ไปที่เนื้อหา

Compaq Presario CQ62-268TX Notebook PC – การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

Compaq Presario CQ62-268TX Notebook PC ดาวน์โหลด

  • พิมพ์พิมพ์

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

เลือกดาวน์โหลด

แสดงทั้งหมดซ่อนทั้งหมด
Intel 4 Series Express Chipset Family Graphics Driver
2010-08-06 , เวอร์ชั่น8.15.10.2086 A, 41.18M
This package provides the graphics driver for the Mobile Intel 4 Series Express Chipset in the supported notebook models and operating systems.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

AMD High-Definition Graphics Driver
2010-04-23 , เวอร์ชั่น8.711.0.0 A, 127.33M
AMD High-Definition Graphics Driver
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2010-04-23 , เวอร์ชั่น8.15.10.2086 A, 41.9M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel Chipset Installation Utility
2010-07-30 , เวอร์ชั่น9.1.1.1025 A, 2.3M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package contains the Intel Chipset Installation Utility for the supported notebook models and operating systems. The Intel Chipset Installation Utility installs the .INF files on the target notebook. These files indicate to the operating system how the chipset components are to be configured.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel Turbo Boost Technology Driver
2010-07-30 , เวอร์ชั่น1.2.0.1002 A, 1.36M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package provides the driver for the Intel Turbo Boost Technology in supported notebook models that are running a supported operating systems.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel Management Engine Interface Driver
2010-05-07 , เวอร์ชั่น6.0.0.1179 B, 5.36M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package provides the Intel Management Engine Interface Driver for the supported notebook models and operating systems.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel Matrix Storage Technology Driver
2010-01-08 , เวอร์ชั่น8.9.4.1004 A, 21.67M
This package contains the Intel Matrix Storage Technology Driver. The Driver is designed to provide functionality for the Intel Serial ATA(SATA) Advanced Host Controller Interface(AHCI)Storage Controllers. It provides improved Serial ATA (SATA) disk performance with Native Command Queuing.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Realtek USB 2.0 Card Reader Driver
2010-01-08 , เวอร์ชั่น6.1.7600.30105 A, 7.47M
This package contains the driver for the Realtek USB 2.0 Card Reader in the supported notebook models and operating systems. This driver enables the read and write functionality for the card reader.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Ralink 802.11 b/g/n WiFi Adapter
2010-09-27 , เวอร์ชั่น2.00, 9.77M
Ralink 802.11 b/g/n WiFi Adapter
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Intel PRO/Wireless Drivers for Microsoft Windows 7
2010-09-03 , เวอร์ชั่น13.3, 14.74M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package contains the drivers that are required to enable the functionality of the Intel Wireless LAN Adapter in supported notebook models that are running a supported operating system.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Realtek PCI-E Fast Ethernet NIC Driver
2010-07-30 , เวอร์ชั่น7.18.322.2010 A, 5.65M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package contains the Realtek PCI-E Fast Ethernet NIC Driver for the supported notebook models and operating systems.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Ralink RT3090 802.11 b/g/n WiFi Adapter Driver
2010-06-16 , เวอร์ชั่น1.00, 13.05M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
Ralink RT3090 802.11 b/g/n WiFi Adapter Driver
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7
2010-05-27 , เวอร์ชั่น5.60.350.6, 20.68M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
Broadcom Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Atheros Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7
2010-05-18 , เวอร์ชั่น1.00, 20.91M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
Atheros Wireless LAN Driver for Microsoft Windows 7
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n Wireless LAN Driver for Microsoft Windows
2010-03-19 , เวอร์ชั่น2010.0.119.2010, 20.35M
Realtek RTL8191SE 802.11b/g/n Wireless LAN Driver for Microsoft Windows
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology for Microsoft Windows 7
2010-01-22 , เวอร์ชั่น7, 55.41M
Software Support for HP Integrated Module with Bluetooth Wireless Technology for Microsoft Windows 7
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2010-07-30 , เวอร์ชั่น6.0.1.6122 A, 85.5M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน


LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Driver for Microsoft Windows
2010-01-22 , เวอร์ชั่น2.2.98.0, 5.9M
LSI High-Definition Audio (HDA) Modem Driver for Microsoft Windows
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP Notebook System BIOS Update (Intel Processors)
2011-05-03 , เวอร์ชั่นF.37, 6.58M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
HP Notebook System BIOS Update (Intel Processors)
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP System Diagnostics UEFI
2011-03-24 , เวอร์ชั่น3.7.0.0, 1.52M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
HP System Diagnostics UEFI
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

LightScribe System Software
2010-12-03 , เวอร์ชั่น1.18.18.1, 11.74M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package provides the LightScribe System Software for the supported notebook models and operating systems.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP Advisor Software
2010-11-10 , เวอร์ชั่น3.4.12850.3526, 67.95M
HP Advisor Software
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP Software Framework
2010-09-01 , เวอร์ชั่น4.0.59.1, 3.7M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
HP Software Framework
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP Wireless Assistant
2010-06-02 , เวอร์ชั่น3.50.12.1, 3.81M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
HP Wireless Assistant
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

HP Quick Launch Software
2010-05-17 , เวอร์ชั่น1.00 A, 6.63M
HP Quick Launch Software
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Advanced Format Hard Disk Information Tool
2011-04-08 , เวอร์ชั่น1.0, 22.17M
Advanced Format Hard Disk Information Tool
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

Essential System Updates
2010-08-13 , เวอร์ชั่น6.00 A, 16.09M
(‏มีเวอร์ชันก่อนหน้า)‏
This package installs Microsoft fixes and enhancements for the Microsoft Windows Operating Systems, as well as providing other fixes and enhancements that are specific to the supported notebook models. These fixes and enhancements are required to improve the performance of these notebook models.
  (ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลด)
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP  ข้อกำหนดการใช้งาน

เพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้