עבור לתוכן

מנהל התקן/תוכנה למדפסת HP DeskJet Full Feature: חיבור USB

  • הדפסהדפס
הורדה
HP Download and Install Assistant
HP Download and Install Assistant עוזר לך להוריד ולהתקין תוכנות בקלות*

מדיניות הפרטיות© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP Download and Install Assistant
פעל לפי ההוראות שלהלן כדי להתקין ולהפעיל את HP Download and Install Assistant בעזרת HP Support Solutions Framework.
זיהוי הדפדפן של HP לא זיהה באופן אוטומטי את הדפדפן שלך. בחר באפשרות המתאימה הנדרשת על-ידי הדפדפן עבור כל שלב המפורט להלן.

הוראות
שלב 1:  לחץ על הודעת אבטחה המופיעה בחלקו העליון של חלון הדפדפן 'הורדת קובץ…'
שלב 2:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 3:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.
שלב 1:  לחץ על 'הפעלה' בהתאם להנחיה המופיעה בתחתית הדפדפן.
שלב 2:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 3:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.
שלב 1:  לחץ על 'HPSupportSolutions…msi' בפינה הימנית התחתונה של חלון הדפדפן
שלב 2:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 3:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.
שלב 1:  לחץ על 'שמירת קובץ' כשתתבקש לעשות זאת
שלב 2:  לחץ על החץ הפונה מטה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על ‎'HPSupportSolutionsFramework…'‎‎
שלב 3:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 4:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.
שלב 1:  לחץ לחיצה כפולה על ‎'HPSupportSolutionsFramework…'‎ בפינה הימנית העליונה של הדפדפן.
שלב 2:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 3:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.
שלב 1:  לחץ על 'שמירת קובץ' כשתתבקש לעשות זאת  או  לחץ על הודעת אבטחה המופיעה בחלקו העליון של חלון הדפדפן 'הורדת קובץ…'  או  לחץ על 'הפעלה' בהתאם להנחיה המופיעה בתחתית הדפדפן.  או  לחץ על 'HPSupportSolutions…msi' בפינה הימנית התחתונה של חלון הדפדפן
שלב 2:  לחץ על החץ הפונה מטה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על ‎'HPSupportSolutionsFramework…'‎‎  או  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 3:  אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על 'כן' להתקנת מסגרת התוכנה.
שלב 4:  לחץ על 'אישור' כדי לסגור חלון זה ולהתחיל בהורדת התוכנה.


מדיניות הפרטיות© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
על-ידי ביצוע ההורדה אתה מסכים לתנאים של HP
  • סקירה כללית
  • כיצד להתקין

תיאור

הורדה זו כוללת את ?מנהל ההתקן והמדריך למשתמש של המוצר. אם אתה מעוניין רק במנהל התקן ההדפסה (ללא המדריך למשתמש של המוצר), הוא זמין כהורדה נפרדת שנקראת "HP Deskjet Software/Driver: Basic Features for USB‏" (תוכנה/מנהל התקן של HP Deskjet‏: מאפיינים בסיסיים של USB‏").

פרטי המהדורה

פורסם:
2004-06-18
שם קובץ:
6500_hbr_win2k_xp.exe [‏1/1, 33.81M]‏
גרסה
10.4.4.0
תאימות:
‭Microsoft Windows XP‬
‭Microsoft Windows 2000‬
Caution: The printer's (USB or Parallel) cable must be unplugged before proceeding!

1) Create a new folder on the hard drive "C:\dj6540"
2) Click on "Download only" button to the "C:\dj6540"
3) Double click on downloaded "exe" file
4) hp Setup wizard appears
5) Click Next
6) Choose "Connect directly to this computer"
7) Follow on screen instructions
Note: Connect USB cable when a "Looking for new hardware screen" appears
8) Click "Finish" to print a test page

פרטים ומפרטים

קישורי תמיכה קרובים

פורומים תמיכה של HP

מצא פתרונות ושתף פעולה עם אחרים בפורום התמיכה של HP
    HP ב-YouTube