Gå til innhold

Finne modellnummer, produktnummer, serienummer og Android OS-versjon på HP-nettbrettet (Android 4.1 / Jelly Bean)

 • Skriv utSkriv ut
Dette dokumentet gjelder for HP-nettbrett med operativsystemet Android 4.1 / Jelly Bean.
Bruk dette dokumentet for å finne produkt- og systeminformasjon du kanskje trenger for å få informasjon om garanti, service eller oppdateringer på HP-nettbrettet.

Finne nettbrettets modellnummer

Bruk en av følgende metoder for å finne modellnummeret på produktet:
 1. Trykk på ikonet for Alle apper på Startskjermen, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet .
 2. Trykk på Om nettbrettet i System-delen.
  Figure 1: Om nettbrettet
  Om nettbrettet
 3. Modellnummer for nettbrettet er oppført i modellnummer-delen.
  Figure 2: Modellnummer
  Modellnummer

Finne nettbrettets produktnummer

Bruk en av følgende metoder til å finne nettbrettets produktnummer, avhengig av hvilken nettbrettmodell du har:
Modellnummeret finner du på en etikett bakpå nettbrettet:
Figure 3: Produktnummer for nettbrett
Produktnummer for nettbrett
Produktnummeret er laserpreget på venstre kant av nettbrettet:
Figure 4: Produktnummer for nettbrett
Produktnummer for nettbrett

Finne nettbrettets serienummer

Følg instruksjonene i ett av de følgende avsnittene for å finne nettbrettets serienummer:
Serienummeret finner du på en etikett bakpå nettbrettet:
Figure 5: Serienummer for nettbrett
Serienummer for nettbrett
Du kan også finne serienummeret lagret på nettbrettet. Bruk følgende fremgangsmåte for å finne serienummeret på nettbrettet:
 1. Trykk på ikonet for Alle apper på Startskjermen, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet .
 2. Trykk på Om nettbrettet i System-delen.
  Figure 6: Om nettbrettet
  Om nettbrettet
 3. Trykk på Status.
 4. Finn serienummeret i statusvinduet.
  Figure 7: Serienummer
  Serienummer
Serienummeret er laserpreget på venstre kant av nettbrettet:
Figure 8: Serienummer for nettbrett
Serienummer for nettbrett
Du kan også finne serienummeret lagret på nettbrettet. Bruk følgende fremgangsmåte for å finne serienummeret på nettbrettet:
 1. Trykk på ikonet for Alle apper på Startskjermen, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet .
 2. Trykk på Om nettbrettet i System-delen.
  Figure 9: Om nettbrettet
  Om nettbrettet
 3. Trykk på Status.
 4. Finn serienummeret i statusvinduet.
  Figure 10: Serienummer
  Serienummer

Finne OS-versjon for nettbrettet

Bruk følgende fremgangsmåte for å finne nettbrettets Android-versjon:
 1. Trykk på ikonet for Alle apper på Startskjermen, og trykk deretter på Innstillinger-ikonet .
 2. Trykk på Om nettbrettet i System-delen.
  Figure 11: Om nettbrettet
  Om nettbrettet
 3. Se informasjon under Android-versjon for å se hvilken versjon av operativsystem som er installert på nettbrettet.
  Figure 12: Android-versjon
  Android-versjon

Tilknyttede støttekoblinger

HPs støttefora

Finn løsninger og samarbeid med andre brukere på HP støtteforum
  HP på YouTube