ไปที่เนื้อหา

ไดร์เวอร์ PnP ขั้นพื้นฐานสำหรับ HP LaserJet P1000-P1500 อิงกับโฮสต์

 • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
 • คำอธิบาย
 • วิธีการติดตั้ง
 • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2013-10-15
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
20130415
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows 2000

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

 • รองรับ Win8
 • การเชื่อมต่อ USB:
  1. ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดอย่างเดียว จากนั้นทำการบันทึกไฟล์นี้
  3. ดับเบิลคลิกที่ downloaded file (ไฟล์ที่ดาวน์โหลด) ขั้นตอนการคัดแยกข้อมูลอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
  4. คลิกเพื่อตอบรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน คลิก Next (ถัดไป)
  5. การติดตั้งไดร์เวอร์จะเริ่มขึ้น ไฟล์ไดร์เวอร์จะถูกติดตั้งเบื้องต้นระหว่างขั้นตอนนี้
  6. หน้าจอจะปรากฏขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ต่อสาย USB เสียบสาย USB
  7. อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่และกำลังรอให้ PnP สิ้นสุดการติดตั้งไดร์เวอร์
  8. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งซอฟต์แวร์

  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

  ไม่ต้องมีสิ่งใดเพิ่มเติม