Przejście do zawartości

Podstawowy sterownik HP Deskjet

  • DrukujDrukuj
Pobierz
"Asystent pobierania i instalacji HP"
Narzędzie HP Download and Install Assistant ułatwia pobieranie i instalowanie oprogramowania*

Polityka prywatności© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
"Asystent pobierania i instalacji HP"
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby zainstalować i uruchomić narzędzie HP Download and Install Assistant przy użyciu programu HP Support Solutions Framework.
Narzędzie HP nie wyryło automatycznie używanej przeglądarki. Wybierz odpowiednią opcję wymaganą przez przeglądarkę w każdym kroku wymienionym poniżej.

Instrukcje
Krok 1:  Kliknij monit zabezpieczeń, który pojawi się na górze okna przeglądarki, a następnie kliknij przycisk Pobierz plik…
Krok 2:  Jeśli pojawi się ostrzeżenie zabezpieczeń przy pobieraniu pliku, kliknij przycisk Uruchom, aby zainstalować platformę.
Krok 3:  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Krok 1:  Kliknij przycisk Uruchom w monicie, który pojawi się na dole przeglądarki.
Krok 2:  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby zainstalować platformę.
Krok 3:  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Krok 1:  Kliknij plik HPSupportSolutions…msi w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.
Krok 2:  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby zainstalować platformę.
Krok 3:  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Krok 1:  Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk "Zapisz plik"
Krok 2:  Kliknij strzałkę w dół w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę "HPSupportSolutionsFramework...."
Krok 3:  Jeśli pojawi się okno "Kontrola konta użytkownika", kliknij przycisk "Tak", aby zainstalować platformę.
Krok 4:  Kliknij przycisk "OK", aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Krok 1:  Kliknij dwukrotnie polecenie HPSupportSolutionsFramework… w górnym prawym rogu przeglądarki.
Krok 2:  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby zainstalować platformę.
Krok 3:  Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.
Krok 1:  Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk "Zapisz plik"  LUB  Kliknij monit zabezpieczeń, który pojawi się na górze okna przeglądarki, a następnie kliknij przycisk Pobierz plik…  LUB  Kliknij przycisk Uruchom w monicie, który pojawi się na dole przeglądarki.  LUB  Kliknij plik HPSupportSolutions…msi w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.
Krok 2:  Kliknij strzałkę w dół w prawym górnym rogu przeglądarki, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę "HPSupportSolutionsFramework...."  LUB  Jeśli pojawi się ostrzeżenie zabezpieczeń przy pobieraniu pliku, kliknij przycisk Uruchom, aby zainstalować platformę.
Krok 3:  Jeśli pojawi się okno "Kontrola konta użytkownika", kliknij przycisk "Tak", aby zainstalować platformę.
Krok 4:  Kliknij przycisk "OK", aby zamknąć okno i rozpocząć pobieranie oprogramowania.


Polityka prywatności© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Pobieranie oznacza wyrażenie zgody na
  • Przegląd
  • Jak zainstalować
  • Wymagania systemowe

Opis

Opis Zalecany pakiet dla urządzenia zapewniający podstawową funkcjonalność. Jeżeli potrzebny jest pełny pakiet oprogramowania, który zapewnia rozszerzone funkcje obsługi obrazów i funkcji urządzenia, wróć i wybierz pakiet oznaczony "Pełny pakiet oprogramowania i sterowników".

Informacje o wydaniu

Data wydania:
2009-07-17
Nazwa pliku:
Wersja
9.0.1
Zgodność:
Microsoft Windows Vista (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows Vista (64-bit)
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows Vista Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Media Center
Microsoft Windows Vista Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows Vista Business (64-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000

Poprawka/Ulepszenie

Zawiera uaktualnione oprogramowanie z podstawową funkcjonalnością.
1. Kliknij przycisk Tylko pobierz.

* Uwaga: Upewnij się, że drukarka NIE jest podłączona do komputera przed uruchomieniem pobranego pliku.

2. Kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć pobieranie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie by rozpocząć proces instalacji.
4. Kliknij przycisk Zakończ.
5. Kliknij Ten program został zainstalowany poprawnie.
6. Podłącz przewód USB łączący urządzenie HP All-in-One z komputerem, po czym uruchom urządzenie HP All-in-One.
7. W dolnym prawym dolnym rogu może pojawić się informacja o wykonywanej instalacji urządzenia.
8. Urządzenie powinno być gotowe do drukowania.

Szczegóły i specyfikacja

Brak dodatkowych wymagań

Powiązane łącza dotyczące wsparcia technicznego

Fora pomocy technicznej HP

Znajdź rozwiązania i współpracuj z innymi na forach pomocy technicznej HP
    HP w serwisie YouTube