ไปที่เนื้อหา

ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 2520hc All-in-One ระดับพื้นฐาน

  • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
  • คำอธิบาย
  • วิธีการติดตั้ง
  • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2012-10-22
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
28.8
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
Microsoft Windows Vista (64-bit)
Microsoft Windows Vista Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8 (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 (64-bit)
Microsoft Windows Vista Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows Vista Business (64-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows 8 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8 Pro (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มการรองรับการทำงานสำหรับ Windows 8

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันครอบคลุมส่วนการแก้ไขและปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน


Internet Explorer:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม รัน
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

Firefox:
1. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม บันทึกไฟล์
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
4. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
5. หากหน้าต่างป๊อปอัพ "User Account Control" (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้นให้คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) หรือ Yes (ใช่)
หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

ไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

ไม่ต้องมีสิ่งใดเพิ่มเติม