ไปที่เนื้อหา

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ HP Deskjet แบบเต็ม

 • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
 • คำอธิบาย
 • วิธีการติดตั้ง
 • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2012-10-22
ชื่อไฟล์:
DJ1050_J410_1313.exe [1/1, 48.64M]
เวอร์ชั่น
28.8
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
Microsoft Windows Vista (64-bit)
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows Vista Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 8 (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (64-bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Media Center
Microsoft Windows Vista Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows Vista Business (64-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows 8 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 8 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8 Pro (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 Pro (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 8.1 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 Pro (64-bit)
Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

Added support for Windows 8


Most current version of the software includes all previous fixes and enhancements • ปรับปรุงการสแกน และ Scan to PDF
 • การปรับปรุงคุณภาพทั่วไป
 • ข้อความด้านล่าสจะปรากฎในการดาวน์โหลดสำหรับ Windows XP
  Internet Explorer:

  1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
  2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  3. เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพใหม่ปรากฏขึ้น คลิกที่ ปุ่ม Run (เรียกใช้)
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. หากมีหน้าต่างป็อปอัพอื่นปรากฎ คลิกที่ปุ่ม Run (เรียกใช้) อีกครั้ง
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  Firefox:
  1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
  2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  3. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม บันทึกไฟล์
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
  5. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  ข้อความด้านล่าสจะปรากฎในการดาวน์โหลดสำหรับ Windows Vista และ Windows 7
  Internet Explorer:
  1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
  2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  3. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม รัน
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. หากหน้าต่าง "การควบคุมบัญชีผู้ใช้" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  Firefox:
  1. ก่อนดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ปลดสาย USB จาก PC และอุปกรณ์
  2. คลิกที่ปุ่ม Download (ดาวน์โหลด)
  3. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม บันทึกไฟล์
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลาพอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
  5. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
  6. หากหน้าต่าง "การควบคุมบัญชีผู้ใช้" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  7. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows 7 และ Windows 8 สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB

  การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows 7 สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB
  การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows 8 สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย USB

  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

  ไม่ต้องมีสิ่งใดเพิ่มเติม