ไปที่เนื้อหา

ตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ

การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP - ไทย

  • พิมพ์พิมพ์
โปรดเลือกประเทศที่คุณต้องการบริการ (แม้ว่าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณในประเทศอื่นก็ตาม) พร้อมป้อนหมายเลขประจำเครื่องและหมายเลขผลิตภัณฑ์ด้านล่าง แล้วคลิก "ตรวจสอบ"
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ข้อมูลที่ต้องระบุแสดงด้วยเครื่องหมาย *

เช่น HU265BM18V
เช่น C8375A, B8F40EA, H1P31AA

How Do I Find My Product Number and Serial Number?

The Serial Number (s/n) is a ten-digit alpha-numeric number that is unique to your product.
The Product Number (p/n) is a six or seven-digit alpha-numeric number that identifies your product. If there is a pound sign (#) or a dash (-) in the p/n, enter only the letters and numbers before the # or - sign.
Both numbers can be found on the Universal Product Code (UPC) or Service Tag sticker located on the back, side, or bottom of your product (see picture below).
STICKER EXAMPLE (Your sticker may look different)