Gå till innehåll

Hitta modellnummer, produktnummer, serienummer och version av Android-operativsystemet för din HP-surfplatta (Android 4.1/Jelly Bean)

 • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet gäller HP-surfplattor med operativsystemet Android 4.1/Jelly Bean.
Använd det här dokumentet till att ta reda på produkt- och systeminformation du kan behöva för garantiinformation, service eller uppdateringar för din HP-surfplatta.

Ta reda på surfplattans modellnummer

Så här tar du reda på surfplattans modellnummer:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. I avsnittet System trycker du på Om surfplattan .
  Figur 1: Om surfplattan:
  Om surfplattan:
 3. Surfplattans modellnummer visas i avsnittet Modellnummer.
  Figur 2: Modellnummer
  Modellnummer

Ta reda på surfplattans produktnummer

Gör på något av följande sätt för att hitta surfplattans produktnummer, beroende på vilken surfplattemodell du har:
Produktnumret finns på en etikett på surfplattans baksida:
Figur 3: Surfplattans produktnummer
Surfplattans produktnummer
Produktnumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant:
Figur 4: Surfplattans produktnummer
Surfplattans produktnummer

Ta reda på surfplattans serienummer

Använd anvisningarna i något av följande avsnitt för att söka efter surfplattans serienummer:
Serienumret finns på en etikett på surfplattans baksida:
Figur 5: Surfplattans serienummer
Surfplattans serienummer
Serienumret finns också lagrat i surfplattan. Så här tar du reda på surfplattans serienummer:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. I avsnittet System trycker du på Om surfplattan .
  Figur 6: Om surfplattan:
  Om surfplattan:
 3. Tryck på Status .
 4. Serienumret visas i fönstret Status.
  Figur 7: Serienummer
  Serienummer
Serienumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant:
Figur 8: Surfplattans serienummer
Surfplattans serienummer
Serienumret finns också lagrat i surfplattan. Så här tar du reda på surfplattans serienummer:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. I avsnittet System trycker du på Om surfplattan .
  Figur 9: Om surfplattan:
  Om surfplattan:
 3. Tryck på Status .
 4. Serienumret visas i fönstret Status.
  Figur 10: Serienummer
  Serienummer

Ta reda på surfplattans operativsystemversion

Så här tar du reda på Android-operativsystemversionen:
 1. På startskärmen trycker du på ikonen Alla appar och sedan på ikonen Inställningar .
 2. I avsnittet System trycker du på Om surfplattan .
  Figur 11: Om surfplattan:
  Om surfplattan:
 3. Den operativsystemversion som finns installerad på surfplattan visas i informationen under Android-version .
  Figur 12: Android-version
  Android-version

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
  HP på YouTube