ไปที่เนื้อหา

ไดร์เวอร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage All-in-One - K209

 • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
 • คำอธิบาย
 • วิธีการติดตั้ง
 • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2009-08-01
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
14.1.0
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows Vista Business (32-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (32-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (32-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (32-bit)
Microsoft Windows 7 Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows 7 Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows 7 Professional (64-bit)
Microsoft Windows 7 Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows 7 Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
Microsoft Windows Vista (64-bit)
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bit)
Microsoft Windows Vista Enterprise (64-bit)
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Media Center
Microsoft Windows Vista Home Basic (64-bit)
Microsoft Windows Vista Home Premium (64-bit)
Microsoft Windows Vista Business (64-bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate (64-bit)
Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

 • การรองรับ Windows 7 ที่ดียิ่งขึ้น
 • การติดตั้งผ่านเครือข่ายและการทำงานผ่านเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
 • ประกอบด้วย HP Smart Web Printing 4.60 ซึ่งพัฒนาการรองรับ IE 8 ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการรองรับ Firefox 3.5x
 • (ข้อความด้านล่าสจะปรากฎในการดาวน์โหลดสำหรับ Windows XP)

  หมายเหตุ : ถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์เครื่องพิมพ์ในเวอร์ชั่นที่แล้วของคุณก่อนที่จะทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่นี้

  Internet Explorer:

  1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเท่านั้น
  2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม รัน
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลา่พอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. หากมีหน้าต่างป็อปอัพอื่นปรากฎ คลิกที่ปุ่ม รัน อีกครั้ง
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  Firefox:
  1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเท่านั้น
  2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม บันทึกไฟล์
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลา่พอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
  4. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  5. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  (ข้อความด้านล่าสจะปรากฎในการดาวน์โหลดสำหรับ Windows Vista และ Windows 7)

  หมายเหตุ : ถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์เครื่องพิมพ์ในเวอร์ชั่นที่แล้วของคุณก่อนที่จะทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่นี้
  Internet Explorer:

  1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเท่านั้น
  2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม รัน
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลา่พอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. หากหน้าต่าง "การควบคุมบัญชีผู้ใช้" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  4. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  Firefox:
  1. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเท่านั้น
  2. เมื่อหน้าต่างป็อปอัพใหม่ปรากฎ คลิกที่ปุ่ม บันทึกไฟล์
  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ อาจใช้เวลา่พอสมควรในการถ่ายโอนข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ล่าสุดเพื่อเริ่มการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
  4. หากหน้าต่าง "เปิดไฟล์ที่เรียกใช้งานได้?" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ตกลง
  5. หากหน้าต่าง "การควบคุมบัญชีผู้ใช้" ปรากฎขึ้น คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ
  หมายเหตุ: ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัดไว้ และอาจใช้เวลาพอสมควรในการขยายไฟล์และรัน
  6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

  กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

  ไดร์เวอร์์พื้นฐานสำหรับเครื่องพิมพ์์่์

  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

  หมายเหตุ : ถอนการติดตั้งซอฟท์แวร์เครื่องพิมพ์ในเวอร์ชั่นที่แล้วของคุณก่อนที่จะทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่นี้