ไปที่เนื้อหา

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-in-One ไดร์เวอร์ขั้นพื้นฐาน

  • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
  • คำอธิบาย
  • วิธีการติดตั้ง
  • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2012-10-22
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
28.8
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Media Center
Microsoft Windows 8 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 8 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มการรองรับการทำงานสำหรับ Windows 8


ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันครอบคลุมส่วนการแก้ไขและปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน


Windows XP:

Internet Explorer:

1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
3. หลังจากหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. หากมีหน้าต่างป็อปอัพอื่นปรากฎ คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้) อีกครั้ง
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Firefox:
1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
3. เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Save File (บันทึกไฟล์)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
5. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "Open Executable File?" (เปิดไฟล์ปฏิบัติการ) ให้คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Vista, Windows 7 และ Windows 8:

Internet Explorer:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. หลังจากหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Firefox:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Save File (บันทึกไฟล์)
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
4. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
5. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

ไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

ไม่ต้องมีสิ่งใดเพิ่มเติม