ไปที่เนื้อหา

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-in-One ไดร์เวอร์ขั้นพื้นฐาน

  • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะทำให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น*

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP
ทำตามคำแนะนำด้านล่าง เพื่อติดตั้งและรันโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP โดยใช้โปรแกรม HP ซัพพอร์ตโซลูชั่นเฟรมเวิร์ก
‘การตรวจจับ HP เบราเซอร์จะไม่จับเบราเซอร์ของคุณแบบอัตโนมัติ ดังนั้นกรุณาเลือกรายการที่เหมาะสมกับความต้องการสำหรับเบราเซอร์ของคุณในแต่ละขั้นตอนตามรายการต่างๆด้านล่างนี้

วิธีการ
ขั้นตอนที่ 1:  คลิกที่ security prompt (พร้อมท์ด้านความปลอดภัย) ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างเบราเซอร์แล้วคลิก 'Download File' (ดาวน์โหลดไฟล์)
ขั้นตอนที่ 2:  หากมีข้อความเตือน File Download Security Warning (การเตือนด้านความปลอดภัยในการดาวน์โหลดไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Run' (รัน) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 3:  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:  คลิก 'Run' (รัน) ที่พร้อมท์ทางด้านล่างของเบราเซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Yes' (ใช่) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 3:  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:  คลิกที่ 'HPSupportSolutions…msi' ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างเบราเซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Yes' (ใช่) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 3:  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:  คลิก 'Save File' (บันทึกไฟล์) เมื่อมีพร้อมท์
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกที่ลูกศรชี้ลงที่มุมด้านขวาบนของเบราเซอร์ แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกที่ 'HPSupportSolutionsFramework…'
ขั้นตอนที่ 3:  หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Yes' (ใช่) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 4  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:  ดับเบิ้ลคลิกที่ 'HPSupportSolutionsFramework…' ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราเซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Yes' (ใช่) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 3:  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1:  คลิก 'Save File' (บันทึกไฟล์) เมื่อมีพร้อมท์   หรือ’  คลิกที่ security prompt (พร้อมท์ด้านความปลอดภัย) ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างเบราเซอร์แล้วคลิก 'Download File' (ดาวน์โหลดไฟล์)  หรือ’  คลิก 'Run' (รัน) ที่พร้อมท์ทางด้านล่างของเบราเซอร์  หรือ’  คลิกที่ 'HPSupportSolutions…msi' ที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างเบราเซอร์
ขั้นตอนที่ 2:  คลิกที่ลูกศรชี้ลงที่มุมด้านขวาบนของเบราเซอร์ แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกที่ 'HPSupportSolutionsFramework…'  หรือ’  หากมีข้อความเตือน File Download Security Warning (การเตือนด้านความปลอดภัยในการดาวน์โหลดไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Run' (รัน) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 3:  หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก 'Yes' (ใช่) เพื่อติดตั้งเฟรมเวิร์ก
ขั้นตอนที่ 4  คลิก 'OK' (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่างและเริ่มการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์


นโยบายสิทธิส่วนบุคคล© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
  • คำอธิบาย
  • วิธีการติดตั้ง
  • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานนี้เป็นซอฟท์แวร์ที่มีเพียงไดร์เวอร์เท่านั้น มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเพียงไดร์เวอร์ระดับพื้นฐานเพื่อใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ชนิดนี้ได้แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีคุณสมบัติไม่ถึงระดับความต้องการขั้นต่ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หากต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ตัวเต็มซึ่งครอบคลุมระบบการถ่ายภาพและฟังก์ชั่นอื่นๆของเครื่องพิมพ์ ให้ย้อนกลับไปเลือก "Full Feature Software and Drivers" "คลิกเพื่อย้อนกลับ"

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2012-10-22
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
28.8
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Media Center
Microsoft Windows 8 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 8 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มการรองรับการทำงานสำหรับ Windows 8


ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันครอบคลุมส่วนการแก้ไขและปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน


Windows XP:

Internet Explorer:

1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
3. หลังจากหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. หากมีหน้าต่างป็อปอัพอื่นปรากฎ คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้) อีกครั้ง
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Firefox:
1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
3. เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Save File (บันทึกไฟล์)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
5. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "Open Executable File?" (เปิดไฟล์ปฏิบัติการ) ให้คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Vista, Windows 7 และ Windows 8:

Internet Explorer:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. หลังจากหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Firefox:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Save File (บันทึกไฟล์)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
4. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
5. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในระบบ Windows 7 โดยการเชื่อมต่อผ่านสาย USB

การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows 8 สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

ไม่ต้องมีสิ่งใดเพิ่มเติม