing één in dit document.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Gebruik optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Programma's en bestanden zoeken, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center opnieuw proberen te openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om alle HP programma's in de firewall van derden te deblokkeren en een apparaat toe te voegen.
Stap één: De firewall configureren zodat deze een verbinding met de All-in-One doorlaat
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer indien mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer indien mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik op Toestaan, Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Gebruik niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak
  Soms 'systeemlade' genoemd.
  rechtsonder in het scherm van uw pc, vlakbij de klok.
  Figuur 9: Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram voor de software van derden en klik op Inschakelen. Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
  OPMERKING:De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Inschakelen.Als deze opties niet beschikbaar zijn, opent u de firewall en klikt u op de optie voor opnieuw starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
Stap twee: Een apparaat toevoegen
Kies een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen na het configureren van de firewall. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Programma's en bestanden zoeken, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center opnieuw proberen te openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Ga als volgt te werk om de HP software te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.
Stap één: De software volledig verwijderen
 1. Klik in de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Alle programma's.
 2. Klik op elk van de volgende programma's in verband met uw apparaat, indien deze in de lijst staan, en klik vervolgens op Verwijderen.
  OPMERKING:Als het een HP of Compaq pc betreft, verwijdert u alleen de HP gerelateerde items in de lijst.
  • Beeldverwerkingsfuncties van HP
  • HP Documentviewer
  • HP Photosmart Essential
  • HP Image Zone
  • HP Photo and Imaging Gallery
  • HP Photosmart, PSC of Officejet (uw productnaam en softwareversie)
  • HP Software Update
  • HP Share to Web
  • HP Solution Center
  • HP Director
  • HP Memories Disk
  • Greeting Card Creator 32
 3. Indien u wordt gevraagd de pc opnieuw te starten, kies dan Klik hier om later opnieuw op te starten.
 4. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 5. Typ in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken de tekst C:\Program Files. Druk vervolgens op Enter. De map Programmabestanden wordt geopend.
 6. Dubbelklik op de map HP of de map Hewlett-Packard.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de map Digital Imaging, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja om te bevestigen dat u de map wilt verwijderen.
 8. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 9. Typ in het tekstvak Programma's en bestanden zoeken de tekst C:\Windows. Druk vervolgens op Enter. De map WINDOWS wordt geopend.
 10. Blader omlaag naar de map twain_32 en geef de map de nieuwe naam twain_32 old.
Stap twee: Alle Terminate and Stay Resident-programma's en andere achtergrondprogramma's uitschakelen
Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals anti-virussoftware, maar zijn niet nodig voor de werking van de computer. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. In Microsoft Windows Vista gebruikt u het hulpprogramma MSCONFIG om te verhinderen dat TSR-programma's en -services worden opgestart.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het tekstvak Programma's en bestanden zoeken typt u msconfig. Druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Klik op het tabblad Algemeen en selecteer Selectief opstarten.
 4. Als het selectievakje bij Opstartonderdelen laden is ingeschakeld, klikt u op het vinkje om het te verwijderen.
 5. Klik op het tabblad Services en selecteer het vakje Alle Microsoft-services verbergen.
 6. Klik op Alles uitschakelen.
 7. Klik op Toepassen en klik vervolgens op Sluiten.
  OPMERKING:Als het foutbericht 'Toegang geweigerd' op de pc wordt weergegeven terwijl u veranderingen aanbrengt, klikt u op OK en gaat u verder. Het bericht zorgt er niet voor dat u geen wijzigingen meer kunt aanbrengen.
 8. Selecteer Opnieuw opstarten om de wijzigingen op de pc toe te passen bij het opnieuw opstarten.
  OPMERKING:Nadat de pc opnieuw is opgestart en het bureaublad wordt weergegeven, wordt mogelijk het bericht 'U hebt met Systeemconfiguratie wijzigingen aangebracht in de manier waarop Windows start' weergegeven. Als u wilt voorkomen dat dit bericht opnieuw wordt weergegeven, selecteert u Dit bericht niet meer weergeven.
Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen met behulp van het hulpprogramma Schijfopruiming
Volg deze stappen voor het verwijderen van tijdelijke bestanden en mappen.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires, klik op Systeemwerkset en vervolgens op Schijfopruiming. Het hulpprogramma Schijfopruiming analyseert de harde schijf en toont dan een rapport met een lijst met opties met selectievakjes ernaast.
 2. In het vak Te verwijderen bestanden klikt u op de gewenste selectievakjes om onnodige bestanden en componenten te verwijderen. De mogelijke opties zijn:
  • Gedownloade programmabestanden
  • Tijdelijke bestanden
  • Offline webpagina's
  • Bestanden in de Prullenbak
  • Bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows zijn gemaakt
   OPMERKING:U hoeft niet alle bestanden en componenten te verwijderen, maar tenzij u een bepaalde reden hebt om ze te bewaren, is het aan te raden de bestanden te verwijderen.
 3. Na het selecteren van de componenten die u wilt verwijderen, klikt u op OK om het hulpprogramma te openen.
Stap vier: Een back-up maken van het Windows-register
Volg deze stappen om een back-up te maken van uw register voordat u doorgaat met de volgende stap. Indien een fout optreedt kan het register hersteld worden.
 1. Koppel de USB-kabel los van het product.
 2. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 3. In het tekstvak Programma's en bestanden zoeken typt u regedit. Druk vervolgens op Enter. Het venster Register-editor verschijnt.
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Exporteren. Het venster Registerbestand exporteren wordt geopend.
 5. In de vervolgkeuzelijst Opslaan, selecteert u Bureaublad.
 6. Typ HPBackup in het veld Bestandsnaam.
 7. Selecteer Registratiebestanden in het veld Opslaan als type.
 8. Selecteer Alles in het venster Exportbereik.
 9. Klik op Opslaan.
  OPMERKING:Het geëxporteerde registerbestand (HPBackup) wordt weergegeven op het bureaublad.
 10. Houd het venster Register-editor open en ga verder met de volgende stap.
Stap vijf: Registersleutels verwijderen
Volg deze stappen om registersleutels te verwijderen.
OPMERKING:Als u op onjuiste wijze wijzigingen aanbrengt in het register, kan dit ertoe leiden dat de pc niet meer werkt. Voer deze stappen precies uit zoals ze worden beschreven. HP raadt u aan om een back-up te maken van het register, voordat u de registersleutels gaat bewerken.
 1. Klik in het linkergedeelte van het venster Register-editor op het plusteken (+) rechts naast de map HKEY_LOCAL_MACHINE om de map uit te vouwen.
 2. Blader naar de map SOFTWARE en vouw deze uit.
 3. Blader naar de map Hewlett-Packard en vouw deze uit.
 4. Als er een map Digital Imaging aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, dient u deze uit te vouwen.
 5. Klik met de rechtermuisknop in het rechtergedeelte van het venster Register-editor op alle sleutels die achter het scanapparaat staan dat u gebruikt (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 6. Als er een sleutel Memories Disc aanwezig is onder Hewlett-Packard, klikt u met de rechtermuisknop op de sleutel Memories Disc en vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
 7. Als er een map ScanJet aanwezig is in de lijst die onder Hewlett-Packard verschijnt, vouwt u deze uit.
 8. Zet de printer aan.
 9. Klik met de rechtermuisknop op alle sleutels met de naam van het gebruikte scanapparaat (bijvoorbeeld HP ScanJet 4070c of HP Photosmart C4100) en klik vervolgens op Verwijderen. Klik op Ja om het verwijderen van de sleutel te bevestigen.
Stap zes: De HP software opnieuw installeren
Gebruik een van de volgende opties om de software te installeren. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Wanneer de cd met de productsoftware nog steeds in het cd-station van de pc zit, verwijder dan de cd en plaats deze terug in het cd-station. De software-installatie start nu automatisch.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Programma's en bestanden zoeken, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
Stap zeven: Een apparaat toevoegen
Selecteer een van de volgende opties om een apparaat toe te voegen. Kies optie twee als u de software-cd van het apparaat niet hebt.
 1. Plaats de cd met de productsoftware in het cd-rom-station van de pc. Verwijder de cd en plaats deze opnieuw als de software-cd al in het cd-station zit.
  Ga als volgt te werk als de software-installatie niet automatisch start:
  Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
  Typ D:\setup.exe in het vak Programma's en bestanden zoeken, waarbij 'D' de aanduiding van het cd-romstation is.
 2. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 3. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd, en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap acht: Opstartservices en -items activeren of uitschakelen
Gebruik het hulpprogramma MSCONFIG om de opstartsoftware in te schakelen.
 1. Klik op de taakbalk van Windows op het pictogram van Windows ().
 2. In het tekstvak Programma's en bestanden zoeken typt u MSCONFIG. Druk vervolgens op Enter. Het venster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wordt geopend.
 3. Als u geen wijzigingen wilt doorvoeren in de opstartprogramma's en -services, klik dan op het tabblad Algemeen, klik op Normaal opstarten, klik op OK en ga dan direct naar stap negen: HP Solution Center opnieuw openen te gaan.
 4. Doe het volgende om sommige opstartservices uit te schakelen: klik op het tabblad Services en klik vervolgens om de selectiemarkering naast iedere service die u wilt uitschakelen te verwijderen.
 5. Doe het volgende om sommige opstartitems uit te schakelen: klik op het tabblad Opstarten en klik vervolgens om de selectiemarkering te verwijderen naast elk item dat u wilt uitschakelen.
 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.
Stap negen: HP Solution Center opnieuw openen
Klik op de taakbalk van Windows op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, klik op HP en vervolgens op HP Solution Center.
Het probleem kan de volgende oorzaak hebben:
 • Het apparaat was niet aangesloten tijdens de installatie van de software
 • Er staat geen productpictogram in de printermap
 • De Digital Imaging Monitor is niet actief
 • De HP PML-driver is niet actief
 • Vooraf geladen software of een andere versie van de HP software is al geïnstalleerd
 • Het detecteren van apparaten mislukt tijdens installatie
 • De beveiligings- of firewallinstellingen verhinderen de communicatie met het product
Indien uw product scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows 7 biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u als alternatief kunt gebruiken om een document te scannen indien u niet kunt scannen met behulp van de HP drivers.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Windows Live Photo Gallery in Windows 7:
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's en klik op Windows Live Photo Gallery.
  OPMERKING:Als Windows Live Photo Gallery niet verschijnt in de lijst met programma's, kunt u naar de website van Microsoft gaan om het te downloaden of u kunt de volgende methode proberen.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Van camera of scanner importeren.
 3. Klik op het product dat u probeert te scannen en klik op Importeren.
 4. Wijzig instellingen indien gewenst en klik op Scannen.
Video over het scannen met Windows Live Photo Gallery
In de volgende video wordt gedemonstreerd hoe u kunt scannen met Windows Live Photo Gallery in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows 7:
 1. Klik op het Windows-pictogram (), klik op Alle programma's, Bureau-accessoires en vervolgens op Paint.
 2. Klik op de knop Paint () en klik op Van camera of scanner.
 3. Breng de gewenste instellingen aan en klik op Scannen.
Video over het scannen met Paint
De volgende video toont hoe u kunt scannen met Paint in Windows 7.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
Klik op uw verbindingstype en volg de oplossingen in de opgegeven volgorde om het probleem op te lossen.
OPMERKING:Als u niet de nieuwste versie van Windows 8 gebruikt, is de informatie in dit document mogelijk niet correct. De nieuwste versie is verkrijgbaar in de Microsoft Store.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Doe het volgende om er zeker van te zijn dat de printer correct is aangesloten op de pc.
 1. Zorg dat de USB-kabel stevig vastzit op de achterzijde van de printer en op de computer.
 2. Druk op de aan-uitknop () om de printer uit te schakelen.
 3. Zet de printer weer aan.
 4. Probeer HP Solution Center opnieuw te openen.
  1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
  2. Klik of tik op Bureaublad.
  3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om te controleren of de printer in de map Printers op de pc wordt weergegeven.
Stap één: De map Printers openen en het printerpictogram zoeken
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () linksonder in het scherm en klik op Zoeken.
 2. Typ Apparaten en printers in het vak Zoeken en klik vervolgens op Apparaten en printers.
 3. Zoek naar een pictogram dat de printer voorstelt ().
  • Als u het DIM-pictogram ziet, stopt u met de stappen van deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
  • Als u het pictogram niet ziet, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
Stap twee: De software verwijderen
 1. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Is de printer met een netwerk verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 2. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start () of de linkerbenedenhoek van het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw HP printer en klik op Verwijderen.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.
 6. Herhaal deze stappen voor elke vermelding van uw printer tot uw printer niet meer in de lijst voorkomt.
  Als tijdens het verwijderen van de software een foutbericht wordt weergegeven, volgt u deze stappen.
  1. Klik op OK om het foutbericht te sluiten.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens systeembeheer.
  3. Klik op Systeembeheer in de resultaten.
  4. Dubbelklik op Afdrukbeheer en dubbelklik vervolgens op Alle stuurprogramma's.
  5. Zoek elke instantie van de printer die u probeert te verwijderen, klik met de rechtermuisknop op de naam en klik vervolgens op Verwijderen.
  6. Sluit het venster Afdrukbeheer, keer terug naar Programma's en onderdelen en ga vervolgens verder met het verwijderen van de resterende printersoftware.
Stap drie: De productsoftware opnieuw installeren
Klik op de gewenste installatiemethode en volg de instructies voor het opnieuw installeren van de printersoftware.
De HP printerinstallatiewizard zoekt en installeert de beste Windows 8-printerdriver voor uw printer. Om tijd te besparen kunt u de wizard gebruiken in plaats van de andere installatiemethoden in dit document. Klik op de volgende koppeling om de HP printerinstallatiewizard te downloaden en uit te voeren.
OPMERKING:De HP printerinstallatiewizard is niet voor alle printers beschikbaar.
Koppeling naar hulpprogrammaBestandsgrootte
HP printerinstallatiewizard > 1 MB
Voer deze stappen uit om de software voor uw printer te downloaden en te installeren vanaf de HP website.
Video over het downloaden en installeren van de software met volledige functionaliteit
De volgende video laat zien hoe u de software met volledige functionaliteit downloadt en installeert via een USB-verbinding in Windows 8.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
OPMERKING:Als u besluit een Aangepaste installatie uit te voeren, moet u er ook voor zorgen de Beeldverwerkingsfuncties van HP te installeren ten behoeve van een volledige functionaliteit.
Stap vier: HP Solution Center proberen te openen
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
 2. Klik of tik op Bureaublad.
 3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Voer de volgende stappen uit om er zeker van te zijn dat de HP Digital Imaging Monitor (DIM) actief is.
Belangrijk: Indien u de software met een aangepaste installatie hebt geïnstalleerd en u de HP Digital Imaging Device-functies niet hebt geselecteerd, dan is de DIM niet op uw pc geïnstalleerd. Als de DIM niet is geïnstalleerd, gaat u direct door naar de oplossing voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software .
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop of houd uw vinger linksonder in het computerscherm en klik of tik op Bureaublad.
 2. Zoek op het bureaublad van Windows 8 het DIM-pictogram () in de Meldingsbalk rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 10: Het DIM-pictogram in de Meldingsbalk
  Afbeelding: Het DIM-pictogram in de Meldingsbalk
  • Als u geen DIM-pictogram in de Meldingsbalk ziet, gaat u door met de stappen in deze procedure.
  • Als u het DIM-pictogram ziet, stopt u met de stappen van deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
 3. Klik met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het scherm en klik of tik op Taakbeheer.
 4. Op het tabblad Services klikt of tikt u op het tabblad Details.
 5. Zoek de processen (services) hpqtra08 en hpqste08.
  • Als de services beschikbaar zijn, stop dan met de stappen in deze oplossing en ga direct door naar de volgende oplossing in dit document.
  • Als een van de services of beide services niet beschikbaar zijn, start u de computer opnieuw op en probeert u opnieuw te scannen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om te controleren of de Pml-driver HPZ12 actief is.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () linksonder in het scherm. Klik op Zoeken en typ Services.
 2. Klik op Services.
 3. Zoek Pml Driver HPZ12 onder de kolom Naam.
 4. Controleer of de status van de Pml-driver HPZ12 Gestart is.
  • Als de status Gestart is, stopt u met de stappen in deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
  • Als de status niet Gestart is, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
 5. Dubbelklik op Pml Driver HPZ12. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 6. Klik onder Servicestatus op Start en vervolgens op OK.
 7. Start de computer opnieuw op.
   1. Verplaats de muisaanwijzer naar rechtsboven of rechtsonder in het scherm om de Charms-balk te openen.
   2. Klik op Instellingen.
   3. Klik op Aan/uit en vervolgens op Opnieuw opstarten.
 8. Wanneer de computer opnieuw opstart, klikt u op de startknop en vervolgens op Taakbeheer.
 9. Controleer in het venster Taakbeheer of de Pml-driver HPZ12 wordt uitgevoerd.
  • Als de Pml-driver HPZ12 wordt uitgevoerd, probeer dan HP Solution Center opnieuw te openen.
  • Als de Pml-driver HPZ12 nog steeds niet wordt uitgevoerd, ga dan door met de volgende oplossing in dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om de HP software volledig te verwijderen en opnieuw te installeren.
Stap één: De productsoftware verwijderen
 1. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Is de printer met een netwerk verbonden, laat die verbinding dan in stand.
 2. Druk op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start () of de linkerbenedenhoek van het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw HP printer en klik op Verwijderen.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.
 6. Herhaal deze stappen voor elke vermelding van uw printer tot uw printer niet meer in de lijst voorkomt.
  Als tijdens het verwijderen van de software een foutbericht wordt weergegeven, volgt u deze stappen.
  1. Klik op OK om het foutbericht te sluiten.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens systeembeheer.
  3. Klik op Systeembeheer in de resultaten.
  4. Dubbelklik op Afdrukbeheer en dubbelklik vervolgens op Alle stuurprogramma's.
  5. Zoek elke instantie van de printer die u probeert te verwijderen, klik met de rechtermuisknop op de naam en klik vervolgens op Verwijderen.
  6. Sluit het venster Afdrukbeheer, keer terug naar Programma's en onderdelen en ga vervolgens verder met het verwijderen van de resterende printersoftware.
Stap twee: De productsoftware opnieuw installeren
Klik op de gewenste installatiemethode en volg de instructies voor het opnieuw installeren van de printersoftware.
De HP printerinstallatiewizard zoekt en installeert de beste Windows 8-printerdriver voor uw printer. Om tijd te besparen kunt u de wizard gebruiken in plaats van de andere installatiemethoden in dit document. Klik op de volgende koppeling om de HP printerinstallatiewizard te downloaden en uit te voeren.
OPMERKING:De HP printerinstallatiewizard is niet voor alle printers beschikbaar.
Koppeling naar hulpprogrammaBestandsgrootte
HP printerinstallatiewizard > 1 MB
Voer deze stappen uit om de software voor uw printer te downloaden en te installeren vanaf de HP website.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
OPMERKING:Als u besluit een Aangepaste installatie uit te voeren, moet u er ook voor zorgen de Beeldverwerkingsfuncties van HP te installeren ten behoeve van een volledige functionaliteit.
Stap drie: HP Solution Center proberen te openen
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
 2. Klik of tik op Bureaublad.
 3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
Als uw printer scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows 8 biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u kunt gebruiken als alternatief als het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Voer de volgende stappen uit om een document te scannen met behulp van Windows Faxen en scannen
Video over het scannen met Windows Faxen en scannen
In de volgende video wordt getoond hoe u kunt scannen in Windows 8 met Windows Faxen en scannen.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om online te bekijken hoe u in Windows 8 kunt scannen met Windows Faxen en scannen.
 1. Plaats het item dat u wilt scannen op de glasplaat van de scanner of in de automatische documentinvoer (ADF) als uw printer hierover beschikt.
 2. Klik met de rechtermuisknop de knop Start () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Faxen en scannen.
 3. Klik op Windows Faxen en scannen in de resultaten.
 4. Klik op Nieuwe scan en vervolgens op Scannen.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows 8.
Video over het scannen met Paint
In de volgende video wordt getoond hoe u in Windows 8 kunt scannen met Paint.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om online te bekijken hoe u in Windows 8 kunt scannen met Paint.
 1. Plaats het item dat u wilt scannen op de glasplaat van de scanner of in de automatische documentinvoer (ADF) als uw printer hierover beschikt.
 2. Klik met de rechtermuisknop de knop Start () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Paint.
 3. Klik op Paint in de resultaten.
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Van scanner of camera.
 5. Selecteer de printer, klik op OK en vervolgens op Scannen.
Video over het importeren en bekijken van afbeeldingen op een geheugenkaart
De volgende video toont hoe u afbeeldingen vanaf een geheugenkaart kunt importeren en bekijken in Windows 8 via de geheugenkaartsleuf van de printer.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, kunt u hier online bekijken hoe afbeeldingen op een geheugenkaart kunnen worden geïmporteerd en weergegeven .
 1. Plaats de kaart in de juiste geheugensleuf van de printer.
  OPMERKING:Als de kaart al is geplaatst, verwijdert u de kaart dan en plaatst u deze opnieuw.
  • Als het venster Kies wat u met de geheugenkaart wilt doen wordt geopend, klikt u op een van de opties en volg de instructies om uw bestanden of afbeeldingen te openen.
  • Als het venster Kies wat u met de geheugenkaart wilt doenniet wordt geopend, volgt u deze stappen om uw bestanden of afbeeldingen te openen met Verkenner.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start () linksonder in het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 3. Klik op de letter van het station die overeenkomt met de geheugenkaartsleuf op de printer voor toegang tot uw bestanden of afbeeldingen.
Probeer de volgende oplossingen in de aangegeven volgorde om het probleem op te lossen. Als het probleem wordt verholpen met een van deze oplossingen, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
OPMERKING:Voor enkele van de volgende oplossingen moet u de computer opnieuw opstarten. Het is verstandig deze pagina aan uw favorieten toe te voegen, zodat u dit document kunt raadplegen nadat u de computer opnieuw heeft opgestart.
Voer deze stappen uit om te controleren of uw pc verbonden is met uw thuisnetwerk.
Stap één: Controleer de verbinding
Selecteer uw netwerktype en volg de instructies om te controleren of uw pc verbonden is met het netwerk.
 1. Klik met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) linksonder op het computerscherm om het menu te openen en klik vervolgens op of tik op Bureaublad om het bureaublad te openen.
 2. Klik of tik op het pictogram Draadloos in het systeemvak van uw computer naast de klok.
  Figuur 11: Het pictogram Draadloos in het systeemvak
  Afbeelding: Het pictogram Draadloos in het systeemvak
  • Als het draadloze netwerk dat wordt weergegeven als Verbonden van u is, gaat u naar de volgende oplossing.
  • Als het pictogram voor Draadloze verbinding door een vliegtuigsymbool is vervangen, is de Vliegtuigstand ingeschakeld. Klik of tik op het Vliegtuig-pictogram, schuif de schuifregelaar naar Uit en maak vervolgens verbinding met uw draadloos netwerk.
   Figuur 12: Voorbeeld van ingeschakelde Vliegtuigstand
   Afbeelding: Voorbeeld van ingeschakelde Vliegtuigstand
  • Als het weergegeven draadloze netwerk niet van u is (als u bijvoorbeeld met een ander lokaal netwerk bent verbonden), maakt u opnieuw verbinding met uw eigen netwerk voordat u verdergaat.
 3. Probeer te scannen.
 1. Klik met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) linksonder op het computerscherm om het menu te openen en klik vervolgens op of tik op Bureaublad om het bureaublad te openen.
 2. Klik of tik op het pictogram Bekabeld in het systeemvak van uw computer naast de klok.
  Figuur 13: Het pictogram Bekabeld in het systeemvak
  Afbeelding: Het pictogram Bekabeld in het systeemvak
  Als het netwerk is aangesloten, gaat u verder met de volgende stap.
  Als het netwerk niet is aangesloten, controleert u de ethernetkabel tussen de computer en uw router of modem, en controleer of uw netwerk goed werkt voordat u met de volgende stap verdergaat.
 3. Probeer te scannen.
Stap twee: Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
 1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op de knop Instellingen ().
 2. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerk te selecteren.
 3. Druk op de pijltoets naar links () of naar rechts () om Netwerkconfiguratiepagina afdrukken of Netwerkinstellingen afdrukken te selecteren.
 4. Noteer het IP-adres
  Een IP-adres is een adres dat bestaat uit nummers, gescheiden door punten, als unieke aanduiding van een bepaalde pc in een netwerk.
  van uw printer. U vindt dit IP-adres op de pagina die wordt afgedrukt.
Stap drie: De All-in-One pingen
 1. Klik met de rechtermuisknop of tik en houd uw vinger op de linkeronderhoek van het scherm en klik of tik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en druk op Enter. Er verschijnt een venster met een opdrachtprompt.
 3. Typ Ping in het venster met de opdrachtregel, druk één keer op de spatiebalk en typ vervolgens het IP-adres van uw printer, met inbegrip van spaties en punten.
 4. Druk op Enter.
  • Als de computer verbinding maakt met de printer, ga dan door naar de volgende stap.
  • Als de computer geen verbinding kan maken met de printer, gaat u direct verder naar de volgende oplossing.
Stap vier: HP Solution Center proberen te openen
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
 2. Klik of tik op Bureaublad.
 3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Belangrijk: Indien u de software met een aangepaste installatie hebt geïnstalleerd en u de HP Digital Imaging Device-functies niet hebt geselecteerd, dan is de DIM niet op uw pc geïnstalleerd. Als de DIM niet is geïnstalleerd, gaat u direct door naar de oplossing voor het verwijderen en opnieuw installeren van de HP software .
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop of houd uw vinger linksonder in het computerscherm en klik of tik op Bureaublad.
 2. Zoek op het bureaublad van Windows 8 het DIM-pictogram () in de Meldingsbalk rechtsonder in het computerscherm.
  Figuur 14: Het DIM-pictogram in de Meldingsbalk
  Afbeelding: Het DIM-pictogram in de Meldingsbalk
  • Als u geen DIM-pictogram in de Meldingsbalk ziet, gaat u door met de stappen in deze procedure.
  • Als u het DIM-pictogram ziet, stopt u met de stappen van deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
 3. Klik met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het scherm en klik of tik op Taakbeheer.
 4. Op het tabblad Services klikt of tikt u op het tabblad Details.
 5. Zoek de processen (services) hpqtra08 en hpqste08.
  • Als de services beschikbaar zijn, stop dan met de stappen in deze oplossing en ga direct door naar de volgende oplossing in dit document.
  • Als een van de services of beide services niet beschikbaar zijn, start u de computer opnieuw op en probeert u opnieuw te scannen.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om te controleren of de PML-driver HPZPML actief is.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () linksonder in het scherm. Klik op Zoeken en typ Services.
 2. Klik op Services.
 3. Zoek Pml Driver HPZ12 onder de kolom Naam.
 4. Controleer of de status van de Pml-driver HPZ12 Gestart is.
  • Als de status Gestart is, stopt u met de stappen in deze oplossing en gaat u verder met de volgende oplossing in dit document.
  • Als de status niet Gestart is, gaat u verder met de stappen in deze oplossing.
 5. Dubbelklik op Pml Driver HPZ12. Het venster Eigenschappen Pml-driver HPZ12 wordt geopend.
 6. Klik onder Servicestatus op Start en vervolgens op OK.
 7. Start de computer opnieuw op.
   1. Verplaats de muisaanwijzer naar rechtsboven of rechtsonder in het scherm om de Charms-balk te openen.
   2. Klik op Instellingen.
   3. Klik op Aan/uit en vervolgens op Opnieuw opstarten.
 8. Wanneer de computer opnieuw opstart, klikt u op de startknop en vervolgens op Taakbeheer.
 9. Controleer in het venster Taakbeheer of de Pml-driver HPZ12 wordt uitgevoerd.
  • Als de Pml-driver HPZ12 wordt uitgevoerd, probeer dan HP Solution Center opnieuw te openen.
  • Als de Pml-driver HPZ12 nog steeds niet wordt uitgevoerd, ga dan door met de volgende oplossing in dit document.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Volg deze stappen om alle HP programma's in de firewall van derden te deblokkeren en een apparaat toe te voegen.
Stap één: De firewall configureren zodat deze een verbinding met de All-in-One doorlaat
 1. Gebruik de volgende lijst om de meeste firewallproblemen op te lossen. Voor meer informatie over firewallinstellingen neemt u contact op met de fabrikant van de firewall.
  • Controleer regelmatig of er nieuwe versies van de firewallsoftware en beveiligingsupdates beschikbaar zijn.
  • Selecteer indien mogelijk de beveiligingsinstelling Gemiddeld wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Selecteer indien mogelijk de instelling Vertrouwde zone wanneer u verbonden bent met uw netwerk.
  • Zet aangepaste firewallinstellingen terug naar de standaardinstellingen.
  • Schakel waarschuwingsberichten van de firewall in en klik op Toestaan, Toelaten of Deblokkeren als er waarschuwingen verschijnen tijdens het installeren van HP software of het gebruik van de printer. Als een waarschuwing de optie Deze actie onthouden of Een regel hiervoor maken bevat, selecteert u deze.
  • Gebruik niet meer dan één firewall tegelijk.
  • Voer handmatig een IP-adres in om de verbinding tussen de pc en de printer te verbeteren.
  Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, gaat u verder met de volgende stap.
 2. Zoek het systeemvak
  Soms 'systeemlade' genoemd.
  rechtsonder in het scherm van uw pc, vlakbij de klok.
  Figuur 15: Voorbeelden van het systeemvak op de pc
  Afbeelding: Systeemvak.
  Afbeelding: Systeemvak.
 3. Klik met de rechtermuisknop in het systeemvak op het pictogram voor de software van derden en klik op Inschakelen. Als u de naam van uw firewallprogramma niet weet, beweegt u de muisaanwijzer over het pictogram totdat de naam van het firewallprogramma wordt weergegeven.
  OPMERKING:De optie voor het inschakelen van de software heeft mogelijk een andere naam dan 'Inschakelen'. Zoek een vergelijkbare menuoptie, zoals Starten of Inschakelen.Als deze opties niet beschikbaar zijn, opent u de firewall en klikt u op de optie voor opnieuw starten.
 4. Zoek uw firewall in de volgende tabel en klik op de koppeling voor de stappen om de firewall te configureren.
 5. Wanneer u de instructies voor uw firewall hebt gevolgd, keert u terug naar dit document om de stappen te voltooien.
Stap twee: Een apparaat toevoegen vanaf de HP website
Nadat u de firewall hebt geconfigureerd, voegt u de printer toe vanaf de HP website.
 1. Sla deze pagina op in uw favorieten of noteer de stappen in deze procedure en klik vervolgens hier om de software voor uw HP product te downloaden . Het venster Software en drivers verkrijgen wordt geopend.
 2. Typ het productnummer en klik op Volgende om door te gaan. Het venster Selecteer uw besturingssysteem wordt geopend.
 3. Klik op het besturingssysteem van uw computer. Het venster Software en drivers selecteren wordt geopend.
 4. Klik in het gedeelte Driver op HP software en drivers met volledige functionaliteit.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te downloaden en installeren.
 6. Klik in het venster De software verwijderen of een apparaat toevoegen op Voeg een apparaat toe.
 7. Selecteer Netwerk wanneer u naar het type verbinding wordt gevraagd en volg daarna de resterende instructies op het scherm om het proces te voltooien.
Stap drie: HP Solution Center proberen te openen
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
 2. Klik of tik op Bureaublad.
 3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
 • Als met deze stappen het probleem is opgelost, hoeft u niet verder te gaan met de probleemoplossing.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de volgende oplossing.
Ga als volgt te werk om de HP software te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.
Stap één: De productsoftware verwijderen
OPMERKING:Koppel de printer niet los van het netwerk om de installatie van de software ongedaan te maken.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () in de linkeronderhoek van het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw HP printer en klik op Verwijderen.
 3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te verwijderen.
Stap twee: Alle Terminate and Stay Resident-programma's en andere achtergrondprogramma's uitschakelen
Wanneer de pc is ingeschakeld, wordt automatisch een softwaregroep met de naam 'Terminate and Stay Resident (TSR)' geladen. Deze programma's activeren computerhulpprogramma's zoals anti-virussoftware, maar zijn niet nodig voor de werking van de computer. Het gebeurt soms dat TSR's verhinderen dat de printersoftware wordt geladen en dat de software daardoor niet correct wordt geïnstalleerd. Het hulpprogramma MSCONFIG verhindert dat TSR-programma's en services worden gestart.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () in de linkeronderhoek van het scherm, klik op Uitvoeren, typ msconfig en klik vervolgens op OK.
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 2. Klik of tik in het venster Systeemconfiguratie op het keuzerondje naast Selectief opstarten en klik vervolgens op het vakje naast Opstartonderdelen laden om het vinkje te verwijderen.
 3. Klik op het tabblad Services op het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen en klik vervolgens op Alles uitschakelen.
 4. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op Opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart, verschijnt het bericht Hulpprogramma voor systeemconfiguratie op de computer. Schakel het selectievakje Dit bericht niet meer weergeven in en klik vervolgens op OK.
Stap drie: Tijdelijke bestanden en mappen verwijderen met behulp van het hulpprogramma Schijfopruiming
Volg deze stappen voor het verwijderen van tijdelijke bestanden en mappen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () linksonder in het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Schijfopruiming.
 2. Klik op Schijfruimte vrijmaken door onnodige bestanden te verwijderen.
 3. Selecteer het station dat het besturingssysteem bevat en klik op OK.
 4. Schijfopruiming analyseert de harde schijf en toont vervolgens een rapport met een lijst opties met selectievakjes ernaast.
 5. Selecteer de juiste selectievakjes om overbodige onderdelen te verwijderen. Het hulpprogramma Schijfopruiming maakt ruimte vrij op de harde schijf van uw pc door het volgende te doen:
  • Verwijdert tijdelijke internetbestanden
  • Verwijdert gedownloade programmabestanden
  • Maakt de prullenbak leeg
  • Verwijdert bestanden uit de tijdelijke map
  • Verwijdert bestanden die door andere hulpprogramma's van Windows werden gemaakt
  • Verwijdert optionele Windows-componenten die niet worden gebruikt
 6. Nadat u de onderdelen hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op OK.
Stap vier: De productsoftware opnieuw installeren
Klik op de gewenste installatiemethode en volg de instructies voor het opnieuw installeren van de printersoftware.
De HP printerinstallatiewizard zoekt en installeert de beste Windows 8-printerdriver voor uw printer. Om tijd te besparen kunt u de wizard gebruiken in plaats van de andere installatiemethoden in dit document. Klik op de volgende koppeling om de HP printerinstallatiewizard te downloaden en uit te voeren.
OPMERKING:De HP printerinstallatiewizard is niet voor alle printers beschikbaar.
Koppeling naar hulpprogrammaBestandsgrootte
HP printerinstallatiewizard > 1 MB
Voer deze stappen uit om de software voor uw printer te downloaden en te installeren vanaf de HP website.
 1. Zet de printer aan.
 2. Koppel de USB-kabel los van zowel de printer als de computer (als u de kabel al had aangesloten). Als de printer met uw netwerk is verbonden, laat u die verbinding in stand.
 3. Als de pagina Welkom bij HP ondersteuning wordt geopend, gaat u als volgt te werk:
  1. Typ het modelnummer van uw printer.
  2. Klik op Go.
   Wellicht moet u het modelnummer van uw printer selecteren in een lijst met vergelijkbare printermodellen.
 4. Selecteer uw besturingssysteem en klik op Volgende.
  Een lijst met drivers en andere downloads wordt weergegeven.
 5. Blader naar beneden en klik op Driver - Productinstallatiesoftware.
 6. Klik naast het genoemde software- en driverpakket op Downloaden en volg vervolgens de instructies op het scherm om de driver op te slaan op de computer.
OPMERKING:Als u besluit een Aangepaste installatie uit te voeren, moet u er ook voor zorgen de Beeldverwerkingsfuncties van HP te installeren ten behoeve van een volledige functionaliteit.
Stap vijf: Opstartservices en -items opnieuw activeren
 1. Klik met de rechtermuisknop op de Start-knop () in de linkeronderhoek van het scherm, klik op Uitvoeren, typ msconfig en klik vervolgens op OK.
  Als het venster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend met het bericht Windows heeft uw toestemming nodig om door te gaan, klikt u op Doorgaan om het venster te sluiten.
 2. Klik in het venster Systeemconfiguratie op het keuzerondje naast Normaal opstarten.
 3. Klik op Toepassen en klik vervolgens op OK.
 4. Klik op Opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten.
Stap zes: HP Solution Center proberen te openen
 1. Klik zo nodig met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op de linkerbenedenhoek van het startscherm.
 2. Klik of tik op Bureaublad.
 3. Klik of tik vanaf het Bureaublad op het pictogram van uw printer. HP Solution Center wordt geopend.
Als uw printer scannen ondersteunt en u moet scannen, kunt u proberen te scannen zonder HP grafische software te gebruiken. Windows 8 biedt een basisset scandrivers, ook wel Windows Image Acquisition (WIA)-drivers genoemd, die u kunt gebruiken als alternatief als het niet lukt om met de HP drivers een document te scannen.
Gebruik een van de volgende methoden om een document te scannen.
Voer de volgende stappen uit om een document te scannen met behulp van Windows Faxen en scannen.
Video over het scannen met Windows Faxen en scannen
In de volgende video wordt getoond hoe u kunt scannen in Windows 8 met Windows Faxen en scannen.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om online te bekijken hoe u in Windows 8 kunt scannen met Windows Faxen en scannen.
 1. Plaats het item dat u wilt scannen op de glasplaat van de scanner of in de automatische documentinvoer (ADF) als uw printer hierover beschikt.
 2. Klik met de rechtermuisknop de knop Start () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Faxen en scannen.
 3. Klik op Windows Faxen en scannen in de resultaten.
 4. Klik op Nieuwe scan en vervolgens op Scannen.
Voer de volgende stappen uit om een document te scannen met behulp van de geïntegreerde webserver.
Video over het scannen met de geïntegreerde webserver
In de volgende video ziet u hoe u kunt scannen via het netwerk in Windows 8 met behulp van de geïntegreerde webserver (EWS) van de printer.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, bekijk de video dan op YouTube .
 1. Plaats het item dat u wilt scannen op de glasplaat van de scanner of in de automatische documentinvoer (ADF) als uw printer hierover beschikt.
 2. Het IP-adres van de printer verkrijgen. Raadpleeg de documentatie bij uw printer voor instructies voor het vinden van uw IP-adres via het bedieningspaneel van de printer. U kunt ook een netwerkconfiguratierapport afdrukken.
 3. Op het bureaublad opent u een internetbrowser, zoals Internet Explorer.
 4. Typ het IP-adres voor de printer in het adresvak en druk vervolgens op Enter. De EWS wordt geopend.
  Figuur 17: Voorbeeld van een IP-adres van een printer in het adresvak van de browser
  Afbeelding: Voorbeeld van een IP-adres van een printer in het adresvak van de browser
  OPMERKING:Zorg ervoor dat pop-upvensters niet worden geblokkeerd in de browser. Als pop-upvensters worden geblokkeerd, ziet u in een melding onder de adresbalk hoe u pop-upvensters kunt inschakelen. Als u probeert te scannen terwijl pop-upvensters zijn geblokkeerd, zal de scan mislukken.
 5. Klik of tik op het tabblad Informatie in de EWS en selecteer vervolgens Webscan onder Applicaties.
 6. Selecteer het Afbeeldingstype voor het item dat u scant.
  OPMERKING:Selecteer Tekst als uw afbeeldingstype als u alleen een document wilt scannen. Als u een foto als tekst scant, kan dit leiden tot een slechte scankwaliteit.
 7. Klik op Scannen. Het gescande item wordt in het venster weergegeven.
 8. Klik met de rechtermuisknop op het gescande item, klik op Afbeelding opslaan als, selecteer de bestemming en typ vervolgens een bestandsnaam.
 9. Klik op Opslaan.
Volg deze stappen om een document te scannen met behulp van Paint in Windows 7.
Video over het scannen met Paint
In de volgende video wordt getoond hoe u in Windows 8 kunt scannen met Paint.
Als de video niet correct wordt weergegeven of u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt u hier om online te bekijken hoe u in Windows 8 kunt scannen met Paint.
 1. Plaats het item dat u wilt scannen op de glasplaat van de scanner of in de automatische documentinvoer (ADF) als uw printer hierover beschikt.
 2. Klik met de rechtermuisknop de knop Start () in de linkerbenedenhoek van het scherm, klik op Zoeken en typ vervolgens Paint.
 3. Klik op Paint in de resultaten.
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Van scanner of camera.
 5. Selecteer de printer, klik op OK en vervolgens op Scannen.
Video over het importeren en bekijken van afbeeldingen op een geheugenkaart
De volgende video toont hoe u afbeeldingen vanaf een geheugenkaart kunt importeren en bekijken in Windows 8 via de geheugenkaartsleuf van de printer.
Als de video niet correct wordt weergegeven of als u de video in een ander formaat wilt bekijken, klikt of tikt u hier om de video op YouTube af te spelen .
Stap één: De netwerkverbinding maken
 1. Plaats de kaart in de juiste geheugensleuf van de printer.
  OPMERKING:Als de kaart al is geplaatst, verwijdert u de kaart dan en plaatst u deze opnieuw.
 2. Druk een netwerkconfiguratierapport af voor de hostnaam van de printer. Raadpleeg de documentatie bij uw printer voor instructies voor het afdrukken van een netwerkconfiguratierapport.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start () linksonder in het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op Netwerk en klik vervolgens op Netwerkverbinding maken.
 5. Selecteer een beschikbare stationsaanduiding in het vervolgkeuzemenu Station.
 6. Zoek de hostnaam op het netwerkconfiguratierapport. Typ in het tekstvak Map\\<hostnaam>\Geheugenkaart, waarbij de <hostnaam> overeenkomt met de hostnaam op het netwerkconfiguratierapport.
  OPMERKING:Gebruik niet de optie Bladeren. Het tot stand komen van de netwerkverbinding kan hierdoor mislukken.
 7. Schakel het selectievakje naast Opnieuw verbinding maken bij aanmelden in als dit nog niet is gebeurd.
 8. Klik op Voltooien.
Stap twee: De bestanden op de geheugenkaart openen
OPMERKING:De printer moet ingeschakeld zijn en verbonden zijn met het netwerk om de bestanden op de geheugenkaart te kunnen openen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop Start () linksonder in het scherm en klik op Programma's en onderdelen.
 2. Klik op de letter van het station die overeenkomt met de geheugenkaartsleuf op de printer voor toegang tot uw bestanden of afbeeldingen.
HP Officejet Pro K550 Printer

HP Support-forums

Vind oplossingen en werk samen met anderen op het HP supportforum
  HP op YouTube