Gå till innehåll

Hur hittar jag modellnumret?

  • Skriv utSkriv ut
Det här dokumentet beskriver hur du hittar det modellnummer eller produktnummer som representerar exakt din typ av HP- eller Compaq-surfplatta. Du kan använda modellnumret eller produktnumret för att hitta praktiska dokument eller få onlinesupport. Om det behövs kan du även använda det här dokumentet för att hitta serienumret, vilket alltid visas i närheten av modellnumret eller produktnumret.

Compaq 7-, Compaq 7 Plus- och Compaq 8-surfplattor

Modellnumret och produktnumret finns på surfplattans baksida, nära den nedersta kanten.
Figur 1: Plats för Compaq 7-produktnummer och -modellnummer
Plats för Compaq 7-produktnummer och -modellnummer

HP Slate 6 VoiceTab och Slate 7 VoiceTab

Modellnumret finns på en serviceetikett under det bakre höljet på VoiceTab. Ta bort det bakre höljet för att visa serviceetiketten som finns nära kortplatser för SIM- och minneskort.
Figur 2: Serviceetikettplats för VoiceTab
Serviceetikettplats för VoiceTab

HP 7-surfplatta

Produktnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur 3: HP 7 - produktnumrets plats
HP 7 - produktnumrets plats

HP 7.1-, HP 7 Plus- och HP 8-surfplattor

Modellnumret och produktnumret finns på surfplattans baksida, nära den nedersta kanten.
Figur 4: Plats för HP8-surfplattans modellnummer och produktnummer
Plats för HP8-surfplattans modellnummer och produktnummer

HP ElitePad 900 G1-surfplatta

Produktnumret visas på surfplattans nedre kant.
Figur 5: ElitePad 900-surfplatta ­ placering av produktnummer
ElitePad 900-surfplatta ­ placering av produktnummer

HP Omni 10-surfplatta

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant, till vänster om kontakten.
Figur 6: Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

HP Slate 2-surfplatta

Etikettfacket sitter på högra kanten nära strömknappen. Dra ut etikettfacket för att visa produktnummeretiketten.
Figur 7: Slate 2 – placering av etikettfack
Placering av etikettfack
Figur 8: Dra ut facket
Dra ut facket

HP Slate 7-surfplatta

Produktnumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant.
Figur 9: Slate 7-surfplatta - produktnumrets plats
Slate 7-surfplatta - produktnumrets plats
Figur 10: Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

HP Slate 7 Extreme-surfplatta

Modellnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur 11: Slate 7 Extreme-modell - modellnumrets plats
Slate 7 Extreme-modell - modellnumrets plats

HP Slate 7 HD-surfplatta

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant.
Figur 12: Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

HP Slate 7 Plus-surfplatta

Modellnumret visas på etiketten på surfplattans baksida.
Figur 13: Slate 7 Plus-surfplatta - placering av modellnummer
Slate 7 Plus-surfplatta - placering av modellnummer

HP Slate 8 Pro-surfplatta

Produktnumret är laseretsat på surfplattans nedre kant, nära det vänstra hörnet.
Figur 14: Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

HP Slate 10 HD-surfplatta

Produktnumret är laseretsat på surfplattans vänstra kant.
Figur 15: Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)
Laseretsat produktnummer för surfplattan (exempel)

HP Slate 500-surfplatta

Etikettfacket sitter på högra kanten nära strömknappen. Dra ut etikettfacket för att visa produktnummeretiketten.
Figur 16: Slate 500 – placering av etikettfack
Placering av etikettfack
Figur 17: Dra ut facket
Dra ut facket

Relaterade supportlänkar

HP:s supportforum

Hitta lösningar och samarbeta med andra på HP:s supportforum
    HP på YouTube