ไปที่เนื้อหา

การอัพเดตไดร์เวอร์ HP LaserJet เบื้องต้นจากโฮสต์

 • พิมพ์พิมพ์
ดาวน์โหลด
เมื่อดาวน์โหลด แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของ HP
 • คำอธิบาย
 • วิธีการติดตั้ง
 • ข้อกำหนดของระบบ

คำอธิบาย

ชุดผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลอัพเดตไดร์เวอร์การพิมพ์เบื้องต้น

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

วางจำหน่าย:
2012-10-17
ชื่อไฟล์:
เวอร์ชั่น
20120831
ความเข้ากันได้:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 (32-bit)
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Server 2008 W32
Microsoft Windows 8 (32-bit)
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
Microsoft Windows XP

ซ่อมแซม/เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มการรองรับการทำงานสำหรับ Windows 8

ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับหลักเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองพลังงานใหม่ของยุโรป


1. Close any software programs running on your computer.
2. Click the Download only button and save this file
3. Double click on the downloaded file. The self-extracting process will appear.
4. Follow the on-screen instructions to proceed installation.
5. To verify the update, open Printer Properties >> About Tap. It contains the current driver revision.

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทการค้นหาซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ล่าสุด

การอัพเดทการค้นหาซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ล่าสุด

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ

 • ต้องติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P1100/P1560/P1600
 • ต้องสามารถพิมพ์ไปยัง HP LaserJet P1100/P1560/P1600
 • ลิงค์บริการที่เกี่ยวข้อง

  เยี่ยมชมฟอรั่มการสนับสนุนลูกค้า HP

  ค้นหาโซลูชั่นและร่วมมือกับผู้อื่นบนฟอรั่มการสนับสนุนลูกค้า HP